Betrokken

Betrokken

zaterdag 25 juni 2016

Coördinator nodig bij inbraakpreventie

Gemeente verstrekt tijdelijk subsidie voor hang- en sluitwerk


Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 21 juni jl. besloten om tijdelijk een subsidieregeling in te voeren voor hang- en sluitwerk.

Regelmatig ben ik kritisch over het veiligheidsbeleid in Gouda maar ik vind het een prima initiatief om inwoners te stimuleren daadwerkelijk iets te gaan doen aan inbraakpreventie.
Hoewel de laatste tijd steeds meer mensen de beveiliging van hun woningen heeft verbeterd blijkt in de praktijk het vaak toch noodzakelijk om hang- en sluitwerk (deels) te vervangen.

Mede op verzoek van onze fractie gaat het om een ruime toepassing: de subsidie wordt verstrekt voor aanschaf van zaken als hang- en sluitwerk (SKG sloten, cilindertrekbeveiliging, raamboompjes, kierstandhouders, carrièrestangen, Secu-strips), camera's, rolluiken etc. 
Doelstelling is dat door toepassing van deze zaken minder eenvoudig kan worden ingebroken en zo het aantal inbraken afneemt.

Specifieke buurten

De subsidie wordt in eerste instantie verstrekt voor zogenaamde "hofspot-buurten": Korte Akkeren Oud, Polderbuurt, Lustenbuurt, Slagenbuurt en Kort Haarlem.
Mochten er onvoldoende aanvragen uit deze buurten komen, dan kunnen ook andere inwoners uit Gouda deze subsidie aanvragen.


Gecertificeerd bedrijf

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet het hang- en sluitwerk worden geplaatst door een PKVW gecertificeerd bedrijf (Politiekeurmerk Veilig Wonen)
De subsidie bedraagt 50% van de kosten van aanschaf en aanbrengen met een maximum van € 250,- per woning. Het totaal beschikbare bedrag is € 100.000,- , zodat 400 woningen subsidie kunnen aanvragen.

Coördinator

De ervaring heeft mij geleerd dat bewoners vaak niet zo snel daadwerkelijk het besluit nemen om beveiliging daadwerkelijk te gaan regelen. Ik pleit er daarom voor dat er per straat een coördinator (vrijwilliger) wordt gezocht die zo'n project begeleidt, zodat er niet alleen mogelijk een collectief voordeel kan worden gerealiseerd naast de subsidie, maar ook dat het daadwerkelijk van de grond komt. Zelf heb ik hiermee inmiddels goede ervaringen opgedaan.

Het zou goed zijn als er vanuit de gemeente vinger aan de pols wordt gehouden (wat zou kunnen via het nieuwe initiatief Buurt Bestuurt) zodat zo'n coördinator daadwerkelijk in de hotspot buurten wordt gevonden. Via de coördinator kan dan (indien gewenst) de voortgang worden besproken. 
In combinatie met de subsidie moet het toch mogelijk zijn om in Gouda een flink aantal woningen beter te beveiligen en zo het aantal inbraken te verlagen.


Nextdoor

Naast de belangrijke rol van de coördinator is het ook nuttig om als bewoners deel te gaan nemen aan Nextdoor. Je kunt dan met elkaar contact onderhouden, veiligheidsissues delen en bijvoorbeeld ook surveillance in de straat of buurt afspreken. In korte tijd is deze app. - ook in Gouda - erg populair geworden en ik heb er zelf ook goede ervaringen mee. 
Eventueel kan ook gekozen worden voor de app Veiligebuurt.

Meer subsidie

Het college doet een mooie geste richting een (deel van de) bewoners. Laat dit concreet een bijdrage mogen leveren aan het terugdringen van het zeer hoge aantal inbraken. Mocht de pot snel leegraken, dan moet er maar extra geld worden vrijgemaakt, want we moeten met elkaar het aantal inbraken omlaag zien te krijgen, ook buiten de hotspots! We lopen namelijk het risico dat door deze maatregelen er elders nieuwe hotspots ontstaan, dus het college doet er goed aan vast wat extra gelden te reserveren.

Uiteindelijk is er uiteraard meer nodig dan alleen deze preventieve maatregelen, maar het is wel een belangrijk deel van de oplossing. Aan de slag dus!

24 opmerkingen:

Anoniem zei

Goede regeling en sympathiek idee. De burger kan zelf een stap zetten en verantwoording nemen voor eigen veiligheid.

De kern blijft dat boeven van onze spullen af moeten blijven en dus hard aangepakt moeten worden.

B. te G. zei

Mooi initiatief, alles reeds zelf gedaan, kosten ruim € 2000,00
en dat allemaal omdat er een groep mensen is, die met hun
poten (sorry voor het woord) niet van de spullen van een ander
af kunnen blijven.

Nederland verloedert in een snel tempo.
Ik heb wel een voorstel, als de daders gepakt worden veel
harder straffen en minimaal de geleden schade laten betalen,

Anoniem zei

Mooi initiatief, helaas maar 400 woningen die hiervan zouden kunnen profiteren.
Eigenlijk lachen dat hierdoor de Politie zich op de borst gaat slaan als er
komende tijd mogelijk "400" inbraken minder wordt gescoord.
Goed voor de statistiek, Gouwrokko zakt in een volgende peiling naar minder onveilige stad.
Het mes snijdt aan twee kanten als van de daadwerkelijk gepakte (7% pakkans) boeven de
kosten justitiële apparaat verhaalt maar ook de slachtoffers financieel genoegdoening krijgen. Verhalen op de daders daar moeten we naar toe, plukken ook al is het een kale.......

Anoniem zei

Raar initiatief. Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor goed hang- en sluitwerk; ik heb er ook fors voor in de buidel getast.
Waarom zou de overheid dat moeten subsidiëren, van mijn belastingcenten? Heeft de gemeente Gouda geld teveel?

Intussen vraag ik me af, hoeveel van het inbreektuig inmiddels al is opgepakt en voorgeleid bij de officier van Justitie.
Meer politie surveillance werkt, maar ik zie de laatste tijd eerder minder politie. Hoe zit het daar mee?

De politie weet vaak goed om wie het gaat en waar de daders gezocht moeten worden. Wanneer komt de burgemeester met een wat minder softe aanpak?

Anoniem zei

Redelijk discriminerend dat alleen mensen uit bepaalde wijken er een beroep op mogen doen. Of je stelt het voor iedereen open of (beter nog) je doet het niet.

Anoniem zei

@25/6 14.55 uur

Ik heb na de Veiligheidsavond Gouda Noord (20/6 jl.) weinig illusies meer. De verantwoording wordt bij de burger gelegd, niet bij het slachtoffer, en... de politie zal maar beperkt kunnen optreden. Verder hoorde ik uit politieke kringen dat aardig zijn voor "criminele jongeren" helpt! Dat zal soms zo zijn, maar vaak ook niet. Ik wens niet te dromen...

Anoniem zei

Weer een adhoc voorstel van Krins. En wat dacht je van al die overheadkosten die dat met zich meebrengt?
Niemand doet dit vrijwillig want er kleven ook grote verantwoordelijkheden aan.
Probeer eens met een voorstel te komen wat aanhaakt bij de bestaande structuren. Wijkteam Plaswijck of wijkteam Oost?
Dat mensen hun woning niet voldoende beveiligen vind ik verantwoordelijkheid van de mensen, coorporaties zelf. Daarnaast krijgen mensen die zelf sloten conform het keurmerk veilig wonen aanbrengen, korting op hun premie dan krijgen ze nu via de gemeente ook nog extra geld toe. Dat vind ik wel dubbel.

Nee Theo durf eens een balletje op te gooien bij de BGM door strakker te handhaven. Meer politie over straat (surveilleren) of actieve buurtpreventie dat scheelt. En jongeren onder de 18 jaar na 22.00 uur thuis brengen naar ouders.

Criticus

Anoniem zei

Overigens het plaatje waarmee je het via twitter aankondigt spreekt je betoog in feite tegen. Want ook een goed slot houdt de inbrekers niet tegen. Als er een raam is dan kunnen inbrekers gauw naar binnen. Daarom mijn pleidooi om meer te investeren in de omgeving (surveilleren).
Criticus

Theo Krins zei

Voor de duidelijkheid, degenen die mij actief volgen weten dat bovengenoemd idee zeker niet het "ei van Columbus" is en ik heb me onlangs nog heel helder uitgelaten over de noodzakelijke (stevige) aanpak van de harde kern van criminelen in Gouda.

Deze subsidie mogelijkheid is daarnaast gewoon een mooie stimulans voor de bewoners in Gouda en ja, wat mij betreft wordt dit breder ingezet dan alleen bij de huidige hotspots.
Zelf heb ik gemerkt dat dit financiële duwtje in de rug mensen motiveert om aan de slag te gaan en dat is een goede zaak.

Anoniem zei

Het zou mooi zijn als de regeling m.i.v. 21 juni, de datum van het besluit in zou gaan. Of beter nog met terugwerkende kracht tot het begin van de inbraakgolf. Nu is volgens het AD de ingangsdatum van de regeling 1 juli. Naar mijn idee zouden in het bijzonder degenen die (bijvoorbeeld) dit jaar reeds een inbraak of poging daartoe hebben meegemaakt met terugwerkende kracht voor de regeling in aanmerking moeten komen. De mensen met een gemakzuchtige houding worden nu bevoordeeld t.o.v. de mensen die wat alerter reageren.
Het blijft trouwens een mooi initiatief.

Anoniem zei

@ criticus 15.39

Je bent vast een lieve man of vrouw, het type vrijwilliger, zie ik voor mij, als chauffeur met een redelijke km vergoeding wat mij betreft die die kar gaat trekken.
Brengen "we" de "jongeren" na 22.00 naar huis voor ze hebben ingebroken of erna?? een doordenkertje.

Laat je nakijken.

Anoniem zei

Het blijft het paard achter de wagen spannen. Criminelen moeten opgepakt en voor de rechter gebracht.
Betere sloten helpen ervoor dat inbreker jouw huis voorbij rijdt, maar hij zal altijd ergens een huis vinden waar het wel aantrekkelijk is.
Structureel biedt dit dus geen oplossing.

Over een harde aanpak wordt al langer gepraat, alleen deze gemeenteraad in Gouda biedt te weinig serieus tegenspel. De burgemeester heeft het hier te makkelijk als eerstverantwoordelijke portefeuillehouder veiligheid. Goudse politici zijn te lief voor elkaar en leggen de bal graag bij bewoners zelf, zodat ze zelf vooral niet ergens voor moeten lopen.

Anoniem zei

@25/6, 22.03 uur

Uitstekend verhaal. Het niveau is dus te laag.

Van al dat geld dat in dit plan gestopt wordt, zou ik de politie steunen en extra agent(en) plus auto aanstellen.

Anoniem zei

@anoniem die mij adviseert mij na te laten kijken.
U bent waarschijnlijk van het type persoon die geen kritiek duldt of dat met dit soort reacties van de hand wijst. Daar helpen we elkaar niet mee.

De essentie van mijn verhaal is ook wat ander reageerders aangeven. De gemeenteraad heeft niet echt hard tegenverhaal tegen de burgemeester.
In de tijd van Cornelis hadden we een minder sterke burgemeester met een kritische gemeenteraad. Nu zijn de rollen omgedraaid.
Wat betreft het naar huis sturen van de jeugd. Veel jongeren van onder de 18 lopen nog te vrij laat op straat. Sommige kinderen komen thuis van school en moeten dan voor zichzelf zorgen zonder enige structuur en toezicht. Zo lang ouders niet doorhebben wat hun kroost op straat uithaalt, maakt het voor de jongeren niks uit. Maar zodra ze tegenover hun ouders moeten uitleggen wat ze hebben gedaan, dan heeft dat een veel groter effect.

Meer surveilleren en zichtbaarheid van politie zorgt dat mensen het gevoel hebben dat ze in de gaten worden gehouden. Dat werkt preventief als het goed is.
Volgens mij doeltreffender dan alleen investeren in extra sloten.

Criticus

Anoniem zei

Wat is er gezegd op 20/6 in Gouda Noord? Zijn daar notulen van?

Anoniem zei

Gouda staat op 6 meen ik in de top 10 meest criminele steden. Als gemeentebestuurder zou ik me schamen en snel met stevige maatregelen komen. Is er te weinig politie capaciteit? Dan met de vuist op tafel. De gemeenteraad moet de burgemeester op het matje roepen. In plaats daarvan laten ze zich door Milo Schoenmaker met huiswerk terugsturen: komt u maar met ideeën.

Het tuig moet van de straat, het geteisem in de cel. Met het softe PvdA gepraat in Gouda komen we niet verder. Kom op Goudse gemeenteraad, beetje peper erin!

Anoniem zei

Er moet m.i. kritiek geleverd kunnen worden, en die kritiek moet op argumenten en feiten beoordeeld worden, en niet al te gemakkelijk op een vervelende manier worden "weggezet". Zie onder staand artikel van Marianne Zwagerman:

www.bnr.nl/opinie/marianne-zwagerman/10307156/mediaziekte

"Mensen met een nuchter en kritisch werkend verstand wegzetten als xenofoob, het is de ziekte van dit mediatijdperk. Kunnen media alsjeblieft uit de campagnestand en in de informeerstand. Voer ons met feiten, opgediend door mensen met kennis en zonder belangen."

Anoniem zei


Als gewone burger heb ik een paar vragen;

1. Hoe zit het met de begroting van dhr. J. de Laat, nu er een tegenvaller is van
6 MILJOEN.

2. Hoe is de stand van zaken met de identiteitsfraude bij GOPO?

3.Hoe is de beveiliging van de ATOOMBUNKER in Gouda, is dat al definitief geregeld?

Anoniem zei

Bij de inauguratie van BGM Schoenmaker werd gesproken over 'introspectie'.

Ik weet niet of er intern een boetekleed is; maar feit is wel dat Gouwenaars het zat zijn steeds te maken te hebben met het predikaat een van de meest criminele steden in Nederland.

Gezellig.

https://www.youtube.com/watch?v=98stLXqmrsQ

https://www.youtube.com/watch?v=tPwcpMsQ9Sw

Anoniem zei

Of links-liberalen, die de verlichtings-dogma 's omhelzen, het boetekleed aan zullen trekken valt te betwijfelen. Opvallend verder dat ze zo mild zijn over bepaalde vormen van orthodoxie:

www.ad.nl/dossier-groene-hart/miv-assalam-wil-moskee-in-kantoorpand~ab26a0e3/

Anoniem zei

Het is duidelijk dat de islam stevig voet aan de grond wil hebben in Gouda. En daarnaast. Is het al uitgezocht het verband met Tarik Ibn Ali en de terroristische aanslagen in Parijs?

De politiewoordvoerder van Gouda vind overigens ook dat orthodoxe islam en orthodox christendom aan elkaar gelijk zijn. Dat zei ze althans bij een veiligheidsmeeting op het Stadhuis oktober 2014 ergens. Je kan je oren niet geloven!

Anoniem zei

Die uitspraak van de politiewoordvoerder vind ik dan van een dramatisch laag niveau. Gouda heeft nog een lange weg te gaan!

Vind ze orthodoxe Islam en orthodox Christendom dan ook gelijk aan orthodox Jodendom? Het zal toch niet waar zijn?

Henk van Blitterswijk zei

Deze regeling lijkt me typisch iets voor koophuizen.
Hoe gaan we de huurhuizen helpen? Dikwijls wordt juist in huurhuizen ingebroken.

Henk van Blitterswijk

Anoniem zei

Dag Theo je hebt het weer voor elkaar een artikel in het AD.