Betrokken

Betrokken

zaterdag 11 februari 2012

Handhaven in Gouda Oost!


Enige tijd geleden hebben wij geconstateerd dat de bakkers aan de Rijkestraat zeven dagen in de week geopend zijn, terwijl een winkel minimaal één vaste dag per week gesloten moet zijn op basis van artikel 6 van de Winkeltijdenwet. Normaal gesproken betekent dit, dat een winkel op zondag dicht is, maar dat mag ook op een andere dag zijn.

In de Winkeltijdenwet is namelijk aangegeven dat het mogelijk is voor een winkel om op een andere rustdag dan de zondag te sluiten en daarmee op de zondag geopend te zijn. Dit mag alleen als de winkelier kan aantonen dat de wekelijkse rustdag voor hem op basis van zijn godsdienst of levensovertuiging op een andere dag valt dan de zondag. De ondernemer dient hiervoor een ontheffing bij het college aan te vragen. In die situatie zijn zij verplicht om de gevraagde ontheffing te verlenen. Aan de ontheffing moet de voorwaarde worden verbonden, dat de winkel op de aangegeven dag dan wel is gesloten.

Sinds mei 2011 zijn er meldingen binnen gekomen dat de winkels zich niet aan de Winkeltijdenwet houden en ze zijn daar ook meerdere malen op aangesproken, maar ondanks deze acties, ondanks dat is toegezegd om na de Ramadan daadwerkelijk te gaan handhaven, ondanks artikel 38 vragen van de ChristenUnie in september 2011 en ondanks diverse meldingen de laatste maanden is de situatie nog altijd onveranderd.

Dit vindt de fractie van de ChristenUnie niet acceptabel en daarom hebben collega Gerard Schotanus en ik nogmaals artikel 38 vragen gesteld over de handhaving van de Winkeltijdenwet:

1. Wat heeft het college tot op heden gedaan om naleving te realiseren?
2. Hoeveel boetes zijn tot op heden uitgedeeld?
3. Als er geen boetes zijn uitgedeeld, wat is daarvan de reden?
4. Wat gaat het college nu doen om naleving alsnog te realiseren?

We zijn benieuwd naar de antwoorden en gaan ervan uit dat nu snel de openingstijden conform de Winkeltijdenwet zullen worden, want het past niet om overtredingen als deze door te laten gaan.

Overigens is het wel heel vreemd dat in het AD van 10 februari staat dat "de ondernemers zich van geen kwaad bewust zijn en stellen dat er nooit een probleem van is gemaakt".

Blijkbaar snappen zij niet het verschil tussen ergens een probleem van maken en het je houden aan de wet, nog afgezien van het feit dat hun reactie niet klopt met de daadwerkelijke situatie....

5 opmerkingen:

Anoniem zei

Prima actie van de Goudse CU.
Ik zeg "DOEN".
Daarvoor is de zondagsrust te belangrijk.Daar is zegen van te verwachten.

Jan Hafkamp

Fred IJspeerd zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
Fred IJspeerd zei

Ik stel voorop dat ik de ondernemer begrijp. Zeven dagen open zijn betekent namelijk ook zeven dagen omzet.

als de wet echter zegt zes dagen open en één dag dicht, dan moet de wet op dat punt ook worden gehandhaafd, al was het alleen maar om concurrentievervalsing t.a.v. andere ondernemers die zich wel aan de wet houden, te voorkomen.

Hans zei

prima initiatief, geen aanziens des persoons bij overtreding. pas kreeg ik ook een bekeuring van 51 euro omdat ik door de Korte Tiendeweg fietste (op zaterdag). Dus ook de allochtonen bekeuren als ze de wet overtreden

Hans Suijs zei

Maak alleen wetten en verordeningen die je kunt/wilt handhaven.
Omgekeerd als je niet handhaaft gewoon de wet of verordening afschaffen.
Als er sprake is van bewust niet handhaven, dan verantwoordelijke politicus vervangen.
Vragen zouden veeleer in deze richting gesteld moeten worden.
veel succes