Betrokken

Betrokken

zaterdag 11 april 2015

Gouda worstelt met geld


"Gouda is een bruisende stad waar bewoners en ondernemers al jaren laten zien dat zij goed weten wat er speelt. Én de handen uit de mouwen steken om met en voor elkaar en hun omgeving iets te betekenen."

Belangrijke thema's waaruit kon worden gekozen
WerkplaatsGouda

Met deze woorden werden we onlangs uitgenodigd voor de 1e bijeenkomst van WerkplaatsGouda in de Chocoladefabriek (Bibliotheek).
Meer dan 150 actieve Gouwenaars waren aanwezig om met elkaar te praten en te brainstormen over onderwerpen waarvan wordt gevonden dat die in het kader van innovatief burgerschap moeten worden opgepakt.


De gemeente heeft geld hiervoor vrijgemaakt en het was nu aan de Gouwenaars om hun stem te laten horen.
Deze vorm van burgerparticipatie werd door velen gewaardeerd al was er ook wel een kritisch geluid: "participatie is gewoon bezuinigen"...

De winnende onderwerpen

Op een leuke interactieve manier (stikkers plakken) kregen de volgende onderwerpen door de aanwezigen de meeste stemmen:
- Kunst en Cultuur
- Ondernemerschap
- Leegstand monumenten
- Jongeren

Aan de slag met "Werkplaatsfonds"

Werkplaatsfonds

Vervolgens gingen we in groepjes uiteen om alle onderwerpen die waren aangereikt verder uit te werken. Zelf koos ik daarbij voor "Financiering en Crowdfunding".

De bedoeling is dat er een soort fonds komt waar vanuit verschillende initiatieven worden gefinancierd. Aan ons groepje was het de taak om hier wat meer richting aan te geven.

In de eerste plaats vinden wij het belangrijk dat in principe het geld voor nieuwe initiatieven moet zijn bedoeld en eenmalig is.
Daarbij kan tot een bepaald bedrag 100% van het initiatief worden gefinancierd, maar zou je kunnen overwegen boven die grens hooguit een bepaald % te gaan financieren. Dat geeft meer commitment en je kunt dan ook meer initiatieven financieel steunen.
Punt van aandacht is ook wie er gaat beslissen over het vrijgeven van gelden. Daar werd verschillende over gedacht. Sommigen willen de wijkteams een pot geld geven en zo wijkinitiatieven faciliteren, anderen voelen meer voor een soort comité die daarover beslist.

Het is belangrijk dat het college de werking van dit fonds snel  en goed gaat regelen, want het is essentieel dat de inwoners van onze stad weten waar ze aan toe zijn en als ze geld nodig hebben, ze niet in een stroperige ambtelijke molen terecht komen..

Hoe nu verder?

Het is op dit moment voor mij niet helder hoe het vervolg precies gaat verlopen. Een aantal mensen gaan alle input verwerken, maar of de actieve burgers daar nog een rol bij krijgen weet ik niet.
Het is echter cruciaal dat het college niet zelfstandig allemaal stappen gaat zetten, want dan is het draagvlak snel weer verdwenen.
In oktober is de volgende bijeenkomst van WerkplaatsGouda en hopelijk zijn er dan goede stappen gezet en heeft het college kunnen aantonen burgerparticipatie serieus te nemen!

4 opmerkingen:

Anoniem zei

Gouda worstelt met geld... hoeveel geld is inmiddels uitgegeven aan externe inhuur voor het realiseren van de moskeeplannen op de PWA locatie? Hoeveel kosten al die speciaal beveiligde raadsvergaderingen? Wat kosten beide dames die nu als "onafhankelijk (ahum) procesbegeleider" worden ingehuurd door het college, teneinde het draagvlak voor de moskee te verhogen?

Nee, laat de burgers maar vrij brainstormen over maatschappelijk initiatief, dan zorgt het college intussen ervoor dat wie het geld echt nodig heeft, niet wordt benadeeld...

Anoniem zei

Informatierecht, adviesrecht en échte inspraak wegbezuinigd. De democratie wordt in Gouda al aardig vervangen door een aristocratisch totalitaire constitutie. Het moet ergens beginnen in Nederland.

Participerende burgers wordt de mond gesnoerd en over initiatieven waarvoor men toch geen geld wil vrijmaken wordt een schijndebat gevoerd.

Het is belachelijk dat de wethouders hier ter plaatse nog betaald worden.

"De democratie leeft" volgens een wethouder bij een megaopkomst van participerende burgers omdat zij hun eigen rechten MOETEN verdedigen. "Wij hebben de macht" een wethouder in dezelfde kwestie.

Nepotisme, volksverlakkerij en despoten aan het roer in Gouda. Meer is het niet.

Edward zei

Wat de eerste reactie betreft: de teller stond tijdens de Raadsvergadering van 25 maart op € 52.000,--, en de Wijkverkenning die momenteel bezig is (tweee dames zijn twee weken bezig en publiceren hun rapport 23 april op www.VanHoutFeiter.info)kost de belastingbetaler € 15.000. Als er een uitkomst volgt die het College goed uitkomt, namelijk dat er een mediation kan komen onder de strikte voorwaarde dat uitsluitend gezamenlijke huisvesting van Ark/Gemiva met El Wahda de slotsom kan zijn, krijgen ze de vervolgopdracht van deze mediation, dus er komt nog wat bij.

Edward zei

Aanvullend hierop: in antwoord op de Technische Vragen van Gemeente Belang Gouda antwoordde het College op 10 april:
Antwoord: De kosten van de inzet van een extra beveiliger tijdens de verschillende raadsvergaderingen in de maanden oktober 2014 tot en met maart 2015 bedragen € 1.080,=. De kosten van de overige extra inzet bedragen € 31.500,= aan salariskosten , zoals BHV-ers, cateringpersoneel, etc. en € 2.800,= aan overige kosten. Deze kosten komen ten laste van de bedrijfsvoering. Deze extra inzet past in de werkwijze van de gemeente en is gebruikelijk als het gaat om dergelijke bijzondere bijeenkomsten.

Dus kennelijk zat die 15.000 er eind maart al bij, maar dan kom je nog niet helemaal uit.