Betrokken

Betrokken

woensdag 24 oktober 2018

Op weg naar een vuurwerkverbod in Gouda?Al jaren wordt er in Nederland discussie gevoerd over vuurwerk, waarbij het vooral gaat om het al dan niet verbieden van afsteken van vuurwerk door particulieren.

Vuurwerkvrije zones

Het meest gehoorde argument hiervoor is de veiligheid. Niet alleen voor degenen die het zelf willen afsteken, maar ook voor mensen erom heen. Daarnaast veroorzaakt het afsteken van vuurwerk ook de nodige overlast. 


In het college akkoord hebben we daarom een pleidooi gevoerd voor het invoeren van vuurwerkvrijer zones: "We brengen de mogelijkheden van vuurwerkvrije zones, bijvoorbeeld rond zorginstellingen en plekken waar dieren worden opgevangen, actief onder de aandacht van de bewoners."


Milieu 

De vraag is alleen of overlast het enige is wat van belang is. Ik vraag me af hoeveel mensen zich realiseren hoe ontzettend slecht voor het milieu het is, als tijdens oud en nieuw in Nederland al dat vuurwerk de lucht in gaat.
Ooit las ik ergens dat 1 nacht vuurwerk voor wat betreft milieuvervuiling gelijk staat aan 3 maanden file rijden in de spits...

In Gouda zetten we ons terecht in voor het milieu en willen we op termijn zelfs CO2 neutrale stad zijn, maar het onderwerp vuurwerk wordt niet vaak genoemd.
Het afsteken van vuurwerk vervuilt echter de lucht, vooral met fijnstof. De eerste twee uur van het nieuwe jaar is de concentratie fijnstof 40x(!!) zo hoog als normaal.
Ook zorgt vuurwerk voor bodem- en watervervuiling, vooral door de zware metalen die in vuurwerk zitten.

RaadsbijeenkomstIn de raad van 13 december 2017 is een motie betreffende vuurwerkvrije zones door de raad unaniem aangenomen. Door het college is toegezegd is om voor de zomer 2018 een verkennende raadsbijeenkomst over dit onderwerp te organiseren.

Op 4 juni 2018 is vervolgens in de raad gesproken over mogelijkheden tot het beperken van schade door (knal-)vuurwerk en vuurpijlen bij de jaarwisseling. Experts en ervaringsdeskundigen waren uitgenodigd om hun ervaringen en kennis te delen.

Burgemeester Broertjes van Hilversum vertelde o.a. over de succesvolle effecten in Hilversum als gevolg van de beslissing om het centrum tot vuurwerkvrije zone te verklaren en het organiseren van georganiseerd vuurwerk. 

Bewoners enquete 

De bespreking leidde tot de toezegging van de portefeuillehouder, burgemeester Milo Schoenmaker, om bij inwoners de mogelijkheden voor en de behoeften aan ‘vuurwerkvrije zones’ te onderzoeken en een stadsbrede vuurwerkshow. 

In Plaswijck en Gouda Noord is een bewonersenquête gehouden onder 2.700 bewoners en is de mening gevraagd over een vuurwerkverbod. Er zijn 940 reacties ontvangen, dat is een retour percentage van ca. 33%. Uit de enquete blijkt dat een meerderheid voor een vuurwerkverbod is. 
Uit het onderzoek bleek ook dat er veel draagvlak (40%) is voor een stadsbrede vuurwerkshow.
Eerste stap in GoudaGelet op de ambitie in het coalitieakkoord voor de bestuursperiode 2018 - 2022, de bewonersenquête van de Stichting Bewonersorganisatie / wijkteam Plaswijck, en datgene wat besproken is tijdens de raadssessie op 4 juni 2018, is het college van plan om, bij wijze van proef, rond een tweetal locaties ervaring op te doen met vuurwerkvrije zones tijdens de jaarwisseling 2018 - 2019. 
Het gaat hierbij om de omgeving met een afstand tot 250 meter rond ‘Dierenopvangcentrum Gouda’ en ‘Kinderboerderij De Goudse Hofsteden’.

De ChristenUnie is blij met deze eerste concrete stap, maar wil dat ook onderzocht wordt of er draagvlak is voor een vuurwerkvrije zone rond een zorginstelling. Het college heeft toegezegd dit nader te onderzoeken en dat bij belangstelling mee te nemen in de pilot.


Algeheel vuurwerkverbod


Ook hebben wij gevraagd na te gaan in hoeverre het in de toekomst mogelijk is om - net zoals in Rotterdam - over te gaan tot een algeheel vuurwerkverbod, waarbij er enkele gebieden worden aangewezen waar wel vuurwerk mag worden afgestoken. Deze maatregel zou dan met een centraal georganiseerde vuurwerkshow kunnen worden gecombineerd. Het college zal dit volgend nader onderzoeken.


De komende jaren zal blijken in hoeverre het haalbaar is om particulier geheel of gedeeltelijk te gaan verbieden. Voor een deel van de (Goudse) bevolking rust hier een soort taboe op, het wordt beschouwd als een volksfeest waar je vanaf moet blijven. 

De realiteit (veiligheid en milieu) moet ons echter kritisch maken. 


Goudse Post, 17 oktober 2018

9 opmerkingen:

jan de koning zei

algeheel vuurwerkverbod.
Theo, op elke wijze wil je dit gaan handhaven.
Zo lang landelijk politieke partijen niets hebben met een verbod heeft het weinig zin om dit in Gouda even snel te regelen.

Vergeet niet dat bewoners in verzorgingsinstellingen graag die nacht naar buiten kijken om even te genieten van het vuurwerk. Vaak een van de weinige verzetjes die die mensen hebben. Ook dat mogen we niet vergeten.

Groet,
Jan de Koning

Martijn Riet zei

Wat mij al langer verbaasd is dat één (voor mij persoonlijk belangrijk) argument tegen vuurwerk bijna nooit wordt genoemd; de schrijnende en gevaarlijke omstandigheden waarin vuurwerk in China wordt geproduceerd (vaak door kinderen). Toen ik hiervan foto- en videomateriaal zag tijdens een cursus, besloot ik nooit van mijn leven meer vuurwerk aan te raken.

Anoniem zei

Handhaving van een vuurwerkverbod zal in de praktijk de grootste uitdaging zijn. Ik ben voor een algeheel vuurwerkverbod om de in de blog genoemde redenen (overlast voor mens en dier, en vooral ook de milieuvervuiling). Om het afsteken toe te staan om de bewoners van verzorgingsinstellingen te plezieren, is dat wel een heel mager argument. Als er per se vuurwerk moet zijn in de oudejaarsnacht, laat de gemeente dan maar een - bescheiden - siervuurwerkfestival organiseren op het Goudasfaltterrein, als het dan in de rest van de stad rustig blijft!

Gert Olbertijn zei

Heel goed dat je ook dit aankaart Theo. Er zijn eigenlijk alleen maar nadelen aan vuurwerk, of het moet zijn het genoegen van een kleine groep mensen die gedurende weken (maanden) rondom de jaarwisseling op allerlei momenten spontaan vuurwerk afsteken. Ik zou gaan voor een algeheel verbod in Gouda, met in een overgangsperiode van 5 jaar alleen georganiseerd vuurwerk op 3 plaatsen in Gouda. Punt van zorg is wel de handhaving, maar dat geldt voor heel veel zaken die eigenlijk verboden zijn, maar niet of nauwelijks gehandhaafd worden. Denk aan parkeren, zwerfaval, fietsverlichting, huisvuil...

Jan Smit zei

Beste Theo,
Een respons van 33% is volgens mij niet representatief om conclusies uit te mogen trekken.
Als daar dan ook nog uit blijkt dat slechts 50% voor een vuurwerkverbod is, schreeuwt dat om een nieuwe enquête, waar dan door minimaal 60% van de geënquêteerden op gereageerd zal moeten worden.
Succes !
vriendelijke groet,
Jan Smit

Anoniem zei

Vuurwerk afsteken in woonwijken is anno 2018 niet meer van deze tijd Vuurwerk zones of helemaal verbieden zijn belangrijk om als gemeente in overweging te nemen Het is vaak niet de BOB die vuurwerk aansteekt maar personen die al het nodige aan alcohol of andere middelen gebruikt hebben en dus overmoedig gaan worden zonder op veiligheid te letten En dan die troep de volgende dag Wie ruimt het op en over het milieu maar niet te spreken Goed ook zoals eerder gezegd de omstandigheden waaronder veel vuurwerk wordt gemaakt denk aan China en in Enschede heeft het een hele woonwijk gekost Welke les trekken we hieruit? Willen we onze ogen en vingers behouden dan zal het afsteken van vuurwerk serieus aan banden gelegd moeten worden en de gemeente de regie neemt voor een mooi vreugde vuur!


Anoniem zei

@Gert Olbertijn
Er zijn nog meer terreinen waarop strenger gehandhaafd kan worden.
Vraag maar aan Bas de Wit: die heeft veel geleerd!

Theo Krins zei

Dank voor de reacties tot nu toe en helemaal eens met het extra argument dat Martijn aanreikt: "de schrijnende en gevaarlijke omstandigheden waarin vuurwerk in China wordt geproduceerd".

Anoniem zei

Vroeger was vuurwerk leuk. Een kanonslag of vuurpijl. Tegenwoordig lijkt het wel dynamiet en zijn pijlen bijna professioneel. Alleen in 1 keer verbieden schept duidelijkheid. Hoor je als handhaver een knal dan weet je direct wat te doen. Tussenweg leidt tot chaos en illegale import gaat door. Drs. J