Betrokken

Betrokken

vrijdag 2 juni 2017

Aantal inbraken in Gouda zorgwekkend


Tijdens de raadsvergadering op 10 mei 2017 jl. is door burgemeester Schoenmaker een mondelinge toelichting gegeven op de voortgang van het Integraal Veiligheidsbeleid in de eerste vier maanden van dit jaar. Deze week kregen we daarvan een schriftelijk overzicht en deze deel ik graag met u!

Positief

Het totaal aantal misdrijven in Gouda is opnieuw gedaald. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar betrof dit een daling van 19%. Opvallend is de sterke daling van fietsendiefstal (-30%), winkeldiefstal (-33%) en geweld (-19%). Ook de meldingen door overlast van jeugd zijn flink dalend (-29%).

Zorgwekkend


Het aantal woninginbraken daalt helaas nog niet. Met name in de maanden februari en maart van 2017 hebben er veel inbraken plaats gevonden. In april was er sprake van een afname. 

De aanpak van woninginbraken blijft hoogste prioriteit en wordt door de Driehoek (Gemeente, Politie en OM) naar eigen zeggen met grote urgentie aangepakt. 

De grote inzet door de Driehoek en desondanks de slechte resultaten bij inbraken maken veel bewoners in de stad kritisch over de effectiviteit van dat optreden. Zelf heb ik daar ook regelmatig last van. 

Onderzoek

Hoe is het mogelijk dat in zo'n relatief kleine stad, waar de top-60 goed in beeld is, we toch zo bizar veel inbraken hebben en deze alleen maar toenemen? Een sluitend antwoord heb ik daarop nog altijd niet gehoord. Wat mij betreft zou het een extern (rekenkamer)onderzoek rechtvaardigen. Zodat we op basis van de resultaten daarvan een trendbreuk kunnen bewerkstelligen.


Andere aanpak?

Onlangs kregen we een presentatie door Safety First Security die een specifiek beveiligingsaanpak voorstaat die volgens hen succesvol is. 
Ze gaan uit van permanente beveiliging in hotspot gebieden door drietallen: erkend beveiligingsmedewerker, een servicemedewerker en iemand uit de overlastgroep die zijn leven wil beteren. Ze mikken daarbij op mensen in de "kaartenbak" die moeilijk aan werk kunnen komen.

Het bedrijf wil graag een pilot verzorgen in Gouda voor 90 dagen voor € 1.600,- ex BTW per dag. Dat betekent een investering van € 175.000,-.  Daar komen nog kosten voor omscholing en kleding bij. Al met al een behoorlijk kostbaar traject. Jammer was ook dat ze geen duidelijk verhaal hadden over pilots die ze hebben gedaan inclusief concrete resultaten. Wellicht een keer in de herkansing? Maar dan wel met politie en iemand van afdeling veiligheid erbij en ik denk tegen een ander prijskaartje..

Cijfers

De cijfers zijn tot met april 2017 als volgt:
 • 245 inbraken > stijging van maar liefst 29% t.o.v. 2016
 • Het gaat daarbij om 53% poging en 47% geslaagde inbraken
 • De inbrekers hebben het vooral gemunt op koopwoningen (86%) en
 • op de wijken Goverwelle (28%) en Bloemendaal (16%)

Preventie

Naast deze cijfers zien we aan de preventieve kant allerlei initiatieven:

 • Er zijn inmiddels 96 What's App groepen en tevens zijn 86 beheerders in de gemeentelijke beheerdersappgroep.

Zelf heb ik me ook daarvoor aangemeld, maar ik ontvang weinig tot niets aan informatie of berichten. 
 • Er zijn inmiddels 5.606 inwoners in Gouda die deelnemen aan Burgernet
 • Voor de subsidie regeling Hang- en Sluitwerk zijn inmiddels 420 aanvragen ingediend. Er resteert nog € 16.518,- aan subsidie.

Driehoek

De concrete vraag voor menigeen is: "Wat doen gemeente, politiek en OM nu precies om de veiligheid in Gouda te bovorderen en het aantal inbraken te laten afnemen? 

Ze komen zelf met de volgende opsomming:

 • De eerste beloning is uitgekeerd: een heterdaad melding die tot aanhouding en voorgeleiding van een inbraakverdachte heeft geleid.
 • Politie zet een districtelijk rechercheteam in op daders en hun netwerken. Vanuit ‘blauw op straat’ en informatiemedewerkers wordt samen gewerkt aan dossieropbouw.
 • Tent in de Wijk: een tent waar preventie tips tegen woninginbraken worden gegeven. Deze tent staat iedere week in een hotspotgebied. Dit leidt tot veel positieve reactie van bewoners.
 • Particulier toezicht wordt wekelijks op de hot-times (4 personen,vrij/za nacht) in de hotspots ingezet.
 • Hele jaar door: vakantietoezichtservice. Mensen die op vakantie gaan kunnen dit melden bij de gemeente. Stadstoezicht en politie nemen deze informatie mee in hun dagelijkse werkproces.
 • Er zijn meerdere schouwen (o.m. Fugalaan, Marathonlaan, Bgm Martenssingel) geweest in het kader van inbraakpreventie.
 • In de Lustenbuurt zijn 230 woningen voorzien van extra hang-en sluitwerk (Mozaïek wonen) en  in de Vogelbuurt (Woonpartners) zijn achterpaden afgesloten en voorzien van poortverlichting.
 • Ook bij pilot Buurt Bestuurt Plaswijck is veel aandacht voor aanpak inbraken (top 3: poortverlichting, inbraakpreventie en meldingen bij Meldpunt Openbaar Gebied)

Hoe nu verder?

Duidelijk is dat er in Gouda heel veel wordt gedaan op het gebied van veiligheid. We zullen daar mee moeten doorgaan. Daarnaast lijkt het raadzaam om goed te blijven kijken naar de succesverhalen uit andere steden en veel meer in te zetten op preventie in de gezinnen en - zoals vaker gezegd en geschreven - mogelijkheden van een enkelband bij jongeren die in herhaling vallen te onderzoeken en liefst mogelijk te maken.

7 opmerkingen:

Anoniem zei

Top dat de gemeente Gouda de woninginbraken aanpakt Want het loop finaal uit de hand betreffende de in braken Gezinnen leven in angst 'wanneer komen ze bij ons inbreken?'
Preventie begint al ver voor alle maatregelen namelijk in de opvoeding in de gezinnen Wat van een ander is blijf je af en je werkt voor je geld enz.
Laten we het ook vooral blijven bekijken van de vanuit de kant van het drugs gebruik Deze lui hebben snel veel geld nodig en zijn alle grenzen van fatsoen voorbij op jacht naar geld voor drugs
Ook het gebruik van softdrugs leid op een bepaald moment tot grote problemen zo lazen we in de krant Hoezo we tolereren het gebruik van drugs Een nevenverschijnsel is het inbreken in woningen om aan geld te komen voor de drugs
Vooral rond vier uur in de nacht breken ze in Vast tijdstip? We horen dan in bed te liggen!Wat heb je midden in de nacht op straat te zoeken? Vaak verkeerde bedoelingen

Anoniem zei

Er wordt al jaren gepraat over "we pakken het aan", maar de resultaten zijn er niet naar. Dat komt omdat we de problemen niet benoemen en erkennen. Het probleem is niet dat mensen hun woning niet zwaar genoeg beveiligen. Dat is symptoombestrijding. Het probleem is dat er een grote groep raddraaiers in Gouda "winkelt" en voor overlast zorgt. Niet altijd, maar wel vaak met Marokkaanse roots.

Kleine criminelen moeten er snel uitgeplukt. De politie moet meer en zichtbaar op straat. Geen bezuiniging op handhavers.
De gemeente moet meer de regie pakken, ook met jeugdzorg en andere instellingen.
Er moet integraler gewerkt worden, en malafide coffeeshops waar criminelen zich ophouden aangepakt,

Ik zie nog teveel lapmiddelen en nog te weinig daadkracht.

griekenlandkiaton zei

Een vorige reactie zei het al, het probleem moet worden aangepakt bij de bron van de ellende. De ouders van dit tuig moeten ook aangepakt worden, zou horen hun kinderen op te voeden en in de gaten te houden. Hoe is het mogelijk dat er figuren rondlopen die al tientallen keer zijn opgepakt maar nog niet door ouders kort worden gehouden.
Enkelband is een heel goed idee, ongetwijfeld zal er wel weer een links gut-mensch zijn die dit niet vindt kunnen omdat het hun "vrijheid" belemmert. Ik ben persoonlijk meer voor aan de ketting van 1,5 meter leggen.

Anoniem zei

Mijn reaktie was te spannend voor Theo, die plaats hij niet de huigelaar, jammer

Theo Krins zei

Niet te snel in je oordeel zijn "Anoniem". Alle reacties worden al weer enige tijd automatisch geplaatst!

Anoniem zei

Een extern onderzoek lijkt mij niet nodig en daarmee spek je de verkeerde kas. Het probleem is dat Gouda de slagkracht niet heeft wat men wel in Den Haag of Rotterdam heeft. Sinds de reorganisatie van politiedienst is het leuren om voldoende inzet van politie. Daarnaast laat de handhaving van de gemeente Gouda ook de wensen over. Foute parkeerders beboeten en brugwachter spelen blijkt het adagium te zijn.
Gemeente heeft 10 jaar geleden in een pilot gezeten met andere middelgrote gemeenten om de rol van de gemeente als regisseur meer invulling te geven. Verschillende proeven en best pratice's (waaronder cameratoezicht in Gouda)werden uitgewisseld en ook kon de gemeente gebruikmaken van verschillende subsidiepotten. Project is plotsklapts gestopt. Belangrijk is dat Den Haag zich zorgen moet gaan maken om het feit dat gemeenten als Gouda en wellicht ook andere gemeenten (zoals Ede) met moeite hun hoofd boven water kunnen houden omdat ze enerzijds te kampen hebben met groot stedelijke criminaliteit maar aan de andere kant niet kunnen beschikking over de juridische en financiele middelen hiervoor. Als de lokale politiek meer lobbyt en ook wordt erkend bij andere vergelijkbare gemeenten, is er nog een weg om deze ontwikelling te keren. Criticus

Anoniem zei

Het is voor niemand te hopen, dat ze meemaken wat wij meegemaakt hebben. Middenin de nacht ingebroken, iemand met een Noord-Afrikaans uiterlijk stond bij het bed van mijn zus. Hij stond in haar nachtkastje te rommelen met een schijnwerper. Zij werd wakker en de inbreker zei dat hij van de politie was. Zij begon te schreeuwen en toen werd ik wakker. Ondertussen was hij weg met alles van waarde-geld, gouden sieraden van overleden moeder- een puinhoop achterlatend
De angst blijft en het veilige gevoel van je eigen huis is verdwenen.
Mijn zus had de inbreker goed gezien maar mocht niet in het smoelenboek kijken. Volgens de politie komen de inbrekers uit de wijk: daar worden we echt door gerustgesteld!!!! Waarom zijn deze vooral jonge mensen niet te traceren? Waarom moeten mensen, die zich aan de wet houden,buigen voor deze zielige mensen. Wij werken, wij betalen belasting. Laten zij dat ook maar eens gaan doen. Dan zag de wereld er anders uit!