maandag 22 juni 2015

Moskee in Gouda wordt waarschijnlijk weer kleiner...


Op 11 juni jl. was er opnieuw een bewonersavond in het Huis van de Stad over de toekomstige bestemming van de PWA Kazerne. Ditmaal was niet Wim Deetman voorzitter, maar Ewald van Vliet (VVD), oud-burgemeester van Lansingerland.

Op deze avond werd veel inhoudelijke informatie uitgewisseld en in een tweeluik geef ik daarvan graag een samenvatting. In deel 1 gaat het vooral over de wijkvertegenwoording, de schaalgrootte en de diverse functies van het islamitisch centrum.

De burgemeester opende de avond met de opmerking dat er nu spijkers met koppen moeten worden geslagen en deze opmerking werd door de voorzitter serieus ter hand genomen. Met gevoel voor sfeer, maar ook doortastend passeerde deze avond een groot aantal onderwerpen:

  • ·      Wijkvertegenwoordiging
  • ·      Schaalgrootte van islamitisch centrum
  • ·      Functie van het islamitisch centrum
  • ·      Overlast jongeren
  • ·      Geluidsoverlast
  • ·      Parkeren
  • ·      Verkeer
  • ·      Bouwproces
  • ·      Handhaving

  
WIJKVERTEGENWOORDIGING

Vanuit de bewoners wordt aangegeven dat er behoefte is aan een centraal aanspreekpunt (“accountmanager”).
Wethouder Rogier gaf aan dat hij bestuurlijk beschikbaar is en Bas Meijs (directeur ruimtelijke ontwikkeling) vanuit de ambtelijke organisatie.

Ook wordt (terecht) opgemerkt dat er meer meningen in de wijk leven dan er tijdens deze avond aan tafel zitten en dat het goed is om die ook een stem te geven.

Duidelijk is dat op basis van de wijkverkenning er niet of nauwelijks ruimte is voor de komst van een islamitisch centrum in deze wijk en dat dit plan nu wel uitgangspunt is voor het gesprek.
Inzet is om vooruit te kijken en het bleek op deze avond niet mogelijk te zijn om het rapport als leidraad te nemen.

Verder werd ook opgemerkt dat het denkbaar is dat de raad nu eerst eens een besluit gaat nemen over de toekomst van de PWA Kazerne en dat daarna met belanghebbenden aan de invulling wordt gewerkt. Per slot van rekening laat het huidige bestemmingsplan deze invulling toe. 

Bij dit onderwerp kwam helder naar voren dat er veel verschillende meningen zijn over hoe het proces is verlopen en hoe het nu verder moet.

SCHAALGROOTTE ISLAMITISCH CENTRUM

Het oorspronkelijke plan was een moskee voor 4.500 gelovigen. Bij de eerste presentatie in de raad werd dit aantal 1.500 en op de vorige bewonersavond is het aantal inmiddels teruggebracht naar 1.200.
Deze teruggang is o.a. veroorzaakt door het besluit om de bestaande moskeeën niet te sluiten. Het wordt nu een 4e moskee.

In het rapport dat op verzoek van het college is opgesteld staat dat er in de buurt hooguit draagvlak is voor een kleine buurtmoskee (zo’n 400 gelovigen). Een deel van de bewoners vindt het vreemd dat deze conclusie niet leidend is.

Na diverse opmerkingen over de omvang van de moskee werd opeens door de woordvoerder van El Wahda opgemerkt dat het aantal van 1.200 plaatsen niet heilig is, maar dat 300 tot 400 plaatsen echt te klein is. Voor Gouda Noord zijn wel zo’n 800-900 plaatsen nodig. Het is dus wachten op een finaal voorstel rond deze “koehandel”….
 
Aziza Azaai temidden van enkele buurtbewoners. Haar broer Said Boukayouh zit direct achter haar.
Aziza Azaai, zus van Said Boukayouh, beklemtoonde namens de vrouwencommissie dat er een fatsoenlijke ruimte voor de vrouwen moet komen, want bij de huidige moskeeën stelt dat niets voor.
Als we praten over een maximaal aantal plaatsen, dan gaat het  volgens Aziza om mannen en vrouwen en het centrum moet plaats kunnen bieden aan zo’n 50 actieve vrouwen en een “schil” er omheen van zo’n 500 vrouwen.

FUNCTIE(S) VAN IC

Vanuit betrokkenen worden diverse functies opgesomd die in het islamitisch centrum moeten worden gerealiseerd:
- gebedsruimte
- helft van de ruimte is bedoeld voor vrouwen gemeenschap die nu nog helemaal geen ruimte heeft
- ontmoetingsruimte om rondhangen in de wijk te voorkomen
- kinderopvang
- bibliotheek
- wasruimte voor overledenen, nu moet ze hiervoor "bedelen" in de regio
- er worden geen zalen verhuurd voor feesten! Dat is uitgesloten volgens Boukayouh!

De moslimgemeenschap is bereid om garanties af te geven over afwezigheid van overlast in de omgeving van de moskee.
Doordat het gebouw straks voorportalen heeft, kunnen ze daar wachten en hoeven ze niet op straat te gaan staan. Dat draagt bij aan het terugdringen van het risico van overlast.

Aziza Azaai doet er nog een schepje bovenop en geeft aan dat er met bewoners om tafel is gezeten en dat daar is beloofd om notitie op te stellen om overlast te voorkomen. Er staat inmiddels iets op papier en de toen aanwezige bewoners waren daarover enthousiast. Er zou hierin duidelijk zijn omschreven hoe ze de wijk willen laten participeren en hoe ze de ruimtes willen gaan gebruiken.


De raadsleden hebben overigens deze notitie tot op heden niet ontvangen.

11 opmerkingen:

Anoniem zei

Het is dat vloeken tegen mijn principes is,

maar kan het Bestuurlijk Gedonder van Milo Schoenmaker nu eindelijk eens afgelopen zijn?

De 300 - 400 bewoners zijn verzonnen door Astrid de Feiter, dat gaf zij toe in het eerste zogenoemde "Rondetafelgesprek" - zij is een Goede Bekende van het Rijksvastgoedbedrijf en hier "onafhankelijk onderzoekster" die niet eens in staat is een fatsoenlijk verslag te schrijven, en niet opschrijft wat zij niet wenst over te brengen. En dan in een Radio Uitzending van Gouwestad Radio koud na 23 april de bewoners van de wijk schofferen en zeggen dat zij een 'uitgestrekt' been hebben.

De schandelijke bevoordeling van mensen, het zwaar overschrijden van de grenzen van kerk en staat, de framing en de walgelijke uitsluiting van belanghebbenden, laat het allemaal op de hoofden van de mensen van het College van B&W neerkomen, en allen die met hen samenwerken in het stigmatiseren en duperen van bewoners van Gouda (Noord)!

Het is een gruwel hoe de gemeente Gouda alle signalen uit de wijk negeert, en niet eens fatsoenlijk capaciteitsonderzoek heeft gedaan in de bestaande moskeeën, maar eigen machtspolitiek en verkiezingsbeloften nastreeft. Je begint je onderhand af te vragen hoeveel smeergeld er is betaald. Of staat dat niet in het PWC - rapport?

Anoniem zei

Behalve Boukayouh en de zus van Boukayouh, waar was eigenlijk het moskeebestuur in dit Rondetafelgesprek?
Wat zijn al die "garanties" tegen overlast etc. van "woordvoerder" Boukayouh eigenlijk waard?

Jammer Theo dat je weinig aandacht besteedt aan het geregisseerde karakter van de gesprekken. Moskeewoordvoerder en wethouder Tetteroo vulden elkaar opvallend nauwgezet aan in een persoonlijke aanval op een bewoner, die de vereniging Gouda Noord vertegenwoordigde. Tetteroo zei wel vijf keer dat het zo "pluriform" en wisselend lag allemaal, terwijl het rapport Feiter (wat hij verder doodzweeg) duidelijk maakt dat er een heel duidelijk eensluidend geluid komt uit de wijk: geen draagvlak voor dit plan.

En waarom zaten er, op twee na, alleen speciaal door het college geselecteerde "gematigde" bewoners aan tafel? Terwijl Feiter c.s. aangaven dat ze echt moesten zoeken naar dit soort geluiden. Representeert totaal niet de wijk of Gouda in den brede.

Anoniem zei

Waar is het integrale plan van de moskee voor het islamitisch centrum? Boukayouh zou ervoor zorgen dat de bewoners het krijgen. Nog niet gezien...
We praten al negen maanden over iets wat er helemaal niet is. Pas als de raad "ja" heeft gezegd (als!) dan komen de echte plannen zeker uit de ijskast.... Heel verdacht allemaal. Voor die tijd horen we ongetwijfeld nog een keer dat het plan nog ietsje kleiner wordt... (Nog kleiner? En waar blijven de vrouwen dan, die een eigen ruimte wilden?)

Treurig proces dit. Is er ooit zoveel gedaan vanuit de gemeente, incl. dure onderzoeken en ambtenaren die fulltime in de weer zijn, voor een christelijke kerk? Lijkt me niet, en ook niet wenselijk natuurlijk. Je moet dit helemaal niet willen. Regel het gewoon zelf als moskee en span niet anderen voor je karretje.

Anoniem zei

Deze teruggang is o.a. veroorzaakt door het besluit om de bestaande moskeeën niet te sluiten. Het wordt nu een 4e moskee.

Theo, ik wil je graag herinneren aan een eerdere blog. Dat er sprake zou zijn van een vierde moskee was niet de bedoeling. Alleen al uit dat oogpunt is het onwaarachtig wat er in de Goudse politiek rondom de herbestemming Prins Willem Alexander kazerne gebeurd.

Bovendien, Wethouder Tetteroo zei op 25 maart dat het fundament van de moskee niet kleiner wordt, en daarnaast ook dat hij geen zeggenschap heeft over de grootte van het gebouw.

Gunnen is één. Zakelijk juist, is twee. Herinner me nog een verhaal dat met veel bombarie werd aangekondigd dat Assalam Herbouw in Gouda Oost (waar de doelgroep ook woont) werd aangekondigd. Wat is er met die plannen gebeurd. Iemand in de Goudse Politiek die daarop een eerlijk antwoord wil formuleren?

Gaan we nu echt de bewoners van Gouda Noord een schuldcomplex aanpraten met een charme-offensief van de vrouwen die plotseling spreekrecht lijken te hebben gekregen, maar eerder toestemming moesten vragen aan de heer Boukayouh om úberhaupt íets te mogen zeggen?

Anoniem zei

Het is op en top treurig dat een principe - besluit van half oktober 2014 seniorenwoningen uitsluit, en in het vorige College de ABC constructie voor seniorenwoningen door Marion Suijker werd afgetikt en buitengesloten. Na het podium van Khalid Tatou voor de heer Boukayouh nam zij het woordvoerderschap maar terug. En hoe bijzonder is het dat dezelfde? PvdA nu ineens wel een ABC constructie wenst aan te gaan. Gelijke djellabah's gelijke niqaabs?

Anoniem zei

Eerst een besluit en dàn de oplossingen voor de verkeers- en parkeeroverlast, etc.? Het heeft mij een tijdje dwarsgezeten dat de gemeente met hun partners van het IC niet met duidelijke oplossingen kwamen, maar inmiddels heb ik gedurende het proces de conclusie moeten trekken dat die oplossingen er gewoon niet zìjn! IN combinatie met de bestaande verkeersdrukte op vrijdagen en anderen dagen is dit plan niet in te passen. Al helemaal niet binnen de randvoorwaarde dat het de gemeente/gemeenschap geen extra geld mag kosten. Maar op het moment dat het IC een voldongen feit is kan het niet meer worden teruggedraaid. Daarnaast geloof ik niet dat de zogenaamde toezeggingen of garanties over bezoekersaantallen, gebruik van fietsen in plaats van auto's, etc. te handhaven zijn. Wie zou dat moeten doen, op grond waarvan? Beste Theo, beste gemeenteraad, neem je verantwoordelijkheid en laat dit heilloze plan niet doorgaan (het feit dat het binnen het bestemmingsplan past bewijst alleen dat dat plan teveel ruimte biedt; een les voor volgende plannen!)

Anoniem zei

CORRECTIE Het Overgrote deel van de bewoners ziet een omvangrijk islamitisch centrum in Gouda Noord niet zitten. Het zou eerlijker zijn als dat ook gewoon werd geschreven.


En verder wordt er met smart op de zorgwoningen gewacht.

Anoniem zei

Waarom moet er een moskee komen ten noorden van de spoorlijn, juist in een gebied (omgeving PWA kazerne)waar praktisch geen moslims wonen?
Je gaat toch ook geen gereformeerde kerk bouwen op het St. Pietersplein!
En een aparte ruimte voor vrouwen kan toch overal gerealiseerd worden bij het bouwen van een nieuwe moskee?
Men moet niet denken dat als er 5 mensen uitgenodigd worden bij een rondetafelgesprek, waarvan er 4 vóór zijn en de 5e een grote groep vertegenwoordigd die tegen is, dat men dan ineens kan concluderen dat er draagvlak is.
Onderzoek van de twee dames in de buurt gaf duidelijk aan dat er praktisch geen draagvlak is voor een groot IC en dat is zeker niet veranderd.

Ben van Bommel zei

4500 gelovigen - 1500 gelovigen - 1200 gelovigen - 400 golovigen. Hoeveel moeten er minimaal zijn om Go(u)morr(d)a te behouden?

Anoniem zei

Heeft nu echt niemand gehoord dat de heer Boukayouh al vanaf oktober 2014 oorlogsretoriek uit in de Raadszaal en AD Groene Hart?

Wat moeten die arme bewoners van Gouda (Noord) straks? Kan het College van Gouda zich daar misschien rekenschap van geven?

Bob de Boer zei

Is het College zo zwak dat ze gewoon geen NEE durft te zeggen en hoe denkt het college over de overlast dat dit te weeg kan brengen.
Wordt er dan helemaal geen rekening ge houden met de omwonenden? Ik zou hier over welgaarne een uitspraak van het college willen hebben.
Zijn er al niet genoeg moskeen in ons land, moeten wij allemaal moslims worden?
Ik wens het college alle wijsheid toe in het besluit om van van het e.e.a af te zien, zodat de bevolking van Gouda gerust adem kan halen.
Met vriendelijke groeten Bob de Noer