Betrokken

Betrokken

dinsdag 11 september 2018

Wordt puist in binnenstad eindelijk opgeknapt?


Al jaren vraag ik namens de ChristenUnie aandacht voor de slechte staat van onderhoud van de achtergevel van Ricken's Naaimachinehandel bij de toren van de St.-Janskerk. In de krant en op de lokale tv is het pand al diverse malen nadrukkelijk in beeld geweest. Al die publicitaire aandacht heeft nog niet geleid tot een verbetering van de situatie. De eigenaar heeft wel een keer contact met me gezocht. Naar zijn zeggen wilde de gemeente niet meewerken met zijn plannen.

Om duidelijkheid te krijgen heb ik - namens de ChristenUnie - aan het college gevraagd wat de gemeente Gouda de afgelopen 5 jaar heeft gedaan om de eigenaar te bewegen om de buitengevel op te knappen.

De ChristenUnie ontving vervolgens het volgende antwoord:

Eind 2016 heeft de eigenaar een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het restaureren van de achtergevel. Aangezien de aanvraag niet volledig was is door de afdeling Bouw- en woningtoezicht (BWT) van de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) verzocht de ontbrekende gegevens alsnog aan te leveren. Omdat de gevraagde gegevens niet zijn aangeleverd is de aanvraag door BWT buiten behandeling gelaten.

Het afgelopen jaar heeft in het kader van Gouda 750 een ambtelijke schouw plaats gevonden van monumentale panden in de Binnenstad. De schouw heeft een lijst opgeleverd van de onderhoudstoestand van gevels van monumentale panden in de Binnenstad. Bedoeld pand is eveneens opgenomen in bedoelde lijst. Mede in dat kader is door BWT recent een afspraak met de eigenaar gemaakt voor (minnelijk) overleg met als doel om de achtergevel van het pand z.s.m. op te knappen.Vervolgvragen

Naar aanleiding van deze beantwoording heb ik enkele vervolgvragen gesteld, aangezien ik o.a. benieuwd ben naar die lijst die de ambtenaren hebben opgesteld.

De volgende vragen zijn aan het college voorgelegd:

  1. Graag ontvangen wij de lijst van onderhoudstoestand van monumentale panden in de binnenstad die is opgesteld naar aanleiding van een ambtelijke schouw.
  2. Wat zijn de concrete plannen met deze lijst, mede in het kader van Gouda 750?
  3. Op welke wijze worden de beschikbare middelen uit het coalitie akkoord “Nieuwe Energie” ingezet bij deze plannen?
  4. Wat heeft het (minnelijk) overleg met de eigenaar van het pand opgeleverd?

Het is nu wachten op de antwoorden op deze vragen en dan zullen we in de fractie bezien of en zo ja, hoe we de komende jaren extra aandacht blijven vragen voor het herstel van (gevels van) panden in de binnenstad.
-->

2 opmerkingen:

Gert zei

Ik was een tijdje geleden in Zierikzee. Op basis van hoe het er daar uitziet vermoed ik dat ze een goed en effectief beleid hebben op dit onderwerp. Misschien kunnen de ambtenaren contact opnemen met hun collega's daar om te kijken hoe hun aanpak is.

Anoniem zei

Hoort het zich druk maken over de onderhoudstoestand. van particulier bezit ook tot de taken van een raadslid? Waar bemoeit u zich eigenlijk mee. Zorg eerst maar es dat uw eigen vastgoed er goed bijstaat....