Betrokken

Betrokken

zaterdag 20 juni 2015

Nieuwe toekomst voor weesfietsen


De Non-foodbank Gouda en omstreken (Kleding- en Meubelbank) helpt mensen die geen of onvoldoende financiële middelen hebben om zaken als kleding, schoenen, gordijnen, bed, bank, tafel en stoelen, glazen en bestek, wasmachine, koelkast, fietsen, computers etc. aan te schaffen.
De fiets is voor veel mensen in armoede het enige vervoermiddel om boodschappen te doen en kinderen naar school te brengen c.q. zelf te laten fietsen. Op dit moment hebben zij een lange wachtlijst van cliënten.

Reaktgroep

De gemeente Gouda verzamelt veel fietsen van o.a. de stations, politie etc. Bij navraag door de Non- foodbank kwam naar voren, dat alle fietsen exclusief naar de Reaktgroep gaan en door gemeentelijke bepalingen niet binnen Gouda worden terug geleverd. Volgens de Reaktgroep gaan de fietsen uit Gouda naar Den Haag

Vragen aan college

Naar aanleiding hiervan hebben wij samen D66 een aantal vragen aan het college gesteld, welke nu zijn beantwoord:

Is het juist dat alle “verzamelde” fietsen exclusief naar Reaktgroep gaan?

Dat is juist. Met de Reaktgroep is een overeenkomst aangegaan waarin is afgesproken dat men voor de gemeente Gouda om niet fietsen verplaatst en/of verwijdert. Na de wettelijke bewaartermijn van de opgeslagen fietsen, worden deze uitgesorteerd op hergebruik. De nog bruikbare fietsen worden tegen vergoeding van € 10,- per stuk overgedragen aan de Reaktgroep. De fietsen worden door hen opgeknapt en verkocht in een ander deel van het land.
Het geld dat gemeente Gouda ontvangt wordt gebruikt voor het onderhoud van de fietsenopslag en is tevens een tegemoetkoming voor het gebruik van een bestelbus,die door Gouda wordt geleased voor het vervoer van fietsen en bromfietsen.page1image22904

Indien dit zo is, wat is daar precies de reden van? Zijn hiervoor gemeentelijke bepalingen?

De reden dat er op dit moment geen fietsen in Gouda worden verkocht heeft te maken met het willen voorkomen dat een (voormalige) eigenaar zijn of haar fiets weer tegenkomt die door een ander bereden wordt. Dit is een uitgangspunt vanuit het verleden. Een tweede reden is het feit dat er in de overeenkomst zoals omschreven in punt 1 hierover afspraken zijn gemaakt.

In hoeverre is het mogelijk om voortaan (een deel van) de “weesfietsen” aan de Non-foodbank te geven? 

Recent is een digitaal registratiesysteem ingevoerd in Gouda waarin gevonden fietsen tot in detail omschreven staan (met foto). Tevens kan via internet bekeken kan worden of een vermiste fiets in opslag staat bij de gemeente Gouda. Dit systeem heeft als bijkomend voordeel dat ook achteraf kan worden vastgesteld of een fiets in Gouda is verwijderd en ook dat een fiets niet binnen de bewaartermijn is opgehaald. Op deze wijze is het mogelijk om de fietsen te kunnen hergebruiken in de eigen regio. Bij twijfel kan met behulp van het registratiesysteem worden aangetoond dat dit een eerlijk verkregen fiets is. Wel zal de praktijk moeten uitwijzen of deze manier van werken niet tot problemen leidt.

Nieuw beleid

Met de betrokken partijen zal binnenkort een afspraak worden gemaakt met betrekking tot het leveren van fietsen aan de Non-foodbank. Dan zullen tussen de betrokken partijen nadere afspraken worden gemaakt over het aantal fietsen dat periodiek beschikbaar zal worden gesteld. 

De ChristenUnie is blij dat het college de handschoen heeft opgepakt en binnenkort de Non-foodbank over een deel van de "weesfietsen" kan beschikken.

7 opmerkingen:

Anoniem zei

Goed zo. Eigen mensen eerst, daarna de ander.

Non-foodbank Gouda zei

Zijn blij, dat initiatief Non-foodbank via CU en D66 is gelukt. Minima gaan er zeker op vooruit. Wachten uitnodiging van Gemeente voor gesprek af.

Anoniem zei

Dag Theo,

Weesfietsen?, hoe komt men op zo'n benaming maar dat terzijde, kun je ook aangeven wat heel deze poppenkast ons als gemeenschap kost? De praktijk is het opruimen van schroot?
Fietsen niet geregistreerd al bij aankoop of voorzien van een postcode kunnen m.i.z.
na overlast veroorzaakt hebbend vernietigd worden tenzij die nog heel erg mooi is.

Groeten,
Klaas

Anoniem zei

Theo, dit kost inderdaad de gemeenschap veel geld en treft ( zeker zo schadelijk ! ) in voorkomende gevallen (hoe goed ook bedoeld) ook de bedoelde minima die vanwege een dergelijke weesfiets op het moment van een controle (bij voorbeeld verlichting) niet ter plekke aan kunnen tonen hoe de fiets verkregen is. Gevolg is een inbeslagname, contact of wederom in contact met politie enz enz.

Alle kosten van deze organisatie om weesfietsen te herbestemmen (Reakt, registratie, herstel enz is ook niet zonder kosten). Ik praat je nog wel een keer uit de nodige ervaringen bij.

Voor nu is het een te ideaal beeld schetsen.

De praktijk (was ook allemaal via politie enz geregistreerd, officieel geleverd en traceerbaar) is echt anders!

De verkrijger ( kan ook een kind in een gezin zijn) is de dupe ipv gelukkige verkrijger.

In dat geval maakt de politie (onbedoeld) meer kapot dan dat het krijgen waard is.

Joop Z.

Anoniem zei

Dag Theo,

Ik ben niet van die tijd dat de fiets een registratieplaatje had, dat is afgeschaft en te recht denk ik.
Reden voor onze overheid toen (heil aan deze toen nog nadenkende verantwoordelijken) dit af te schaffen omdat de opbrengst niet opwoog tegen de baten.

Een vervoermiddel wordt bij productie al voorzien van een registratienummer, framenummer/chassisnummer hoe je het ook noemt, simpele verplichting bij aankoop een postcodegravure en je hebt voor de fiets een probleem onderuit gehaald.
Voor de reguliere "handel" zal hier wel meer aan vast zitten maar voor de individuele fietsendief een bariere.

Wat is het kostenplaatje van de huidige werkwijze?


Anoniem zei

Goed bedoeld en leuk om de krant mee te halen. Maar ik vind dit allemaal afleiden van waar de gemeente echt mee bezig moet zijn.
Dit kost ongetwijfeld ook geld. En waarom trekt CU steeds zo opzichtig op met partijen als PvdA en D66, die in een bestuurlijk falend college zitten en ideologisch weinig met CU op hebben? Sterker, bewust de christelijke partijen buiten de coalitie hebben gehouden?

Theo Krins zei

Het lijkt me goed wat extra toelichting te geven: de Non-foodbank heeft ons benaderd om te helpen een deel van de weesfietsen te mogen gaan krijgen, aangezien ze een chronisch tekort daaraan hebben en het jammer is dat al die fietsen nu buiten onze stad verdwijnen. Op het moment dat wij vragen hierover aan het opstellen waren, kwam ik erachter dat D66 informeel ook al hiermee aan de slag was. Toen hebben we besloten om gezamenlijk op te trekken. Dat is geen opzichtig handelen, maar normale collegialiteit in de politiek.