zaterdag 13 november 2010

Gouda in de vuurlinie


De afgelopen twee weken waren in Gouda bijzonder enerverend. Het begon vorige week maandag zo mooi met het Vrijwilligersbuffet en het aanbieden twee dagen later van het (langverwachte) Groenboek aan wethouder Wendy Ruwhof.Foto: Marianka Peters

Gaandeweg kwam er echter steeds meer onrust over onze stad door het voorval met een aantal jongeren in Gouda Oost op 30 oktober en dat leidde afgelopen woensdag tot een spoeddebat in de gemeenteraad over die situatie. Tevens kwam het initiatiefvoorstel van Trots op Nederland aan de orde, die pleitte voor een programmawethouder Veiligheid.

Wat mij verontrust is dat in toenemende mate blijkt dat alle goede berichten over Gouda niet meer "doorkomen", alleen heftige uitspraken, het nadrukkelijk in beeld brengen van wat niet goed gaat, krijgt aandacht. Dat leidt er ook toe dat zowel binnen als buiten de politiek er steeds heftigere woorden worden gebruikt en dat draagt bepaald niet bij aan het oplossen van de problematiek.

Wat dat betreft is mijn ogen Trots op een verwerpelijke manier bezig geweest met dit dossier: via de pers zijn enorme heftige uitspraken gedaan over de veiligheid in Gouda en de positie van de burgemeester, maar ze gaan daarbij (bewust?) volledig voorbij aan wat er feitelijk allemaal in Gouda wordt gedaan.

Frappant was dat eerder dit jaar de fractie nog lovend sprak over de inhoud van het Veiligheidsbeleid en nu deugt er in hun ogen opeens niets meer van.
Tijdens het debat gaf de PvdA een goed overzicht van alle inzet en activiteiten van de laatste jaren en daarna meldt Trots in haar bijdrage prompt dat er een beleid "van pappen en nathouden" is geweest en er niets is gebeurd de laatste jaren. Zo'n houding maakt je bepaald niet geloofwaardig.
De opstelling van deze partij kon in de raad op weinig sympathie rekenen, maar de media vond het wel interessant en gaf deze partij de meeste aandacht. Jammer, want zo wordt er weer een eenzijdig beeld neergezet.

Naar de mening van o.a. de ChristenUnie had Trots gewoon een motie van wantrouwen tegen de burgemeester moeten indienen, dan hadden ze kleur bekend. Het voorstel om een programmawethouder aan te stellen was daar maar een slap aftreksel van.
Opvallend was dat tijdens het debat Trots op geen enkele vraag van de fracties over nut en noodzaak een antwoord gaf...
Trots kreeg uiteindelijk geen enkele steun voor dat voorstel en in dat opzicht was er dus brede steun voor de burgemeester en het gevoerde beleid.

Is er dan helemaal geen kritische noot te kraken over het voorval en het beleid?
Jawel, we hebben de volgende zaken naar voren gebracht:

1. Doordat de PvdA in het openbaar (via artikel 38 vragen) vragen is gaan stellen hebben ze het risico genomen dat er weer een hetze zou komen over Gouda. Wij betwijfelen of ze verstandig hebben gehandeld, al respecteren we hun opstelling, dat je je niet moet laten weerhouden door mogelijke media gevolgen.

2. De activiteit in Gouda Oost was georganiseerd voor kinderen én hun ouders. De ouders kwamen niet opdagen en wat onze fractie betreft hadden ze toen die activiteit moeten afblazen. Dat was een goed signaal geweest naar de ouders en je moet gewoon het risico van uit de hand lopen van een activieit zo klein mogelijk laten zijn.

3. We hebben erop aangedrongen dat bij activiteiten (voorlopig) wel toezicht is. Dat maakt indruk en bevordert de rust.4. De communicatie richting de burgers moet beter, dat versterkt het draagvlak. We zijn in dat licht blij dat er waarschijnlijk een "stadsmarinier" komt die direct onder de burgemeester valt en als uitvoerder kan doorpakken. Belangrijk is wel dat hij niet al te hard voor de troepen gaat uitlopen, want dan gaat het ook niet lukken.

5. Er moet beter worden omgegaan met meldingen, de burger wil serieus genomen worden.
We zijn blij met de mededeling van districtschef Van Musscher dat overlastmeldingen een hogere prioriteit krijgen (van prioriteit 4 naar prioriteit 2).

Nadat Gouda de afgelopen weken weer zo onder vuur heeft gelegen is het belangrijk dat we ons herpakken en hard aan de slag blijven gaan voor de veiligheid in Gouda.
Alleen door (communiceren van) concrete resultaten zullen we Nederland overtuigen van de juistheid van onze aanpak.

1 opmerking:

Anoniem zei

Ik ben blij dat er door'TON' geen antwoorden zijn gegeven; hebben zij die ècht niet? Maar wat als zij die wel hadden? De gemeente geeft als antwoord: Stadmarinier, lijkt mij weer een schakel te ver; want is weer een communicatieschakel erbij; al die schijven moeten elkaar overtuigen, maar kan elkaar ook afzwakken... en waarom weer een nieuwe naam, wat mag hij en wat niet...is hij meer bevoegd dan een politieman?
Ik vind het puur logisch dat die overlastgevende jongetjes, die wel opgehitst worden door hun omgeving, zoveel negatieve aandacht krijgen; hoe kon het gebeuren dat er daar weer geen toezicht was; natuurlijk kan het zijn dat achteraf bij wèl toezicht wordt gedacht; ja het was gewoon niet nodig...maar dat kan in Gouda (Oost) blijkbaar niet gewoon.
Ik heb gelezen dat er nog steeds ouders/gezinnen zijn die niet flexibel genoeg zijn om mee te willen werken aan een stucturele aanpak, hoe lang duurt het om deze mensen te overtuigen/dwingen??
Daarnaast zal het steeds nodig zijn om preventief te blijven werken en niet te denken dat overlast vanzelf op te lossen valt. Zoals de laatste keer blijkbaar weer teveel van het goede is uitgegaan. De negatieve aandacht die hieruit voortvloeit had zeker voorkomen kunnen worden! Er wordt nog steeds te gemakkelijk over deze poblematiek gedacht en ik ben alleen maar iemand die iedereen in de beste zin van het woord in respect wil zien.
Helaas is dit bij een klein deel van de Marokkaanse gemeenschap heel anders, zij hebben dit gegeven niet meegekregen en daarom zal hier nou eenmaal altijd extra aandacht aan gegeven moeten worden.
Zeker met een alleen maar negatieve PVV in de regering; dit voedt de overlast juist helaas.
Dus in deze stad zal alertheid met evt.aanpak vd Marokk.gem. altijd een speerpunt moeten blijven. Ik wou dat er positieve aandacht voor jongeren zou komen, die het wèl goed doen. Veel meer dan tot nu toe dit naast de directe aanpak vd problematiek moet dit toch werken??