Betrokken

Betrokken

vrijdag 18 oktober 2013

Vijf sterren hotel in Gouda?


Sinds enige tijd is bekend dat vanuit het college exclusief onderhandeld wordt met projectontwikkelaar Jan de Jong uit Reeuwijk voor het vestigen van een vijf sterren hotel in het voormalig weeshuis aan de Spieringstraat (nu nog bibliotheek).

Bestaande hotels 

 Op dit moment heeft Gouda drie hotels in de binnenstad: het in 2012 geopende Best Western Hotel (101 kamers), De Keizerskroon (10 kamers), De Utrechtsche Dom (14 kamers) en bij de A12 Campanile Hotel (77 kamers).

Vijf sterrenhotel reëel? 

De bestaande hotels kunnen nauwelijks hun hoofd boven water houden, waardoor je je kunt afvragen of het verstandig is om vestiging van extra hotels mogelijk te maken. Als argument bij het hotel in het voormalig weeshuis kan je aanvoeren dat hier een ander segment wordt bediend, daar het om een vijfsterren hotel gaat.
Daar valt iets voor te zeggen, maar we hebben daarbij wel gevraagd in hoeverre je dan de garantie hebt dan minstens voor een aantal jaren die vijf sterren worden gehandhaafd. Dat blijkt niet te kunnen en daarmee loop je dus het risico dat (kort na het openen) de eigenaar kiest voor teruggaan naar 4 sterren of minder, waardoor hij veel kosten kan besparen en een directe concurrent wordt van de andere hotels in de binnenstad en het specifieke niet meer geldt.

Horeca structuurvisie 

Mede namens Gouda Positief en GBG, heeft de ChristenUnie vragen gesteld over de gang van zaken rond het Weeshuis, omdat wij het van belang vinden dat er eerst een geactualiseerde horeca structuurvisie komt. De huidige versie gaat namelijk uit van de bestaande hotels en een hotel in de spoorzone. Het college vindt die actualisatie op basis van de Europese Dienstenrichtlijn echter niet nodig. Deze richtlijn regelt de vrije vestiging van dienstverleners in Europa en je mag op grond van deze richtlijn economische motieven niet als uitgangspunt hanteren. Je zult dus met andere motieven moeten komen om sturing te kunnen aanbrengen bij deze mogelijke ontwikkelingen.

Zelf onderhandelen

We hebben ook vraagtekens bij het proces waarin exclusief wordt onderhandeld met één partij. Het college geeft aan dat bij deze herontwikkeling meespeelt dat een belangstellende partij kosten moet maken om de planologische haalbaarheid te kunnen toetsen en dat in het kader daarvan het gebruikelijk is om exclusief recht tot onderhandeling te geven.

Formeel heeft het college gelijk, maar ze balanceert op een smal koord. Er is heel weinig maneuvreer ruimte en zeker als er specifieke eisen gesteld gaan worden heb je al snel te maken met de Europese aanbestedingsrichtlijn.

Verklaring

Voor de drie fracties was de beantwoording dermate onbevredigend dat ik namens deze partijen tijdens de raadsvergadering een verklaring heb afgelegd:

“Wij hebben met onze vragen duidelijk willen maken dat het vestigen van hotels zou moeten worden ingebed in een beleid, dat wordt verwoord in een horeca nota en haar beslag krijgt bij het vaststellen van bestemmingsplannen. 

In de huidige nota wordt gemeld dat het aantal hotels in verhouding tot het aantal inwoners hoger is dan andere plaatsen in de regio. Daarnaast wordt in een tabel aangeven dat er wordt uitgegaan van 5 hotels in 2005 en daarbij wordt gedoeld op een uitbreiding in de Spoorzone en Bolwerk. 

Nu zijn er ontwikkelingen die verder reiken en daarbij ontbreekt een visie, hetgeen wel logisch zou zijn, omdat de huidige nota niet meer aansluit bij de recente ontwikkelingen. We hadden hierin een meer voortvarende rol van het college verwacht. 

We snappen dat het lastig is om initiatieven voor een hotel te reguleren, maar we willen toch ook nieuwe leegstand voorkomen en op verantwoorde wijze onze horeca functies invullen. 

Verder willen we het college attenderen op het feit dat ze maar heel beperkt ruimte heeft bij onderhandse verkoop om zelf te mogen onderhandelen en het is daarom verstandig het uiteindelijke resultaat te laten toetsen in het licht van de Europese aanbestedingsregels. 

We zullen alert blijven op de verdere ontwikkelingen, want het is belangrijk dat er een behoorlijke hotelcapaciteit in de binnenstad beschikbaar is en blijft.”

7 opmerkingen:

Hans Frenk zei

Hallo Theo,

De projectontwikkelaar in dit geval zal niet zomaar een 5 sterren hotel willen bouwen. Hij gaat het alleen maar "bouwen", de exploitatie zal door een ander worden gedaan.
Hij zal (zeker in het huidige economische klimaat) al zeer ver gevorderde contacten hebben met deze exploitant, en zal dan ook zonder problemen kunnen aangeven wie dat zal zijn. Wordt het een keten of een zelfstandige.
Laat de heer De Jong de naam van de exploitant maar noemen.
Ook de financiers van deze projectontwikkelaar zullen vragen van gelijke strekking stellen.
Je geeft zelf al aan dat je jezelf ook vragen stelt over wat er gebeurt als na 2 of 3 jaar het 5 sterren niveau commercieel geen haalbare kaart blijkt te zijn.
Wordt het dan een 4, 3, 2 sterren hotel of simpelweg een party centrum, de horeca vergunning is toch aanwezig!
Natuurlijk mag en kan je als overheid je niet mengen in het gewone zakelijke proces en moet de overheid de concurrentie zijn gang laten gaan. Alleen in dit geval praten we wel over nogal ingrijpende plannen.
Het hotel zou midden tussen woningen komen te staan, zou gevestigd worden in een historisch, monumentaal oud pand en de waarschijnlijk noodzakelijke verbouwingen zullen zonder twijfel aanzienlijk zijn, de vragen omtrent het lange termijn gebruik als 5 sterren hotel zijn aanzienlijk.
Zonder de Goudse binnenstad nu een bepaald stempel te geven, kan je je afvragen of een consument/toerist die het geld kan en wil uitgeven voor een 5 sterren hotel, in de stad Gouda nu die mogelijkheden kan vinden die zo'n consument/toerist in deze (welstands)klassen zoekt. Het winkelbestand is vrij beperkt, blijkens de diverse restaurant gidsen is het niveau van horeca ook niet top (sterren) niveau en op welke wijze kan een consument/toerist meer dan 1 dag zich in Gouda bezig houden.

Anoniem zei

Dat is marktwerking. In de aap gelogeerd ....

J te G zei

CU/Theo,
Gouda heeft toch zes sterren?

Eerdere reactie geeft al extra aan waar de problemen liggen.De Projectontwikkelaar koopt en verkoopt wanneer het beter is, of er is verlies en dan ook een degradatie van de sterren.Speculatie kun je het ook noemen en het nemen van een bewust risico met panden die geen cultureel centrum mochten worden maar nu wel in de ogen van dit College een X tal Sterren hotel?
Eurotekens blinken in de ogen van het College, niet geheel onbegrijpeljk gezien de begroting en verliezen op onroerend goed van de gemeente en op Westergouwe. Het debat zou moeten gaan over vervreemding van publiek eigendom en het verlies van publiek domein omwille van kortstondig geldelijk gewin voor de reserves en de begroting van de gemeente(raad).Het exclusieve onderhandelen met een projectontwikkelaar en de toekomstige eigenaar middels deze ontwikkelaar moet meer partijen in de raad aan het denken en handelen zetten: Stop met het verkwanselen tegen de zogenaamde hoogste bieder en wijziging van bestemmingsplan. Hooguit wonen met en voor zes sterren is een goede optie.
J. te G.

Theo Krins zei

Dank voor de reacties! Het geeft goed aan voor welk dilemma het college en de gemeenteraad staat. Hierover is het laatste woord nog niet gesproken.

Meer reacties zijn welkom!!

Anoniem zei

En wat missen we weer?
Een hotel in de binnenstad zal nog meer verkeer (bezoekers en leveranciers) naar misschien wel de minst autoluwe binnen stad van Zuid Holland trekken waar geen enkele binnenstad bewoner op zit te wachten.
Hoe heet dat, binnenstad bewonertje (weg)pesten?

Bert

Wh kolkman zei

De gemeente dient het belang van de stad en burgers op een transparante en duidelijke manier te dienen. dus moet er een goede, markt conforme prijs betaald worden voor de oude bieb. Als men met een project ontwikkelaar exclusief zaken doet, kan men dat denk ik niet / lastig aantonen, en gezien de ervsringen met vastgoed is de kans groot dat Gouda er bij in schiet. Onderzoek, voorbereidings kosten zijn lijken mij gewoon onderdeel van elke vastgoed deal en kunnen op toekomstige koper verhaald worden, net zo als en particulier moet doen bij onderzoek voor toekomstig koophuis.

Verder lijktm ij uit de benchmark duidelijk dat de hotel markt in gouda al overvol is, dus nog een hotel erbij lijkt mij moeilijk economisch te verdedigen, wat elke toekomstige hotel eigenaar ook zeker in de prijs van de bieb zal laten meewegen!

Anoniem zei

Misschien kunnen ze een soort hotel bouwen in de voormalige bieb, dat als dat failliet gaat, ze direct bestemd kan worden voor bewoning van Goudse burgers.
Dan is het minder pijnlijk. Iedereen kan voorspellen, dat dit hotel het niet gaat redden in het stadje Gouda.