Betrokken

Betrokken

woensdag 16 november 2011

Illegaal huwelijk?


Onlangs was na een lange tijd van voorbereiding voor Henk en Ingrid eindelijk de grote dag aangebroken waarop ze in het huwelijk zouden treden. Ze hadden besloten om in het mooie stadhuis van Gouda te gaan trouwen en daarna in de St.-Janskerk een zegen te vragen over hun huwelijk.

Nu hebben Henk en Ingrid het financieel niet zo breed en daarom besloten ze geen trouwboekje te bestellen. Een ja-woord en een handtekening op het stadhuis vonden ze wel voldoende.
Aldus geschiedde en na een mooie bijeenkomst in het stadhuis meldde het bruidspaar zich bij de predikant in de St.-Janskerk.
Deze wilde hen uiteraard graag de zegen meegeven, maar vroeg wel om een "bewijs" dat ze getrouwd waren.
Het bruidspaar verwees naar de getekende akte op het stadhuis, maar daar kon de predikant op dat moment niet zoveel mee.
Maar goed, hij wilde uiteraard de feestvreugde niet bederven en kon zich niet voorstellen dat het bruidspaar, dat hij al jaren kende, niet echt getrouwd was en de dienst is gewoon doorgegaan.

Voor de ChristenUnie was het wel een aanleiding om hier eens wat dieper in te duiken en wat blijkt:
Bij elke huwelijksaangifte wordt aan het bruidspaar de vraag gesteld of zij een trouwboekje willen.
Ook wordt bij de huwelijksaangifte gevraagd of er een kerkelijk huwelijk is. Ongeacht of er wel of niet een trouwboekje wordt aangeschaft wordt er in het geval van een kerkelijk huwelijk een afschrift van de huwelijksakte in het dossier van de "trouwambtenaar" bijgevoegd. Deze moet dit na de huwelijksvoltrekking aan het bruidspaar meegeven als bewijs voor de predikant, priester, enz.
Dat laatste is heel belangrijk, want er kan immers geen kerkelijk huwelijk worden voltrokken als er niet eerst een burgerlijk huwelijk is voltrokken.

Gebleken is dat soms werd vergeten het afschrift mee te geven aan het bruidspaar.
Als zij een trouwboekje hebben aangeschaft is er nog geen man over boord omdat dan het trouwboekje als bewijs kan gelden. Een bruidspaar dat echter geen trouwboekje heeft aangeschaft, heeft dan wel een probleem in de kerk, zoals Henk en Ingrid hebben ondervonden.....

Mede door onze vragen zijn de Buitengewone Ambtenaren van de Burgerlijke Stand (BABS) er nogmaals op gewezen dat ze het afschrift echt moeten uitreiken.
We vertrouwen erop dat hiermee in Gouda de bruidsparen niet meer in de problemen komen bij een kerkelijk huwelijk vanwege het ontbreken van een "bewijs" dat ze getrouwd zijn.


(het verhaal over het bruidspaar is deels gefingeerd)

3 opmerkingen:

Fred IJspeerd zei

Misschien wordt het wel eens tijd om het burgerlijk huwelijk af te schaffen. Het burgerlijk huwelijk is niets meer en niets minder dan een juridisch contract met de overheid. Dan is er absolute scheiding van kerk en staat en is het probleem van de weigerambtenaren vanzelf opgelost.

Anoniem zei

Leuke provocatie van Fred. Het burgelijk huwelijk' is ook een kontrakt coor de partners. Als niet gelovige zeg ik toch ook niet schaf het kerkelijk huweklijk maar af, met het motief dat een kontrakt met een (voor mij niet bestaand)opperwezen of een kerk als overheid van gelovigen?
Ben van Bommel

Hans Suijs zei

Misschien wordt het tijd om een dominee of pastoor de bevoegd het te geven het in een keer af te handelen. Pasen 2011 Farmington NM USA 3 huwelijken in de Paasviering gezien van een RK kerk. Bespaart nog wat ambtenaren ook. Dat is toch mooie meegenomen?