Betrokken

Betrokken

woensdag 14 oktober 2015

Koudasfalt onder vuur!


Op 8 oktober stond er een bericht in het AD dat Gouda Positief ronduit “nee” zegt tegen het plan om het terrein van Koudasfalt aan te kopen en dat de ChristenUnie en CDA kritische vragen hebben gesteld.

De kritiek zwelt aan volgens het AD en zo komt de ontwikkeling op dit terrein onder druk te staan.

Mogelijk is er straks geen raadsmeerderheid om deze locatie anders en meer duurzaam te gaan ontwikkelen.

Gouda Positief

Gouda Positief beweert dat ze “nee” zeggen omdat de Gouwenaars dit plan niet willen. Ze hebben een enquête gehouden onder ongeveer 75 (...) Gouwenaars en 75% daarvan heeft volgens hen aangegeven tegen de aankoop te zijn.

De gang van zaken is naar mijn mening in werkelijkheid anders: van meet af aan was hun wethouder Jan de Laat tegen de aankoop van dit terrein en bij de voorjaarsnota gaf fractievoorzitter Johan Weeber ook al aan dat hij de aankoop niet zou steunen. Kortom ze hadden hun standpunt al lang ingenomen!ChristenUnie

De ChristenUnie benadert het plan positief kritisch. Wij zien ook de risico’s en juichen het toe dat het CDA vragen heeft gesteld over mogelijke (toekomstige) aansprakelijkheid voor de gemeente rond het gif in de grond. Hier moet duidelijkheid over komen!

Maar we vinden wel dat als de risico’s beheersbaar zijn voor wat betreft de financiën en het gif, dat we de inwoners uit de stad een kans moeten geven om hier iets moois van te maken.
We hebben vaak onze mond vol over een “faciliterende overheid” en dat we burgerinitiatieven een kans moeten geven, laten we dat dan ook waarmaken als een groep enthousiaste Gouwenaars staat te popelen om op deze locatie aan de slag te gaan.


Vragen

We hebben diverse vragen aan het college gesteld, om duidelijkheid te krijgen over de financiën en om te vernemen of naast GOUDasfalt ook het 2e initiatief (zie afbeelding) een kans krijgt.
Het college blijft vasthouden aan exclusiviteit voor GOUDasfalt.
Dat betekent concreet dat beide initiatieven het beste in elkaar kunnen worden geschoven, al kost dat wellicht de nodige kopjes koffie, maar de stad is het meeste gediend met één breed gedragen plan. Dat versterkt het draagvlak en naar mijn mening ook de kans dat een raadsmeerderheid besluit om Koudasfalt aan te kopen.

Mocht de raad afzien van de aankoop van dit terrein, dan moeten we er rekening mee houden dat er nog vele jaren (zware) industrie op deze locatie zal blijven en dat moet je als Gouda (Positief) niet willen…!+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Onze vragen en de antwoorden van het college zijn te vinden via:
19 opmerkingen:

Stichting Gratis Geld Gouda zei

Geachte heer Krins,

Ook u bent kennelijk behept met de overtuiging dat er nog vele jaren 'zware industrie' op het terrein komt als de gemeente deze onverkoopbare winkeldochter koopt van uw en onze centjes. Wij nodigen u van harte uit om in een verloren uurtje (saaie fractievergadering?) eens onze gratis cursus 'Het bestemmingsplan voor arbeiders verklaard' te volgen. Voor u als bovenmodale geschoolde arbeider moet dat een peulenschil zijn. Zie: http://gratisgeldgouda.nl/het-bestemmingsplan-voor-arbeiders-verklaard-deel-1-gratis-cursus/ en http://gratisgeldgouda.nl/het-bestemmingsplan-voor-arbeiders-verklaard-deel-2-planregels-3/. Deel drie volgt aanstonds.

U kunt dan zelf beoordelen in hoeverre dit mede door u zelf vastgestelde plan zware industrie mogelijk maakt. Wij verklappen u alvast: helemaal niet, mits het college geen afwijking of wijziging toestaat. Lichte industrie trouwens ook niet, vanwege de indeling van het terrein en de kleine toegestane bouwvlakken. Wij geven u in overweging om uw lezers en achterban ook eens op deze tamelijk objectieve gegevens te wijzen, in plaats van mee te huilen met de (geld)wolven in het bos. U mag ze gerust verwijzen naar onze cursus, want die is voor iedereen.

Oh ja: wat betreft die faciliterende overheid: er zijn nog wat minder hobbymatige clubjes dan GOUDasfalt zoals De Ark, Gemiva en de voedselbank die al enige tijd een plekje zoeken. Daar zien we college en raad niet binnen vier weken juichend de hand uitsteken. Hoe moeten we dit verschil in benadering volgens u duiden? Wordt alleen diegene gefaciliteerd die vrije tijd genoeg heeft om u de oren van de kop te twitteren?

Wij zien uit naar uw reactie!

Hartelijke groeten van Stichting Gratis Geld Gouda

Anoniem zei

De standpunten van D66, GoPo, PvdA zijn ten allen tijde in Gouda voorin genomen. Democratie is hier allang voorbij. Leuke suggestie. Meer niet.

Johan Weeber zei

Hier nog een keer de debatbijdrage van GoPo in april van dit jaar.

Voorzitter,

Ik ben heel erg blij dat we in Gouda zulke actieve en betrokken bewoners en ondernemers hebben. In eerste instantie is het soms schrikken is als de gemeente ergens geen geld meer voor heeft, of de moeilijke keuze maakt ergens geen geld in te steken. Toch worden veel zaken wonderbaarlijk goed opgepakt door deze actieve mensen. Ik ben daar ongelofelijk trots op deze burgerparticipatie, het hertenkamp, de voliere, de KOE, het plantsoenonderhoud bijvoorbeeld bij mijzelf in de straat. Geweldig, en het wordt beter en goedkoper opgepakt dan de gemeente dat ooit zou kunnen doen. Wij geloven in de kracht van de mensen in deze stad. Ook voor grotere projecten draait men zijn hand niet om. De islamitische gemeenschap die een miljoenenbedrag binnenhaalt voor een nieuwe moskee, maar ook eerder een grote kerk aan de Gouwe. Nu zien we weer een geweldige fundraising ontstaan voor de aankoop van het Koudasfalt terrein. Niet alleen handtekeningen, maar ook gewoon harde pegels worden hier ingezameld. Gezien het aankoopbedrag, verwacht ik dat er binnenkort voldoende geld zal zijn binnengehaald om het terrein aan te kopen en de mooie initiatieven van Goudasfalt hier te gaan realiseren. Wellicht met klein gemeentelijk duwtje in de rug. Chapeau voor deze groepen actieve inwoners, zij maken het zo leuk om in deze stad te wonen !

Hier in de raad ligt echter een beslissing voor of we het terrein als gemeente moeten gaan kopen. Het antwoord wordt wat ons betreft gegeven door de brief in IBabs van een bezorgde bewoner. Ik citeer: “ Stort de gemeente niet in dit avontuur, laat de initiatiefnemers zelf de kosten en risico’s nemen. In het belang van de vele mensen in de stad die echt de zorg en het geld van de gemeente nodig hebben.” Wij zijn het daarmee volmondig eens.
Wij zijn weliswaar mede-ondertekenaar van de motie waarin het college opgedragen wordt meer tijd te claimen en te onderzoeken in hoeverre aankoop op de een of andere wijze financieel gerechtvaardigd kan worden. Het college heeft uitstekend werk verricht en een aantal scenario’s en risico’s doorgerekend. Wij zien in geen enkel scenario een rechtvaardiging voor aankoop, niet eens zozeer qua aankoop, het bedrag is erg laag, maar vooral de exploitatielasten, die voor een gemeente nu eenmaal veel hoger zijn dan voor particulieren. Daarnaast nog de toekomstige saneringsrisico’s als je ooit nog iets met het terrein wilt. Niet voor niets wil Volker Wessels, nota bene een bouw/ontwikkelingsbedrijf, van het terrein af, die hebben die afweging ook allang gemaakt. Bovendien weten we allemaal dat we als gemeente al ruim E 300 mln rood staan en wij willen graag aflossen in plaats van bijlenen. Dan zou je nog kunnen overwegen om het terrein voor 2/3 aan een projectontwikkelaar te verkopen en daarmee koopsom en de risico’s te delen, maar waarom zou je dat doen als er een groep Gouwenaars is die het hele terrein graag wil kopen en ook mogelijkheden ziet voor gebruik.

Daarom pleiten wij ervoor om Koudasfalt aan Goudasfalt over te laten. De gemeente dient dan gezamenlijk met deze groep naar de verkoper te stappen, en te zeggen: dit is uw partij, wij dragen hun initiatief een warm hart toe. Eventueel staat de gemeente nog garant voor een beperkt bedrag want de aankoopsom is al bijna geregeld. Zo is bv ook de bioscoop tot stand gekomen, wel een garantie, maar geen eigendom en exploitatie. Voorzitter, het moge duidelijk zijn dat wij niet zullen instemmen met beslispunt 1) van het raadsvoorstel.

Johan Weeber zei

En hier nog een keer een wervende mail die wij samen met Goudasfalt hebben opgesteld. Op 15 april besliste de raad echter dat de gemeente kon gaan aankopen, tja, dan houdt alles weer op en richtte Goudasfalt zich (begrijpelijk) tot de gemeente.
Was dit niet gebeurd, dan was het terrein allang particulier veworven en was deze hele discussie over besteding gemeenschapsgeld niet nodig geweest.


Beste bewoners en andere belanghebbenden rondom het Koudasfalt terrein,

Zoals wellicht bekend uit de media is het Koudasfalt terrein tegenover de Veerstal, aan de andere kant van de IJssel, te koop. Een groep particulieren en ondernemers uit Gouda heeft nu het plan opgevat om dit terrein (al of niet met een klein duwtje in de rug van de gemeente) aan te kopen. Men heeft geweldige plannen met dit enorme terrein van ca 23.000 m2.

Meer informatie over deze plannen is te zien op http://goudasfalt.nl/ Doelstelling is om te voorkomen dat zich opnieuw industrie vestigt op dit terrein en dat er iets moois ontstaat dat waardeverhogend werkt voor de Haven, de binnenstad en mogelijk heel Gouda. Deze mail is exclusief aan ongeveer 30 mensen verstuurd, waarvan ik het gevoel heb dat zij de Haven, binnenstad een warm hart toedragen. Mogelijk heeft u ook belang bij een stukje funding van deze aankoop. Of voelt u zich gewoon betrokken bij dit initiatief. De gemeenteraad neemt woensdag een beslissing of de gemeente het zou moeten aankopen. Nog onduidelijk is wat de uitkomst hiervan zal zijn, de vraag is natuurlijk of de gemeente dit zou moeten aankopen, of dit aan particulier initiatief over te laten. Donderdagavond weten we de uitslag van de stemming en kunnen we schakelen!

Hoewel de koopsom van het Koudasfalt-terrein de prijs van een mooi grachtenpand in Gouda niet overstijgt, is er nog behoorlijk wat geld nodig om het terrein aan te kunnen kopen en te onderhouden. De ondernemersgroep Goudasfalt zou u daarom graag willen ontmoeten en meer informatie geven.

Vandaar dat er een fundraising bijeenkomst wordt georganiseerd op

Donderdag 16 april 2015, om 20:00 in het Schipperswachtlokaal http://www.museumhavencafe.nl/schipperswachtlokaal/
(consumpties voor eigen rekening).

Graag ontvang ik per ommegaande bericht van u wie daarbij kan zijn in verband met de voorbereidingen. Mocht u nog geïnteresseerde buurtbewoners mee willen nemen, die niet zijn uitgenodigd, dan kan dat uiteraard onder opgave van NAW gegevens.

Uiteraard mag u ook per mail aan mij of via de website https://nl.surveymonkey.com/s/GOUDasfalt uw bijdrage bekend maken. Telefonisch nader contact inwinnen kan bij mij op 0622933687. Dit alles als u niet aanwezig kunt/wilt zijn op donderdagavond.

Gezamenlijk met Goudasfalt hoop ik u allen te zien aanstaande donderdag !

Met vriendelijke groeten,


Johan Weeber
(binnenstadsbewoner, ondernemer, raadslid)
0622933687

Theo Krins zei

Leuk dat je verschillende bijdragen plaatst Johan, maar je weet dat wij als gemeente op dit moment in charge zijn en dat vanuit de bevolking op korte termijn niet de benodigde gelden op tafel kunnen worden gelegd.
Ondanks je mooie woorden laat je door je opstelling GOUDasfalt in de kou staan!

Anoniem zei

De column van Marianka Peters is erg verfrissend. En verder is het duidelijk dat de heer Weeber bij diverse ideeën voor de stad zijn ondernemersvoorkeur (en wellicht de mogelijkheid een graantje mee te pikken) laat gelden. Dat heeft niets te maken met democratie of vertegenwoordiging van burgers. Bovendien - als het dan wél democratisch zou moeten gaan, 54 of 437 mensen is een nogal groot verschil.

http://goudsepost.nl/nieuws/column-ff-tussendoor-1.5333326

*Faalpartij GoPo!

Anoniem zei

Nou ben ik geen fan van Johan Weeber en zijn clubje Gouda Positief. Ze draaien hun hand er niet voor om om bewoners in Gouda Noord als racist te bestempelen, onwaarheden over bedreigingen van raadsleden te verkondigen, in de achterkamer plannen te smeden waarin een school gedwongen wordt om samen te werken met een moskee. Qua aanjagen van polarisatie in Gouda scoort deze partij hoog. In het PWA debat noemden Weeber en De Laat steevast de optie van een AZC, alsof ze er al mee bezig waren de contacten met Rijksvastgoed te leggen.

Wat Koudasfalt betreft hebben ze echter inhoudelijk wel een punt. Los van de vraag of dat komt door hun vastgoed vrienden of door oprechte politiek. Waarom moet de gemeente - niet bepaald ruim bij kas - zich laten verleiden om zich in dit soort risicovolle projecten te storten? Ik heb nog geen overtuigend verhaal gehoord. Stuur liever via regelgeving, zoals bestemmingsplan. Breng partijen bij elkaar. Maar laat het aan de markt om succesvolle projecten te ontwikkelen. Schoenmaker blijf bij je leest.

Johan Weeber zei

Theo, je snapt het niet. Als de raad op 15 april jl., mede door opstelling van de CU, niet had ingestemd met onderzoek naar gemeentelijke aankoop van Koudasfalt, had Goudasfalt het terrein, waarvan de aanschafwaarde zoals je weet helemaal niet hoog is (de sanering des te duurder, maar dat zou met Goudasfalt als gebruiker niet aan de orde zijn) met wat extra crowdfunding allang kunnen kopen. Dan hadden we deze hele discussie over overheidsbestedingen niet hoeven hebben. Aantijgingen over vastgoedvrienden en graantjes meepikken (niet jouw woorden overigens maar van je reaguurders) werp ik van me, dat wordt ook wel duidelijk uit de hierboven gepubliceerde mail mag ik hopen.

Anoniem zei

@anoniem 21.11

zo'n twee jaar geleden ontvingen bewoners van de PWA-kazerne al een brief gericht aan de mensen van de Verenigde Moskeeën van de Nederlandse belastingdienst, zo gaat het verhaal :-D over ontmaskering achterkamertjespolitiek en voorkeursbehandelingen door gemeentebestuur gesproken.

een paar avonden kijken naar de webcast vergaderingen gemeente Gouda leert dat er nogal lacherig wordt gedaan met grote regelmaat over de heer Weeber omdat hij zijn stukken niet zou lezen.... erg grappig vind ik zoiets overigens niet.

Anoniem zei

Wordt een constructieve, meedenkende opstelling van bewoners ook meegewogen inzake besluitvorming over een AZC in Gouda, al dan niet op de PWA locatie? Vooralsnog heb ik niet die indruk, aangezien het college alleen over uitvoeringszaken (wat als het AZC er eenmaal staat) met bewoners wil overleggen. Ten principale moet je ook over de inhoud van besluiten het gesprek aan willen gaan als bestuur. Dat hoort bij een "innovatief burgerschap" dat dit gemeentebestuur voorstaat. BenW kiest er voor, zo blijkt uit de info avonden, zich te verschuilen achter het COA. Dat is jammer, maar iedereen kan en mag natuurlijk ten positieve bijdraaien. De kracht van de Goudse samenleving wordt op dit moment niet optimaal benut. Er leeft nog een te regentesk beeld dat je een stad bestuurt vanachter een collegetafel op verdieping 6 of zoveel van een stadhuis. En alleen afdaalt naar het gepeupel om ze uit te leggen waarom je iets besloten hebt.

Theo Krins zei

Johan, je durft wel met je opmerking dat ik het niet snap. Daar word ik niet vaak van beschuldigd....
Jij weet heel goed dat jullie wethouder Jan de Laat vanaf het begin mordicus tegenstander was van het plan om GOUDasfalt een kans te geven met steun van de gemeente.
Jullie spreken mooie woorden over GOUDasfalt, maar als het erop aan komt geven jullie niet thuis.

We moesten destijds uiterlijk 15 april klare wijn schenken jegens de verkoper en dat lukte toen alleen op basis van een toezegging door de gemeente. Het was en is op korte termijn onmogelijk om door crowdfunding de vereiste gelden bij elkaar te krijgen om het terrein te kunnen kopen.
De ChristenUnie heeft toen een motie opgesteld om een stadsinitiatief meer tijd te geven en die motie hebben jullie toen nota bene ondersteund. Je was er nog trots op dat er sprake was van dualisme tussen fractie en wethouder...

Van dat dualisme was maar kort echt sprake, want bij de voorjaarsnota was alle steun al weer weg...


Anoniem zei

Johan Weeber zegt dat Theo Krins "het" niet snapt.

Gouda Noord en de vereniging Gouda Noord zoals het Hoort snappen het volgens Weeber ook nooit.

Ik krijg zo langzamerhand de indruk dat Weeber de enige in Gouda is die alles snapt.

Johan Weeber zei

@Theo "ben ik nou degene die zo slim is of ben jij nou zo dom" (Louis van Gaal). Ik doe nog 1 laatste poging. Als de fundraising bijeenkomst op 16 april 2015 in het Schipperswachtlokaal was doorgegaan, had Goudasfalt de benodigde gelden voor aankoop binnengehad. Informeel was er sowieso al 1 toezegging van een welvarende bewoner die vlakbij woont om het verschil bij te leggen. Goudasfalt stond vierkant achter deze fundraising bijeenkomst, waren ook medeorganisator, ik heb in die tijd een flink aantal malen met Peter Paul en Robin om tafel gezeten om eea voor te bereiden. Allemaal ik de verwachting dat de gemeente niet zou gaan kopen. Toen kwam de raadsvergadering van 15 april 2015, waarin de raad instemde met een onderzoek naar aankoop door de gemeente, vooral door toedoen van de CU. Op dat moment ontstond voor Goudasfalt natuurlijk een droomscenario, namelijk iemand anders koopt en Goudasfalt mag er gebruik van maken voor een habbekrats ("reserveringsvergoeding".) Dus logisch dat toen de fundraising tbv aankoop stopgezet is. De bijeenkomst op 16 april is niet doorgegaan toen. Eeuwig zonde, want we hadden hetzelfde kunnen bereiken, zonder dat dit de goudse gemeenschap/gemeente geld zou gaan kosten of met onverantwoorde risico's wordt opgezadeld.
PS Ik ben bereid je in een persoonlijk gesprek nog veel meer details te vertellen over onze hulp aan Goudasfalt en de gesprekken die wij met ze gevoerd hebben.

Anoniem zei

Ik snap deze "fittie" inzake GoudAsfalt niet helemaal meer. Eerlijk gezegd vind ik het ook niet het belangrijkste issue van dit moment.
Het is een bekend verschijnsel dat coalitiepartijen voor "hun" wethouder gaan staan, hieruit blijkt dat GoPo een "gewone" partij is geworden, die het om de macht gaat, en niet een lokale partij zoals je dat voorstelt: echt luisteren naar burgers. Gelukkig hebben we GBG nog wel, die zullen er straks met de GoPo zetels vandoor gaan. Deze partij wil wel echt luisteren, ipv zeggen dat het COA overal over gaat.

Anoniem zei

@Anoniem 16 oktober 2015 15:15

Iedere jurist moet toch eenvoudigweg kunnen vertellen wie voor wat verantwoordelijkheid draagt ?! Het gaat om drie partijen:
1. De gemeenteraad
2. Het College van Burgemeester en wethouders
3. De COA

Als goedwillende amateur dacht ik toch dat de gemeenteraad het hoogste orgaan in de gemeente Gouda is ?

Anoniem zei

@anoniem 15.15 uur.

Is er een mogelijkheid dat er eerder verkiezingen komen? Dat zou - nu u hier op het gedoe met de herbestemming PWA-kazerne wijst - verkieselijk zijn. Is het u ook opgevallen dat het beloofde memo uitblijft (er is al minstens vanaf 20 juli 2015 wat gaande) en dat sommige wethouders doen alsof er al onontkoombare feiten liggen met het COA dat aan de gemeente geen geld zou kosten? De gemeente-ambtenaren, de brieven die worden geschreven, de exorbitante beveiliging die nodig is bij de inloopavonden zijn geen kosten meer zeker tegenwoordig? Zoals VVD_er! Mark Rutte ook kwistig met het geld strooit en nu weer Frans Timmermans erop uitgestuurd heeft om Europa aan Turkije te verkopen. Wat een politiek geweld is er gaande boven de hoofden van Europese burgers.. Maar één troost, PvdA-landelijke leiders en GroenLinks mensen hebben wel door dat spreiding van de lasten barmhartiger is. Vooralsnog snapt Gouda dat misschien nog niet, maar dat komt hopelijk ook nog. Scheelt een hoop bestuurlijk gedonder waarschijnlijk.

Anoniem zei

Goed stuk Theo!

Anoniem zei

De Julianakazerne niet. Waarom de Prins Willem Alexander kazerne wél?

http://nieuws.tpo.nl/column/aan-mark-rutte/

Theo Krins zei

Beste Johan,

In het belang van GOUDasfalt stel ik voor onze discussie te gaan stoppen.
Laat onze inzet zijn dat GOUDasfalt een succes wordt!