Betrokken

Betrokken

dinsdag 4 juli 2017

Goudse bestuurstrein rijdt op volle stoomDeze week staat de Kadernota in de gemeenteraad van Gouda centraal. We kunnen nu kaders meegeven die van belang zijn voor de begroting van 2018. Aangezien er financieel een aantal zaken nog niet helder zijn, krijgt de gemeenteraad na het zomerreces een memo waarbij het beter inzichtelijk wordt hoe we er financieel voorstaan en dan kunnen we nog specifieke keuzes maken.


In onze bijdrage dit jaar hebben we een wat meer ludieke insteek gekozen, met een serieuze ondertoon:"De Goudse bestuurstrein rijdt op volle stoom en daar zijn we erg blij mee. Na een korte stop vorig jaar, waarbij de route werd verlegd, is de trein weer snel op gang gekomen.  Er is ook een nieuw spoorboekje geschreven onder de naam “Actieprogramma Zakencoalitie” en er kwamen nieuwe stations, waarvan ik er een paar noem: “impuls voor cultuur”; “burgerparticipatie”, “Buurt Bestuurt” en “vernieuwing sociaal domein”.

De huidige trein kent maar liefst 7 machinisten die met elkaar de trein op de rails houden en concrete resultaten voor onze mooie stad Gouda weten te bereiken. We hebben inmiddels de cultuur- en sportnota in de raad behandeld, in Korte Akkeren is een 2e initiatief voor Buurt Bestuurt in ontwikkeling, we gaan aan de slag met achterstallig onderhoud van panden in de binnenstad, er komt een Goudapas enz.

De trein ziet nu echter een aantal wissels aankomen en er moeten keuzes worden gemaakt. De seinwachter kan echter moeilijk kiezen omdat financiële onderbouwing bij veel keuzes nog ontbreekt. De  ChristenUnie wil daarom voor de begroting een extra memo ontvangen waarbij de genoemde keuzes zijn uitgewerkt, zodat de seinwachter in staat is om de juiste route te kiezen. We vernemen graag van de wethouder Financiën of hij daartoe bereid is.Station Veiligheid

Het station Veiligheid vraagt om specifieke aandacht.
Er is voor veel geld aan dit station verbouwd, maar het resultaat overtuigt niet. Er blijven teveel problemen en het AD heeft ons zelfs op de 4e plaats van slechtste stations in Nederland geplaatst…
  
Wat de ChristenUnie betreft is het belangrijk om de Goudse aanpak extern te laten onderzoeken en we vernemen graag van de portefeuillehouder of hij op korte termijn bereid is zo’n onderzoek te laten uitvoeren en de uitkomsten mee te nemen voor de programmabegroting.

Daarnaast maakt de ChristenUnie zich, met veel meer fracties, zorgen over de politie capaciteit in onze stad. We waarderen de lobby die de portefeuillehouder voert en willen hem daarbij een zetje in de rug geven door een breed gedragen motie in te dienen.

Station Armoedebeleid

Op het station Armoedebeleid zijn veelbelovende stappen gezet. Ten aanzien van het perron schuldhulpverlening dienen echter nog de nodige slagen gemaakt te worden. De conducteur heeft daar op de alarmfluit geblazen. Het is verontrustend dat Goudse burgers op dit moment niet toegelaten kunnen worden tot de schuldsanering waardoor een structurele oplossing voor burgers met forse schulden uitblijft. De versnelde beëindiging van het contract met Westerbeek dient te worden benut om de schuldhulpverlening structureel op een hoger plan te brengen. De ChristenUnie ziet graag dat de portefeuillehouder de raad meeneemt in de te maken keuzes.

Met de ontwikkeling van de Cheese Experience verwacht de ChristenUnie dat nog meer reizigers zullen uitstappen op station Gouda om onze stad en de wereld van kaas te ontdekken.

De Chocoladefabriek is een populaire stop in de Goudse dienstregeling. De ChristenUnie verwacht dat bij uitbreiding van dit station dat het hier nog veel drukker zal gaan worden.


Station Sociaal Domein

De huidige drie stations Jeugdzorg, Participatiewet en WMO worden verder samengevoegd tot één station Sociaal Domein. Deze samenvoeging maakt dat reizigers één loket krijgen, beter en sneller op de plek van bestemming komen.
  
Sinds het nieuwe spoorboekje zijn al heel wat gebouwen bij het station Sociaal Domein opgeknapt:

·      het beleid op de Huishoudelijk Hulp is aangepast,
·      de inkoop van zorg in 2018 is vereenvoudigd en verbeterd,
·      het verbeterplan voor de Sociale Teams is voortvarend opgepakt,
·      kwetsbare burgers die niet zelf op zoek gaan naar zorg worden nu actief benaderd (Bemoeizorg),
·      jongerenopvang en zorg voor kinderen in de opvang is nu goed georganiseerd,
·      De Eigen Bijdrage voor zorg is verlaagd

Een goede centrale toegangsweg vanuit de drie wijken naar het station Sociaal Domein is belangrijk.
Deze toegang ontbreekt alleen nog in wijk Noord en we willen dat dit op korte termijn wordt opgelost.

Nieuwe burgers die van ver komen, op de vlucht voor oorlog en geweld, en op Station Gouda uitstappen, moeten we een eerlijke kans geven om een nieuw bestaan op te bouwen met een passend perspectief.
Voor iedere nieuwe Gouwenaar moet daarom een Persoonlijk Profiel worden opgesteld. Kan de wethouder dit toezeggen?

Tenslotte doen we het Groene station aan. Rond het station houden veel bewoners het groen keurig bij. Maar het openbaar groen kan nog wel een impuls gebruiken. Hoe staat het met de uitvoering van de aangenomen motie van de ChristenUnie om extra aandacht te geven aan zogenaamde plusgebieden, waaronder het van Bergen IJzendoornpark?

Bij het groene station wordt ook geparkeerd. Elektrische auto’s hebben hier en elders steeds meer ruimte om opgeladen te worden. Maar wethouder, kennen de mensen uit de stad de mogelijkheden wel voor het plaatsen van laadpalen?

Parkeren

We zien daarnaast dat de parkeerinkomsten niet meer gelijk oplopen met de parkeeruitgaven. We zijn benieuwd naar het voorstel dat dit najaar volgt en of bezoekers parkeren en de parkeervergunning voor de 1e auto goedkoper worden.

O ja, voor ik het vergeet, je kunt bij het Groene Station weer heerlijk op het grasveld zitten. Er ligt geen hondenpoep meer. De zakjes bij de afvalbakken zijn effectief.

Voorzitter, ik laat de trein nu even stoppen. We hebben in Gouda veel met elkaar bereikt en er liggen ook nog de nodige uitdagingen. Maar als we eensgezind aan de slag gaan kunnen we nog veel goeds tot stand brengen voor onze mooie stad Gouda."

24 opmerkingen:

Anoniem zei

Mooie bijdrage Theo.
Waar je weinig woorden aan besteedt, is het aan het werk krijgen van mensen. Sociaal beleid en armoedezorg is fijn, maar een betaalde baan is nog veel beter en er is werk in overvloed. Klusbedrijven kunnen het werk niet aan. Toch zitten nog teveel, vorig jaar 1800 mensen, in de bijstand. Hoe kan dat? Wordt er gefraudeerd, kennen mensen de taal niet, pakken ze niet aan? Het gekke is, iedereen lijkt het maar normaal te vinden.

Aantal suggesties:
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/02/24/rotterdam-beperkt-stijging-aantal-uitkeringen-sterk-a1547537

Anoniem zei

Hoe is het met het integratiebeleid? Dit hangt uiteraard samen met Veiligheid.

Anoniem zei

Is er in Gouda ook gesubsidieerde salafisme-les?

Anoniem zei

Als je in die trein zit heb ik nog wel een STATION. nl DE OUDERE ZORG. Ik weet wel er word best wel veel voor de oudere gedaan, maar niet genoeg. Veel is er wegbezuinigd en je MOET zo lang mogelijk op jezelf blijven wonen. Ik zit nu in een situatie dat ik vind dat mijn partner na een hersenbloeding en verschillende tia's een volle vuilniszak is waar ik nu een leuke gezellige en een goed verzorgende kliko voor aan het zoeken bent. Ja er is wel een plekje maar buiten de stad. Ik kan dan niet elke dag naar hem toe,nou word er gezegd dan ga je toch 2 x in de week. Ze snappen niet dat ik dat niet kan na 53 jaar huwelijk. En nu niet achter de regering verschuilen ook in Gouda is er dus een station. In deze situatie zitten heel veel mensen!!!!!! En gaan jullie je nu niet achter de regering verschuilen.

Anoniem zei

Bezuinigen op het aantal wethouders is ook geen gek idee. Zes wethouders, wat doen die eigenlijk de hele dag? Voor een provinciestadje als Gouda!

Anoniem zei

@ 4/7 21.48 uur

Mijnheer / mevrouw,

Dank voor uw uitstekende bericht. Het is m.i. onze morele plicht goed te zorgen voor onze ouderen. Deze ouderen hebben ons land opgebouwd, en die mogen we erg dankbaar zijn. Ik wens u veel succes.

Kennelijk is het voor bestuurders gemakkelijker om "nee" te zeggen tegen de autochtone mensen dan tegen de allochtone mensen. Nee, ik discrimineer hier niet (want ik hoor dat stemmetje al weer opduiken). Allochtone mensen verdienen een goede behandeling, maar de zaken zijn niet meer in de juiste verhouding, heden ten dage.

Een Goudse bewoner

Anoniem zei

Mooie stoomtrein Theo. Even een opfrisser: deze zeer vervuilende treinen reden 100 jaar geleden en gingen niet zo snel. Maar ik ben zeer verheugd om te lezen dat de CU in het stoomtijdperk is aangekomen! Dat belooft wat te gaan worden! Grt Jaap

Anoniem zei

Als een (stoom)trein gaat het college voor ontwikkeling van een moskee in Spoorzone. Is dit de beoogde uitbreiding van het salafisme, waarvoor de christelijke partijen nu hun handtekening hebben gezet? Het bestemmingsplan moest immers aangepast ervoor.

Natuurlijk kennen we godsdienstvrijheid, maar op meer ruimte voor de radicale stroming in Gouda zit denk ik niemand te wachten.

Anoniem zei

Helaas is het Christendom van de CU verworden tot een zelfdestructieve neo Christelijke variant. De realiteit krijgt echter altijd gelijk.

Theo Krins zei

Beste mensen, laten we wel zoveel mogelijk feitelijk blijven en elkaar met respect bejegenen! Om nota bene anoniem de ChristenUnie te beschuldigen dat ze verworden tot een "zelfdestructieve neo Christelijke variant" van het christendom getuigt niet van respect en is m.i. ook pertinent niet waar.

Ten aanzien van de spoorzone: omdat de kavels in de spoorzone moeilijk te verkopen zijn willen we het bestemmingsplan "oprekken" en meer mogelijk maken. Het zou kunnen zijn dat er als gevolg daarvan een moskee wordt gevestigd, maar dat is niet meer dan een gevolg van een om andere reden voorgestelde verruiming.

Idee van stoomtrein is vooral ludiek. De opmerkingen die daarmee samenhangen schaar ik maar in dezelfde rubriek.

Theo Krins zei

Ouderenzorg heeft bij de ChristenUnie nadrukkelijk de aandacht. Ik noem in mijn bijdrage bijvoorbeeld de Huishoudelijke hulp. Door daar maatwerk te kunnen gaan aanbieden kunnen mensen langer zelfstandig (en dus bij elkaar) blijven wonen.

Anoniem zei

Volgens mij stond in AD dat de gemeente (wethouder PvdA Tetteroo) volop in gesprek is met moskeebestuur, dus heel theoretisch is het niet. En die verbreding van het bestemmingsplan kwam heel "toevallig" boven, toen CDA en CU mee mochten doen.

Neemt alle aal niet weg dat er zorgen zijn over salafisme en radicalisering in Gouda, daar moeten we natuurlijk nooit de ogen voor sluiten.

Anoniem zei

Theo respectloos of niet zolang er geen beledigingen of grove taal wordt gebezigd moet je in een debat je mening kunnen geven. Raak je dan toch een gevoelige snaar dan zou je je af kunnen vragen waardoor dit dan is! Jaap

Anoniem zei

Geachte Theo, CU

Ja, de toon wordt steviger, maar dat is niet zo gek, want het gaat natuurlijk wel ergens om... want we leven niet in een luxe tijd, waarom alleen details belangrijk zijn. Het gaat nu wel om ons bestaan. Ik verwijs naar de de maatschappelijke discussie rond immigratie en islamisering.

Logisch, en m.i. ook goed, dat er mensen opstaan, die er "stevig" tegenaan gaan en opkomen voor hetgeen onze (voor-)ouders hebben opgebouwd!!!

Anoniem zei

Ik hoop dat de Christelijke partijen in het College van B&W goed oog hebben voor het belang van de kerken en het Christelijke erfgoed (in Gouda). Ik maak me daar echt zorgen over. Als je ziet wat in Turkije met de Christelijke kerken gebeurt.... Ik weet het, we zijn een multi-culturele samenleving, maar toch....

http://www.vlaamsbelang.org/interview-sonja-dahlmans/

Anoniem zei

Theo je zeg Oudere zorg heeft de nadrukkelijke aandacht, maar met alleen huishoudelijke hulp alleen red je het niet. Wat dacht je van de eenzaamheid en vooral in de weekenden. Het is zo makkelijk gezegd (dus zolang mogelijk) bij elkaar blijven. Nee het is zo je. MOET zo lang mogelijk bij elkaar blijven, net zo lang tot het uit de hand loop. Lees het nog eens een keer over die vuilniszak. Inderdaad hebben wij na de oorlog geholpen Nederland weer op te bouwen en nu kunnen wij in de KOU staan.

Anoniem zei

Er moet worden aangepakt, anders gaat de neerwaartse spiraal verder. Dit soort troep, zoals in Bodegraven, moeten we niet hebben in Gouda. Met door sudderen komen we er niet!!! Aanpakken dat tuig!

Vlammenzee in Bodegraven:
www.ad.nl/alphen/vlammenzee-na-ramkraak-bij-rabobank-in-bodegraven~aff0b95a/

Anoniem zei

Over vergunningen en bestemmingsplannen. Perikelen in Zoetermeer (en Gouda?)

"Ook een moskee aan de Van Leeuwenhoeklaan in Zoetermeer is zonder vergunning verbouwd. Het gebedshuis is gevestigd in een bedrijfspand en dat is niet toegestaan. De gemeente heeft de activiteiten recent stil laten leggen"
Bron: www.telegraaf.nl/binnenland/28587236/__Moskee_illegaal_gebouwd__.html

Marinus Ferdinand Vermeulen

Anoniem zei

Theo ik lees geen hondenpoep meer??? Politie heeft nu al geen capaciteit! Welkom in het stoomtijdperk! Jaap

Anoniem zei

Beste Jaap, 12/7/ 12.35 uur

Laat die hondenpoep maar even.

Eerst investeren in herstel van het gezag (ook op scholen, ja: we maken een klassenfoto als de leiding dat wil) en het steunen van politie en goed regelen van de ouderen -en ziekenzorg.

Anoniem zei

Wordt die bestuurstrein in 2018 roze, Theo? Of gaat dat te ver, haha....

Anoniem zei

Ik vind dat Milo een roze ambtsketting moet dragen in 2018. En Tettero een roze bril. Grt Jaap

Anoniem zei

De heer Tetteroo heeft die roze bril reeds ruim 3 jaar op!

Anoniem zei

Problemen rond projecten "vervreemding", "polarisatie" en "de-radicalisering"(in Amsterdam). Als dat hier maar goed zit...