Betrokken

Betrokken

dinsdag 9 juli 2013

Minder alcohol in sportkantines
In 2012 is de Drank-en Horecawet gewijzigd. Deze wet verplicht gemeenten om uiterlijk op 1 januari 2014 bepalingen over paracommerciƫle horeca (o.a. buurthuizen en sportkantines) in een verordening vast te stellen om oneerlijke concurrentie door deze horeca in de gemeente tegen te gaan.

De wet biedt de lokale gemeenten concrete mogelijkheden om het schenken van alcohol en het gebruik van alcohol aan jongeren te beperken.

Preventie

De ChristenUnie heeft bij de bespreking van dit onderwerp de nadruk gelegd op preventie. Aangezien handhaving met slechts 1 FTE als capaciteit nauwelijks uitvoerbaar is en het ook gewoon beter is als verenigingen hun eigen verantwoordelijkheid nemen.

Certificaat

We hebben, gesteund door het CDA en de SGP, daarbij 7 concept regels gepresenteerd die verenigingen (als voorbeeld, zie onderaan blog) vrijwillig kunnen gebruiken. Het gaat nadrukkelijk niet om het moeten gaan voldoen aan een aantal eisen om een keurmerk te krijgen. Het gaat er ons om dat verenigingen zelf bepaalde gedragsregels willen gaan hanteren rond alcoholgebruik, waarbij er vooral aandacht moet zijn voor matiging van alcoholgebruik onder jongeren.
Als een vereniging zich hieraan wil conformeren krijgen ze wat ons betreft een Certificaat: "Alcoholbewuste sportvereniging"

Concept

Een aanwezige sportvereniging wilde de regels gelijk overnemen en ophangen in de kantine, omdat ze erg aanspreken. Wat ons betreft mogen er nog vele volgen.

Tijdens de raadsbijeenkomst werden de regels getoond en bijna alle fracties waren gelijk enthousiast en willen dat de portefeuillehouder (burgemeester) dit idee meeneemt bij zijn besprekingen met de verenigingen om ze te stimuleren met preventie en beheerst alcohol gebruik actief aan de slag te gaan. 
De burgemeester heeft vervolgens aangegeven deze regels als concept idee mee te gaan nemen. Deze toezegging is inmiddels ook officieel op de lijst met toezeggingen vastgelegd.

Na het zomerreces zal de aanpassing van de APV worden vastgesteld en we zijn benieuwd naar de reacties van de (sport)verenigingen.
Het zou een goed signaal zijn als veel sportverenigingen zich achter de regels gaan scharen.

Voorbeeld gedragsregels voor Certificaat "Alcoholbewuste Sportvereniging"
1. Onze barvrijwilligers volgen een training verantwoord alcohol schenken 2. Als er jeugdwedstrijden zijn bij onze vereniging schenken wij geen alcohol in de kantine. 3. Wij maken geen reclame voor alcohol 4. Alcohol en verkeer gaan niet samen. Daarom kunnen we alcohol weigeren. 5. Er worden geen op jongeren gerichte drankjes, zoals shotjes en breezers verkocht. 6. Er wordt alleen zwak alcoholhoudende drank verkocht. 7. Alcoholische dranken worden alleen genuttigd in de kantine of op een duidelijk afgebakend terras

Geen opmerkingen: