Betrokken

Betrokken

donderdag 12 januari 2012

Gouda de Beste Binnenstad?


Deze week heeft de gemeenteraad het Stadsmarketingplan Gouda 2012 ter informatie
ontvangen.
In 2011 is samen met vele partners in de Goudse binnenstad veel ondernomen
op het gebied van Stadsmarketing, waarbij The Passion toch wel het hoogtepunt vormde, maar ook de nominatie van Gouda als “Beste Binnenstad” was bijzonder.

The Passion

The Passion heeft in meer dan 100 landelijke media, ruim 100 Youtube video’s en 16.000 Facebook / Twitter postings Gouda positief onder de aandacht gebracht. Er waren maar liefst 1,8 M kijkers, die de uitzending met gemiddeld een 8,2 waardeerden.In 2012 wordt – met een beperkt budget – weer veel op de rol gezet en het ziet er over het algemeen veelbelovend uit.
Het is goed dat daarbij vooral wordt ingezet op het uitdragen van een positief beeld van Gouda en niet te gaan reageren op negatief nieuws. We moeten gewoon ons eigen verhaal houden in het marketing beleid.

We kregen bij de stukken ook het juryrapport m.b.t. de nominatie en daarin staan heel interessante zaken over Gouda waar we met elkaar echt wat mee kunnen, of beter gezegd, moeten. Dat geeft dan gelijk een aanzet om in 2013 alsnog de Beste Binnenstad van Nederland te worden.

Overigens is het van belang te realiseren dat van doorslaggevende betekenis is bij de beoordeling van de genomineerden, de ontwikkeling van de binnenstad gedurende de laatste twee jaar.

Wat schrijft de jury: “Als gevolg van het rijke verleden heeft Gouda van oudsher een aantrekkelijke binnenstad. De consument voelt zich thuis tussen de monumentale panden in de eeuwenoude straten. Bij de ‘Verkiezing Beste Binnenstad’ staat echter de vernieuwing centraal."
De jury ziet dat er gewerkt wordt aan het aantrekkelijk maken van het centrum, o.a. middels samenwerkingsverbanden en was positief verrast door de vernieuwende promotiecampagne ‘See you Zoen in Gouda’.
Eerlijk gezegd merk ik zelf niet zoveel van deze campagne, maar het valt blijkbaar toch wel op en in 2012 gaat Gouda hier ook mee door.

Maar dan komt het: “de jury is echter ook van mening dat de historische kwaliteiten onvoldoende worden benut. Er liggen kansen om monumenten meer met elkaar te verbinden.
De binnenstad heeft diverse verborgen plekjes. Het woord 'verborgen' is de essentie van de opmerking. De parels dienen beter zichtbaar te worden.
Bij het grote publiek is de kracht van de binnenstad onbekend. Het beleid van de gemeente moet er dus op gericht zijn om de historische kwaliteiten beter te vermarkten en de koppeling te leggen met andere functies (horeca, winkelen, cultuur et cetera).”
De campagne “See you Zoen in Gouda” biedt volgens de jury daarvoor een prima basis.
Ik denk dat bovenstaande voor heel wat mensen in en buiten Gouda herkenbaar is. Toeristen weten vaak niet half wat er in Gouda te zien is. Ze komen af op positieve stukjes in boeken of bladen, maar zijn dan soms teleurgesteld dat er zo weinig te zien is. Je hoort zelfs dat toeristen naar bijzondere glazen in de St.-Janskerk in een vitrine op zoek gaan……of ze lopen er gewoon aan voorbij.
Je moet daarbij ook nog goed kunnen kaartlezen, want er staan maar heel weinig wegwijzers in Gouda. Gelukkig is dat inmiddels onderkend en wordt dit verbeterd in 2012.
Het is van essentieel belang dat we Gouda integraal goed op de kaart zetten, zodat de bezoekers de mooie plekjes goed weten te vinden en ook de winkels en horeca verblijden met een bezoek, bijvoorbeeld door kortingsbonnen. Een leuke uitdaging voor 2012!
Daarnaast kampt de binnenstad met een matige bereikbaarheid volgens het juryrapport.
"Juist voor de moderne consument is de bereikbaarheid van de binnenstad een belangrijke keuzefactor of een stad wel/niet te bezoeken.
Dit knelpunt is al heel lang bekend en we blijven helaas maar “knoeien” door parkeren direct bij het centrum mogelijk te maken. De bereikbaarheid zou met een centrale parkeervoorziening en pendeldienst een stuk beter worden. Leiden is daar een heel goed voorbeeld van.

Het is te verder hopen dat er snel van start wordt gegaan met het Zuidelijke Stationsgebied, waar grote winkels komen en het Bolwerk zo snel mogelijk gereed is, dan hebben we weer een forse stap gezet richting “Beste Binnenstad”.

De jury geeft een aantal concrete tips, waar we direct mee aan de slag kunnen en naar ik begreep neemt Stadsmarketing deze ook als leidraad mee.

 De bereikbaarheid van de binnenstad blijft vragen om aandacht (wat de ChristenUnie betreft dus radicaal aanpakken door centrale voorziening(en) met pendelbus.

 Investeer in aantrekkelijke verbindingen tussen het Zuidelijke Stationsgebied en de binnenstad. (daarvoor zijn concrete plannen gemaakt, maar of ze financieel uitvoerbaar zijn....?)

 Tijdens de werkzaamheden de komende jaren is alle aandacht vereist om de bezoeker naar de binnenstad te blijven trekken. (mooie uitdaging voor Stadsmarketing)

 Zie de binnenstad van Gouda als één groot decor waarbij alles tot in perfectie geregeld dient te zijn. (stevige uitdaging voor 2012 voor ondernemers en stadsmarketing, temeer daar er maar beperkte financiële middelen beschikbaar zijn. Nu smoren mooie initiatieven nog te vaak in een wat armetierige uitvoering.)

1 opmerking:

Ineke zei

Beste Theo,
Ik kreeg bij je stukje een leuk visioen(tje).
Voor wat betreft parkeren op een andere plaats dan in het centrum, helemaal mee eens, hopelijk kan het stuk grond dat nu wordt gebruikt om Klein Amerika uit te breiden, een creatiever en attractiever bestemming krijgen. Zoveel vierkante meters, zo dicht bij het centrum, een beetje zonde om vol te zetten met auto's. Wat te denken van speeltoestellen voor jong en oud, die energie opwekken? Of iets cultureel groens? Ruimte voor stadsbomen, stadsvogels, een stadspark? Of vraag de bewoners van de Yssellaan en Fluwelensingel, betrokken buurtbewoners verlagen de kans op verloedering.