Betrokken

Betrokken

vrijdag 4 november 2011

Dreigende taal in GoudaDeze week stond de agenda vol met activiteiten en het is wel duidelijk dat Gouda volop bruist. Zeker als je de bouw activiteiten in ogenschouw neemt dan gebeurt er veel. Dat is goed voor onze stad en (als alles klaar is) voor de burgers. Zelf vond ik het bijzonder dat deze week de eerste paal geslagen werd voor het nieuwe zwembad De Tobbe. Onze fractie heeft zich destijds ingezet voor een groot zwembad, zonder concessies, en dat is uiteindelijk bij de aanbesteding gelukt.
Vermeldenswaardig is ook dat onze burgemeester officieel kenbaar heeft gemaakt volgend jaar zomer te stoppen als burgemeester van Gouda.
Tenslotte was 4 november voor de ChristenUnie een memorabele dag, omdat na twee jaar hard werken Gouda Fairtrade gemeente is geworden. Lees meer hierover op de blog van collega Gerard Schotanus.

Tijdens de Raadsbijeenkomst afgelopen woensdag hebben we o.a. aandacht besteed aan de begroting voor 2012. Het zijn spannende tijden voor Gouda, omdat we voortdurend worden geconfronteerd met tegenvallers, zowel vanuit het rijk, als bij uitgaven van onszelf. Vooral de uitgaven voor Wet Werk en Bijstand en de tegenvallers bij bouw projecten kosten veel geld.
Om tegenvallers te kunnen opvangen heb je als gemeente een weerstandsvermogen, maar ook die is inmiddels nog maar enkele miljoenen, veel te weinig om toekomstige tegenvallers te kunnen opvangen.

Het college heeft daarom een Taskforce in het leven geroepen die als opdracht meekreeg om ideeën aan te reiken om het weerstandsvermogen weer op te krikken en ofschoon ze nog niet klaar is met haar taak, heeft ze wel een creatieve manier gevonden om het weerstandsvermogen met ruim 19 miljoen te versterken.
Voor de liefhebbers: twee projecten, Rijngouwe Lijn en de Zuidwestelijke Randweg, worden gekapitaliseerd. Dit is een methode die regelmatig wordt gebruikt, maar o.a. Gouda Positief was hier erg negatief over. Het hele financiële beleid werd door deze fractie onder vuur genomen en er werd zelfs met een motie van wantrouwen richting de wethouder gedreigd. Geen enkele fractie gaf steun aan deze dreiging en het was ook erg vreemd en voorbarig. De begroting is sluitend en de Taskforce is op heel adequate en deskundige wijze bezig om de financiële positie van Gouda te verbeteren.


De ChristenUnie is wel kritisch op een aantal punten en wil dat de Taskforce o.a. aandacht besteedt aan de consequenties van de ontwikkelingen op de onroerend markt (verwachte daling van de woningmarkt met zo'n 15%). Verder heb ik gepleit voor het onderzoeken van de mogelijkheden van het delen van gemeentelijke taken met andere gemeenten (Shared Service Center) en mogelijkheden van Publiek Private Samenwerking bij toekomstige bouw projecten.

Anke Huisman en Gerard Schotanus hebben eerder ook nog diverse onderwerpen m.b.t. de begroting ingebracht en tijdens de begrotingsbehandeling komende woensdag en donderdag zal onze fractie diverse zaken nog specifiek voor het voetlicht brengen.

2 opmerkingen:

Gert Mallegrom zei

Hoi Theo,

Misschien een domme vraag, maar wat betekent het wanneer projecten worden gekapitaliseerd?

Groet
Gert

Theo Krins zei

Kapitaliseren komt erop neer dat je de lasten uitsmeert over de levensduur.
De inwoners die de weg nu gebruiken "betalen" er nu voor, maar ook degenen die de weg over 30 jaar gebruiken.
Je kan het ook goed vergelijken met een koophuis. Je koopt met een hypotheek een huis en 30 jaar lang los je de hypotheek af. Je gebruikt als het goed het huis ook 30 jaar.