Betrokken

Betrokken

donderdag 12 januari 2017

Historische vergissing


Zoetermeer neemt op 23 januari a.s. een besluit over de komst van Holland Outlet Mall (HOM). Het college van burgemeester en wethouders is voorstander van het plan. “In Roermond is het een enorme impuls geweest voor de binnenstad, dat zal hier ook gebeuren”, aldus wethouder Mariëtte van Leeuwen.

Roermond

De wethouder vertelt hiermee niet het hele verhaal. Zo’n 50% van de bezoekers van de outlet in Roermond is afkomstig uit Duitsland en is er in de binnenstad nogal wat leegstand. Daarnaast zie je dat in de outlet horecavoorzieningen prominent aanwezig zijn, die je juist in de binnenstad zou willen zien. Tenslotte heeft Roermond een achterland van maar liefst 25 miljoen inwoners.

Achterhaald

Van meerdere kanten hoor ik de waarschuwing dat een concept als in Zoetermeer volstrekt achterhaald is en dat waarschijnlijk in korte tijd reguliere landelijke winkels als Kruidvat en horeca zich daar gaan vestigen en daarmee een rechtstreeks concurrent vormen voor de Zoetermeerse binnenstad, nog afgezien van de gevolgen voor de regio, waar allerlei organisaties en belangengroepen terecht aandacht voor vragen.

Leegstand

Zoetermeer is de zoveelste gemeente  in Nederland waar plannen voor een “koopjespaleis” worden gesmeed en waar voor- en tegenstanders met elkaar in een stevig conflict terecht komen. Het bouwen van nieuwe winkelruimte van zodanige omvang is omstreden, omdat elders steeds meer winkels leegstaan. Volgens minister Henk Kamp van Economische Zaken is zelfs 20% van het winkelaanbod overbodig. Hij spoort gemeenten en provincies juist aan om het aantal winkelmeters terug te dringen…

Volgens de gemeente Zoetermeer en ontwikkelaar Provast wordt minister Kamp op zijn wenken bediend. Daarbij redeneren ze als volgt: De HOM verrijst waar nu een meubelboulevard is gelegen (23.000 m2) en de eerste fase van de HOM is 18.000 m2. Dit is een bijzondere redenering omdat er heel ander soort winkels voor terugkomen, die rechtstreeks gaan concurreren met het bestaande winkelaanbod en dus nieuwe leegstand gaan opleveren en daarnaast wordt de HOM op termijn mogelijk 31.000 m2. 
De knip die nu gemaakt wordt lijkt vooral een gekunstelde constructie om tegenstanders over de streep te trekken.

Concurrentie

Directeur Otto Ambagtsheer van vastgoedeigenaar Unibail-Rodamco
Wijst in het Financieel Dagblad erop dat in het outletcentrum veel overlap is wat betreft de merken die verkocht gaan worden. Zo wijst hij op een grote winkel van Sport 2000, die bij de entree van het Stadshart gevestigd is. ,,Daar verkopen ze Adidas en Nike, die merken zitten ook vaak ik outletcentra.” Hetzelfde gaat volgens hem op voor Guess, Only en Esprit.

Gevolgen voor de regio

Zoals ik in een eerdere blog al aangaf vrezen de gemeenten in de regio voor leegstand als dit plan doorgaat.  Het bestuur van de regio Hollands Midden wijst erop dat de komst van de HOM in strijd is met het provinciaal en rijksbeleid. Dat beleid – ik refereerde daar al aan – is gericht op het terugdringen van het aan tal winkelmeters. Ook Rijnland en Groene Hart Onderneemt zijn heel kritisch over dit plan.

Het platform Midden Holland Onderneemt (samenwerking ondernemers Midden-Holland) voeren actief actie om op de gevolgen van de komst van de HOM voor de regio te wijzen. Die gevolgen liegen er niet om en zullen ook voor Gouda de nodige impact hebben!
Het gaat daarbij vooral om twee zaken:

1. Domino effect
“De outlet met een oppervlak van 18.000 m² in de eerste fase (circa een derde van het huidige winkelareaal in het centrum van Zoetermeer) zal voornamelijk winkels bevatten in de branches mode, schoenen en sportartikelen. De effecten daarvan zullen neerslaan in een wijde omgeving. Dit geldt vooral voor de modebranche waardoor winkelgebieden in het hart worden getroffen. De teloorgang van modezaken leidt tot een domino-effect. Centra worden onaantrekkelijk waardoor vervolgens ook andere winkels verdwijnen met alle gevolgen voor de leefbaarheid.”

2. Daling bezoekersaantallen

Naast ondernemers uit de regio voerden ook enkele vertegenwoordigers van landelijke organisaties het woord. InRetail wees erop dat de rapporten die de Gemeente Zoetermeer heeft laten vervaardigen een aantal onvolkomenheden bevat. In deze rapporten wordt namelijk geen aandacht geschonken aan de sterke daling van de bezoekersaantallen sinds 2004 in de centra van de steden waar een outlet center is gevestigd (daling in Roermond 13%, Lelystad 33% en Roosendaal 49%). Daarnaast zullen naar verwachting weinig bezoekers voor de HOM van buiten de regio komen en is de veronderstelde synergie met het Stadshart minimaal. De horeca profiteert maar de detailhandel niet of nauwelijks.”

Hoe verder?

De komende weken zal duidelijk worden onder welke voorwaarden een raadsmeerderheid in Zoetermeer akkoord gaat met de plannen voor de Holland Outlet Mall.
Het lijkt erop dat de feiten en mogelijke economische gevolgen het gaan verliezen van de opportunistische ambitie van het college.

Het zou mooi zijn als een raadsmeerderheid alsnog tot inkeer komt, want een besluit voor de komst van de HOM zou wel eens een historische vergissing met grote gevolgen kunnen zijn…


16 opmerkingen:

John Schuurmans zei

Voor het maken van een goed plan moet je uiteraard altijd kijken naar de effecten op de omgeving, maar daar heeft het gemeentebestuur van Zoetermeer natuurlijk geen boodschap aan. Wat Gouda wel kan doen is het beter promoten van haar binnenstad. Gouda ligt bijna op net zoveel auto-minuten van Zoetermeer Centrum vanaf het Outlet Centre.
Denk daarbij aan aantrekkelijke parkeermogelijkheden en tarieven (Zoetermeer binnenstad nog steeds 1e twee uur gratis). Aantrekkelijkheid binnenstad voor het verblijven (en niet alleen op de Markt).
(Oja,en vergeet de "eigen burgers" niet)

Roy Revet zei

Hoi Theo,
Ook in het oosten van ons land gebeurt het: een meubelboulevard in Almelo, in Hengel en n Enschede. Allemaal rekenen ze hetzelfde bezoekerspotentieel. Uiteindelijk draait alleen Hengelo als een tierelier en verpauperen die andere twee. Hengelo ligt centraal in het gebied en pal aan de A1/A35. Daarbij worstelt in elk geval Almelo met enorme leegstand in de binnenstad. De geschiedenis herhaalt zich...

Hans Suijs zei

Wanneer Gouda als bezoekwaardige stad zijn marketing beter aanpakt hebben we minder te vrezen. Parkeermogelijkheden en tarieven zijn daarbij Key. Waarom niet een subsidie op parkeren bij winkelen of bezoek aan musea en St Jan. Zoiets moet toch via Yellow Brick te construeren zijn?

Anoniem zei

Structureel en stabiel beleid.

Bovenstaande ontwikkelingen ondergraven de stabiele situatie van Gouda. Ik lees ook dat er veel Chinese toeristen op komst zijn. Dat is natuurlijk een gunstige ontwikkeling. Maar wordt Gouda niet te afhankelijk van incidentele ontwikkelingen?

De basis van het beleid moet op de langere termijn zijn afgestemd en die moet een goede fundering worden/zijn. Daarnaast vind ik dat Gouda geen "kermisattractie" moet worden.

Kortom: er zal een zeer doordacht plan voor Gouda moeten zijn, waar we jaren op kunnen bouwen. Dat vergt veel kennis en bewustzijn. En natuurlijk kan dat lukken: goede mensen genoeg in Gouda.


www.ad.nl/gouda/gouda-wordt-attractie-voor-chinese-toeristen~a9696c9d/

Anoniem zei

Zoetermeer stelt inderdaad het belang van Zoetermeer voorop. Het is de provincie die hoort te handelen om egotripperij van gemeenten in goede banen te leiden; dit kan zo niet natuurlijk. Wat doen die gedeputeerden hier eigenlijk aan?

Overigens ook raar dat er een extra NS station komt; zit je als forens niet echt op te wachten. Het minst bezorgd ben ik om de gevolgen voor Gouda; we moeten onze eigen kracht en potentie kennen. Kiezen voor onderscheidend vermogen, kwaliteit en sfeer.

B. te Gouda zei

Zal zeker voor Gouda ook gevolgen hebben, Zoetermeer is al een behoorlijk
concurrent, al gaat het alleen al over parkeren. In Gouda is parkeren best veel
geld en in Zoetermeer gratis.
Maar Gouda moet opletten dat het straks geen 2e rangs
stadje word. Bepaalde artikelen zijn hier niet eens meer te koop.
Of via Bol.com of naar een andere plaats gaan, dus b.v. Zoetermeer.
Oh Gouda let op uw saek!

Anoniem zei

Ik dacht dat Gouda zo trots was op de nominaties beste binnenstad en warenmarkt? Vanwaar die benauwde reactie?

Anoniem zei

@ 15/01, 7.08 uur

Niet zo gek dat de Gouwenaar zich zorgen maakt om de toekomst. Zo 'n outlet uit Zoetermeer is uiteraard bedreigend. Dan hebben we nog de zgn. multiculturele droom die alles wat we hebben opgebouwd op losse schroeven zet. De eigen cultuur, de eigen religie, de eigen waarden, de economische zekerheid: alles staat onder druk. Ja, daar wordt ik als gewoon burger ook wel eens benauwd van.

Het wordt tijd dat er mensen opstaan die onze eigen "saek"verdedigen. Misschien een mooie taak voor het College van Burgemeester en wethouders?

Nico Voogt /voorz. GoudaOnderneemt! zei

Beste Theo,
Beste Bloggers,

Gouda en GoudaOnderneemt! werken met alle partijen die daar hun rol in hebben keihard aan de Goudse en regionale Seak! Let wel dat doen we nu al!

Dat doen we met alle middelen en mankracht die we hebben. Vele vele vrijwilligers zetten zich daar voor in. Je ziet vaak aan de voorkant (bijvoorbeeld winkelend in of bij het ‘consumeren’ van onze de stad) niet hoeveel daar aan de achterkant allemaal voor nodig is.
Het worden van een Beste Binnenstad verdient daarom groot respect voor al die partijen die daar dagelijks druk mee zijn. Winkeliersverenigingen, Doeplatforms, Binnenstadprogramma, Koepelbesturen en ook Gouda zelf als bestuur. GoudaOnderneemt! ervaart veel enthousiasme en inzet van bestuurders en medewerkers. Zondermeer een compliment waard! Dan nog niet gesproken over de samenwerking bestuur en ondernemersverenigingen.
Uiteraard ma ieder die input heeft ter verbetering daar zijn input en inzet leveren. Graag! Met elkaar maken we de stad beter!

Kanttekening is wel dat er vaak keuzes gemaakt moeten worden tussen een idee en/maar dan ook de financiering daarvan. Geven we dan bijvoorbeeld als stad of winkeliers een paar miljoen (!) uit aan gratis parkeren of investeren we dat in de aantrekkelijkheid van de stad. Wat kunnen we in Gouda bijvoorbeeld niet meer doen als we gratis gaan parkeren en past dat wel in het duurzaam willen zijn als stad.

Terug naar de HOM in Zoetermeer; Het zorgelijke overschot van m2 winkelruimte heeft er voor gezorgd dat Min. Kamp de Retaildeal heeft gesloten met de regio’s/gemeenten om het aantal m2 overschot terug te dringen en daar past geen 31.000m2 Outlet bij! Outlets zijn er genoeg. Eerder werd berekend dat er maximaal ruimte is voor drie outlets in Nederland. Inmiddels denkt Zoetermeer aan de zesde en laat gemakshalve de cijfers buiten beschouwing van de effecten van Outlets die nu worden gerealiseerd. In Assen is ternauwernood een recent gelukkig ook Outlet afgewend! Het zijn juist deze ontwikkelingen die het nu weer in Zoetermeer maken dat bestaande winkeliers het onderspit gaan delven tegen de Outlets die door diezelfde gemeente wordt nagejaagd. Geholpen door een projectontwikkelaar die niet bezig is met de bestaande winkeliers.

Het zijn deze ontwikkelingen die de inspanningen mbt bijv een Kop van de Kleiweg, Terugdringen leegstand, het zijn van Beste Binnenstad (alleen dit jaar nog!) enz naar de kroon steken.

En als er al een financiering gevonden kan worden voor de gedachte van gratis parkeren zal met een economische ontwrichting door een Outlet er nooit een basis ontstaan daarvoor.
Als we dat nu wel zouden overwegen dan zijn we het ook eens. Een Outlet maakt dus dat er een verschuiving op zal treden van de evt middelen naar vrij parkeren en zullen we veel van wat nu nu in de stad doen moeten stoppen. Geen Fonds1272 ?, geen Goudapot ? , geen Goudasfalt? , Geen bijdrage door de Gemeente Gouda aan OFG? enz enz.

Geen geruststellende gedachte dat een Outlet in Zoetermeer ons voor die keuzes kan gaan stellen.

Ter verdere oriëntatie van het 'letten op de Seak' onderstaand wat informatie.
Neem er kennis van en kom terug met een reactie in deze blog.

Met hartelijke groet,
Nico Voogt
namens
GoudaOnderneemt!www binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/opinie/columns/stoppen-provincies-de-kaalslag-door-outlets.9511516.lynkx
middenholland-onderneemt.nl/
www gouda-onderneemt.nl/wp-content/uploads/2016/11/MH-16-266nv-brief-Holland-Outlet-Mall-Zoetermeer.pdf
www gouda-onderneemt.nl/retail/hom-aantasting-voorzieningenniveau-en-leefbaarheid-midden-holland/
www gouda-onderneemt.nl/
www gouda-magazine.nl/editie2
www ondernemersgouda.nl/ondernemersfondsgouda/
www ondernemersfondsgouda.nl/
www welkomingouda.nl/nl/de-stad-in/evenementen
www ondernemersgouda.nl/doe-platform/
www vindingouda.nl/
www gouwestad.nl/index.php/uitzending-gemist/2016/week-46-14-11-2016
www ondernemersgouda.nl/nieuwsbrieven/
www nbe.nu/business-events/Midden_Holland

Nico Voogt /GoudaOnderneemt! zeiwww.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/opinie/columns/stoppen-provincies-de-kaalslag-door-outlets.9511516.lynkx
www.middenholland-onderneemt.nl/
www.gouda-onderneemt.nl/wp-content/uploads/2016/11/MH-16-266nv-brief-Holland-Outlet-Mall-Zoetermeer.pdf
www.gouda-onderneemt.nl/retail/hom-aantasting-voorzieningenniveau-en-leefbaarheid-midden-holland/
www.gouda-onderneemt.nl/
www.gouda-magazine.nl/editie2
www.ondernemersgouda.nl/ondernemersfondsgouda/
www.ondernemersfondsgouda.nl/
www.welkomingouda.nl/nl/de-stad-in/evenementen
www.ondernemersgouda.nl/doe-platform/
www.vindingouda.nl/
www.gouwestad.nl/index.php/uitzending-gemist/2016/week-46-14-11-2016
www.ondernemersgouda.nl/nieuwsbrieven/
www.nbe.nu/business-events/Midden_Holland

Henk zei

Mee eens Theo!

Ed zei

Dinsdag 10 januari had bewonersvereniging Gouda Noord zoals het Hoort de nieuwjaarsborrel. Hierbij werd de GNzhH-ideeënbus gepresenteerd. Tal van mooie en creatieve invullingen van de PWA-kazerne, nu het COA na rechtstreekse informatievoorziening vanuit de bewonersvereniging afzag van Gouda als locatie. Zorgwoningen, school De Ark en gehandicaptenzorg Gemiva gingen in de herkansing. Wát een positieve energie als je even je bewoners erbij betrekt. Passend in het Bestemmingsplan en financieel haalbaar. Desalniettemin voel ik mee met de winkeliers in Zoetermeer. Maar met de kantoorleegstand in Gouda kan het gewoon goed aflopen (de PWA-kazerne is eigenlijk een kantoor). Gewoon met je stadgenoten samenwerken.

Edward Uittenbroek
voorzitter Gouda Noord zoals het Hoort

Anoniem zei

Beste Edward,

Het gaat hier niet om de kantoren leegstand! HOM is detailhandel en effect van een HOM ziet vooral toe op die m2 (detailhandel) waar reeds nu al teveel van is. Dat staat geheel los van een PWA-kantoor.
Daar hebben we het over kantorenleegstand. Wordt met alle macht aan gewerkt en desondanks toch nog een zeer zorgelijk cijfer. Beter vertaald, er liggen maximaal kansen zich te vestigen in Gouda! Het ging in deze Blog echter over een historische vergissing mbt de keuze voor een OUTLET in Zoetermeer.

Met hartelijke groet,
Nico Voogt
namens
GoudaOnderneemt!

Anoniem zei

Beleid kan juridisch gezien relevant zijn: ook provinciaal en rijksbeleid. Dat kun je niet zomaar negeren.

De taak aan de gemeente om een duidelijk ruimtelijk ordeningsbeleid te voeren en duidelijk naar buiten te treden en niet defensief te zijn.

Ik wens ondernemend Gouda veel succes!!!

Anoniem zei

BEste Ed,

Kun je die haalbare plannen voor de PWA misschien ergens publiceren en een bod uitbrengen? Voordat er weer een ontwikkelaar met het pand aan de haal gaat, want het rijk heeft voor 250 mln aan vastgoed verkocht in 2016. Zo lees ik. Daar gaan ze natuurlijk gewoon mee door in 2017, rupsje heeft nooit genoeg.

groet

Johannes de sloper

Anoniem zei

Het blijft zaak de gang van zaken nauwlettend te volgen. Hoe worden de zaken zowel politiek, bestuursrechtelijk, als privaatrechtelijk gezien, uitgewerkt?!
Dat is voor de PWA van belang, maar ook op ander gebied, zoals Antwerpseweg 1.

Ik reken op GNzhH en het Bewonersplatform.