donderdag 26 januari 2012

Worstelen over vechtsport


Woensdavond was er een debat over de vechtsport lessen in Gouda. De ChristenUnie heeft in september samen met de VVD om dit debat gevraagd, zij het vanuit verschillende motieven. Het gaat onze fractie vooral om het proces en de financiën, terwijl de VVD grote moeite heeft met de cursus als zodanig.

Er was in de zomermaanden zowel in de media als in de politiek de nodige commotie ontstaan over het feit dat de gemeente Gouda gratis vechtsport lessen zou gaan faciliteren aan criminele jongeren.
Middels de beantwoording van diverse vragen is getracht het beeld dat was ontstaan te corrigeren en wat de ChristenUnie betreft hoefde er woensdag avond geen inhoudelijke discussie te worden gehouden over de gekozen methodiek. Er is genoeg goede ervaring in de praktijk met deze aanpak om het een kans te geven.
Wel had onze fractie de behoefte om een aantal leerpunten voor te houden aan het college ten aanzien van:
- Communicatie
- Opzet programma
- Financiën

Communicatie
Op initiatief van een Goudse sportvereniging is gesproken over Fight Right trajecten en op basis van positieve ervaringen in Rotterdam heeft het college op 21 maart 2011 besloten om ontvangen rijksmiddelen hiervoor vrij te maken.
Wat wij onverstandig van het college vinden is, dat ze op dat moment de raad niet heeft geïnformeerd en ook geen afspraken over communicatie heeft gemaakt met de betrokken partners.
Het gaat om een gevoelige groep en om een controversiële invulling van het programma Jeugd en Veiligheid. Door ons niet te informeren is ruimte gelaten voor een eigen beleving en toen dit besluit via een bericht op de website van NIVM (Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij) door het AD werd opgepikt – en er een artikel verscheen met de titel “Gouda geeft Marokkaanse jongeren karateles”, ontstond er heel wat commotie, tot in Den Haag toe.
Terecht heeft het college in een recent verzonden notitie opgemerkt dat er bij de ontwikkeling van nieuw beleid aan de voorkant meer aandacht had moet worden besteed aan de communicatie. Maar we hadden verwacht dat het college na alle gebeurtenissen van de afgelopen jaren dit al wel begrepen had en we verwachten dat communicatie bij gevoelige onderwerpen voortaan voortdurend expliciete aandacht krijgt.
Opzet programma

Daarnaast is over de exacte invulling van het programma niet meteen een helder beeld geschetst wat ruimte liet voor speculaties en negatieve beeldvorming.

Tijdens de raadsbehandeling in september is aangegeven dat het gaat om deskundigheidsbevordering bij het lesgeven op de sportscholen in zijn algemeenheid. Daarnaast is opgemerkt dat het aanbrengen van structuur door middel van sport niet bedoeld is voor criminele of ernstig overlast gevende jongeren, maar meer voor een ‘lichtere’ categorie jongeren die op school of op straat beginnend probleemgedrag laat zien.
In de onlangs verschenen memo is duidelijk beschreven dat de met subsidiegeld opgeleide instructeurs worden ingezet op een project met twee voortgezet onderwijs scholen in het kader van agressie regulatie en verhogen van weerbaarheid, onder de projectnaam “Respect”.
Op zichzelf kan je e.e.a. zien als een ontwikkeling in de uitvoering van ideeën, maar dit toont eens te meer aan dat communicatie heel belangrijk is. Door niet direct duidelijk te maken hoe de invulling precies plaatsvond bleef lang het gevoel hangen dat er gratis lessen zouden worden aangeboden, al werd er aanvankelijk nog wel gesproken over het moeten leveren van een tegenprestatie.
Nu is inmiddels duidelijk geworden dat het de bedoeling is dat geselecteerde jongeren (in overleg met de betrokken scholen) via een aantal lessen worden toe geleid naar reguliere sportlessen (tegen betaling) en dat lijkt een goede aanpak.
We vinden het nog wel spannend op welke wijze de ouders en instanties hier efficiënt bij worden betrokken en zijn benieuwd naar de evaluatie die begin 2013 wordt verwacht.
Financiën

In september is de raad medegedeeld dat er ruim € 36.000,- rijkssubsidie beschikbaar is voor een programma van 15 maanden en later is ook aangegeven dat er dan een evaluatie komt.
De vraag is wel hoe we vanaf 2013 verder gaan. Er worden namelijk verwachtingen gewekt in een moeilijke doelgroep. We beginnen nu aan een project dat geen afgerond project is, alleen financieel gezien geldt er periode tot eind 2012. Inhoudelijk heeft het echter een open karakter (afhankelijk van de resultaten kan worden besloten om door te gaan).
De ChristenUnie vindt het jammer dat de raad met betrekking tot dit aspect van het project, die financiële consequenties kunnen hebben, niet tijdig betrokken is.
Over de inhoud van het programma is de ChristenUnie positief, maar we zijn wel benieuwd hoeveel jongeren in zo'n korte tijd effectief kunnen worden geholpen. Gelet op de reacties in de raad woensdag avond is de kans op voortzetting van het project in 2013 erg klein en het is dan maar te hopen dat de scholen en sportverenigingen dit initiatief - mits het goede resultaten heeft oplevert - zelfstandig willen voortzetten.

5 opmerkingen:

Anoniem zei

Theo,

Voorgaande reaktie van mij was duidelijk, laat ze eerst een krantenwijk lopen en zo zelf de karate of wat voor vechtsport dan ook te financieren. Bekwamen in mensen en hulpverleners in elkaar te slaan is niet nodig deze jeugd is van nature al destructief, aanpakken en straffen als ze in de fout gaan. Van papier prikken worden ze ook rustig.

Een schande naar onze opgroeiende jeugd. Dat hier geld voor uitgetrokken wordt geeft een slecht signaal af.

Anoniem zei

Theo, Hebben de raadsleden enig idee hoe het met de jongelui zal vergaan als ze de stoomcursus hebben doorlopen? De kans bestaat dat ze gewoon doorgaan.
Het is een ideale manier om iemand nog sneller monddood te maken of van zijn fiets te trekken.
Het is een bijzondere manier om te scoren als lid van de gemeenteraad.

P.Candle zei

Theo, ik heb jaren een beter idee.Pak al die knapen op en geef ze vakantie van een jaar in Siberie.
Het vakantiecentrum kan door Centreparcs gehuurd worden.
Geen mobieltje, een TV of krant.
Gewoon houthakken voor onze energiecentralen.
Kunnen de gasten letterlijk en figuurlijk afkoelen.
Er zal een prefentieve werking van uitgaan. Dit is ook het proberen waard toch?

Anoniem zei

Beste Theo,

In de krant van Gouda dd. 26-01-2012 een publikatie
"De vaste bezorger van de Krant van Gouda in de Goudse wijk Oosterwei, (lees Kanen buurt, mijn interpetatie) is gestopt omdat deze bijna wekelijks werd bedreigd en lastiggevallen door jongeren uit de wijk. Omdat het erg lastig is een nieuwe bezorger te vinden voor deze wijk, zullen wij de komende tijd de wijk gaan herindelen. De bewoners ontvangen tot die tijd krant. Onze excuses hiervoor."

WAT EUR 36.000,00 steken in deze minkukels?? Is de politiek echt gek geworden?????????

OF GAAT DE CU NOU EINDELIJK EEN KEER RAMPETAMPEN IN DE RAADSVERGADERINGEN!!!!!!!

Of theo ben je daar prive te bang voor??

LAAT wat horen in die raad met de pers erbij, dat leverd jou de eerst volgende verkiezingen zeker
3 zetels op.

Theo Krins zei

Voor een open gesprek is het wel noodzakelijk dat de laatste "Anoniem" zich bekend maakt. Stuur eventueel een mailtje!