Betrokken

Betrokken

dinsdag 27 oktober 2015

Warm welkom?


De afgelopen maanden kon je iedere dag wel een verhaal lezen over de vluchtelingen. Het is lang geleden dat een issue de gemoederen in Nederland (en daarbuiten) zo bezig houdt. De beelden van mensen die door weer en wind in een lange stoet door Europa trekken zal weinigen onberoerd hebben gelaten.

Nederland en Europa

Aan Nederland is (terecht) ook gevraagd om extra vluchtelingen op te nemen, maar het valt niet mee om in zo'n korte tijd deze mensen goed op te vangen en noodgedwongen wordt er nu vaak gekozen voor kortdurende opvang waardoor de mensen in Nederland van hot naar her worden gestuurd. Aan deze situatie moet wat mij betreft snel een einde komen, door adequate opvang op vaste plekken.
Tegelijkertijd staat internationaal gezien Europa voor de uitdaging om op een verantwoorde manier de toestroom af te remmen om te voorkomen dat het vluchtelingen vraagstuk volledig uit de hand loopt.

Nederlandse Volks-Unie

In de media lees je vooral over de weerstand tegen de komst van (grote) groepen vluchtelingen en ronduit onthutsend is wat er bij sommige bijeenkomsten wordt geroepen. Terecht wordt daarbij de vraag gesteld of plaatselijke bewoners zich zo fel manifesteren of dat radicalen, waaronder leden van NVU, deze bijeenkomsten "kapen" om hun opvattingen luidkeels duidelijk te maken.
Wat dat betreft was het - ondanks kritiek vanuit de wijk - een verstandig besluit van het Goudse college om te kiezen voor inloopavonden met gesprekken in kleine groepjes.

Respect

Duidelijk is in ieder geval dat de lokale overheid, ook in Gouda, goed moet luisteren naar de zorgen die er leven bij bewoners, maar tegelijk betekent dat ook dat we respect moeten hebben voor een besluit die op bestuurlijk niveau wordt genomen.
Staatssecretaris Klaas Dijkhoff zei onlangs terecht: "Democratie is dat je naar elkaar luistert, maar niet dat iedereen het er mee eens moet worden."

Naïviteit

Het lastige is op dit moment dat ik vaak merk dat als je vóór de komst van het AZC bent, je al allerlei aantijgingen naar je hoofd krijgt geslingerd en soms ook van naïviteit wordt beschuldigd. Men tekent allerlei gevaren en mogelijke misstanden en staat dan meestal niet of nauwelijks open voor nuancering op basis van reële feiten of andere opvattingen.
Ruzies die binnenshuis in een opvangcentrum soms plaatsvinden worden door sommigen bijvoorbeeld klakkeloos als gevaar voor de omgeving buiten gezien, wat nog maar zeer de vraag is.

Welvaart

Dieperliggend probleem aan alle onrust is naar mijn mening dat we in een samenleving leven waarin mensen in toenemende mate vooral voor zichzelf gaan. Wat heeft iets voor impact op mijn persoonlijk leven of voor mijn welvaart etc. Het is electoraal verleidelijk om daar als politicus voeding aan te geven, maar het is niet een samenleving en een politieke houding waar ik voor ga.
Onze inzet is een samenleving die omziet naar elkaar en oog heeft voor de mens in nood en daar ook daadwerkelijk iets voor wil doen.

Dankbaar

Wat dat betreft ben ik dankbaar dat inmiddels heel wat mensen in Gouda hebben aangegeven hun talent en tijd te willen geven om iets voor de toekomstige bewoners van het AZC te willen betekenen  Het AZC biedt een kans aan de stad om ons te verbinden, maar dat vraagt wel om een bewuste, positieve keuze.

Kritiek

Ga ik nu voorbij aan zorgen en kritiek? Vind ik dat je niet tegen de komst van het AZC mag zijn? Absoluut niet! Iedereen heeft recht op een eigen mening en een deel van de zorgen zijn terecht. We moeten daarom zoveel mogelijk  rekening houden met die diversiteit aan opvattingen en gevoelens.

Maar als een besluit wordt genomen, zoals nu in Gouda door het college is gedaan, is het belangrijk dat we ons inzetten om de komst van het AZC zo goed mogelijk voor te bereiden.

Het college heeft gebruik gemaakt van haar bevoegdheid. Over het proces en de communicatie daarom heen valt best iets te zeggen, maar om daarover een debat te houden wakkert nu alleen de emoties aan.

Gastvrij

Het komt er nu op aan om ons hoofd koel te houden en met voor- en tegenstanders, met blijde en bezorgde bewoners, zo goed mogelijk de randvoorwaarden rond de komst van het AZC voor te bereiden zodat zoveel mogelijk betrokkenen het uiteindelijk eens zijn met wat er in de bestuursovereenkomst (waarin alle afspraken worden vastgelegd) komt te staan.


Ik heb het al vaker gezegd: ik hoop oprecht dat we ons als stad gastvrij zullen opstellen en bereid zullen zijn om ons in te zetten voor een betere toekomst voor de tijdelijke mede-bewoners van Gouda!

91 opmerkingen:

Anoniem zei

Theo. Je kiest weer laffe bestuurlijke taal, en preekt er nog bij bovendien.

Jammer dat je niet in staat lijkt genereus te zijn voor onze senioren, onze scholieren, onze ZMLK -ers en onze gehandicapten. Groen Links merkte terecht kamerbreed op dat spreiding terecht zou zijn. Kennelijk citeer je alleen wat in jou straatje past. En durf je de rancune van een aantal partijen ten aanzien van Gouda Noord niet te benoemen.

Dit soort zaken vind ik getuigen van zwakte, in plaats van dat je opkomt voor het democratisch debat, een referendum of wat ook. Maar misschien denk je nu een hele kaaskoper te zijn.

Sorry, maar geen enkel respect voor dit soort taal.

Anoniem zei

Belangrijke nuancering. Het college zou het college niet zijn, en het COA het COA niet zijn, als ze zich tevoren niet zeker had gesteld dat een meerderheid van de gemeenteraad structurele opvang van (in ieder geval) 500 asielzoekers op de PWA locatie steunt. Anders wordt het voor beide natuurlijk moeilijk werkbaar. Deze gemeenteraad zou daar niet voor weg moeten duiken achter een muur van formele argumenten als "maar we gaan er niet over" of "het past in het bestemmingsplan". Het zou fracties sieren als ze hier gewoon open over zijn dat ze dit voluit steunen.

Wat bedenkelijk is, en dat is meer algemeen dan specifiek naar de ChristenUnie toe, is dat veel partijen kennelijk wel electoraal brood zagen in een hoogoplopende discussie over een mega moskee en de vraag of een gemeente dat moet faciliteren, maar een AZC kennelijk buiten de democratische orde wordt geplaatst, want collegebevoegdheid. De raad ging ook niet over de vraag of er een moskee moest komen. Alle argumenten die in de moskeediscussie speelden (schaal, omvang, impact) spelen nu opeens niet. Ook bedenkelijk.
Het is belangrijk om mensen mee te nemen en dat gebeurt nu niet. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de grens nu wel bereikt is. Dat kun je niet buiten de orde plaatsen, daar moet ook een lokale gemeenteraad iets mee, door het debat aan te gaan.
Doe je dar niet, dan speelt dat juist die extreemrechtse groeperingen in de kaart, want mensen voelen zich dan afgestoten.


Anoniem zei

Een debat niet houden omdat dat "emoties aanwakkert" vind ik een opmerkelijke stelling voor een politicus. Gaat politiek alleen over ratio? Zijn voortaan alle debatten die mogelijk tot emotie leiden taboe? Deze redenering klopt niet.

Anoniem zei

Mooi verwoord Theo. Je raakt me.... konden maar meer mensen op deze manier de situatie tegemoet treden, dat zij eerst nadenken voordat ze in het wilde weg van zich af schreeuwen, eerst eens checken of de zaken die zij zo hevig verkondigen wel op waarheid berusten. En dat dan ook nog eens afzetten tegen de huidige maatschappij waarin zoveel meer misstanden plaatsvinden die niets met deze asielzoekers te maken hebben. Maar dat is blijkbaar teveel gevraagd....

Anoniem zei

Dus eerst is er een rigide hautain college en nu ook de raad als een comité ja-knikkers? En dat alleen omdat het overschrijven van vastgoed van RVB naar COA het snelst en gemakkelijkst is? U moet zich schamen. Maar u haalt zelf de gevolgen over de stad met sociale experimenten die haar weerga niet kennen. Terwijl er al een heleboel rammelt aan veiligheid in Gouda. U negeert de berichten van veiligheidsdiensten uit Duitsland en waarschuwingen van islamitische landen die geen extremisten willen opnemen binnen hun poorten omdat IS mollen heeft meegestuurd (maar die sympathieën bestaan al voluit in Gouda dus dat scheelt!)

U laat zich zelfs niet in het openbaar horen dat u christenen wilt opvangen in Gouda. Hoeveel van hen zien de grote verdrukking in Europa tegemoet. En met wiens hulp?

Anoniem zei

Laten we ruimhartig de vluchtelingen opvangen Dat is onze burgerplicht en ook vanuit ons christen zijn wordt dat van ons gevraagd. Laten we de opvang goed en naar draagkracht per gemeente regelen. Luister wel naar de onvrede van bepaalde bevolkingsgroepen. Die leggen vanuit hun onvrede onterecht een link met vluchtelingen zorg en dan ontstaat er onvrede. Burgers willen heus wel wat doen voor hun naaste Maar als je het zelf al moeilijk hebt is het best wel ingewikkeld Heb daar aandacht voor als politiek
En ook in Gouda ruim baan voor vluchtelingen opvang Het voormalig politiebureau in Goverwelle staat al jaren leeg. Misschien een tip voor vluchtelingen opvang?

Anoniem zei

Democratie.

Het lijkt me een hachelijke zaak om een debat uit de weg te gaan vanwege te verwachten emoties. M.i. moet je de democratische spelregels te allen tijden blijven respecteren.

Ik citeer Sir Winston Churchill:
"Democratie is het minst slechte politieke systeem dat we hebben".

Het democratische systeem is dus niet volmaakt, maar het heeft ons wel veel, heel veel, gebracht !!!

Anoniem zei

Christenplicht diende dacht ik om met verstand naar zaken te kijken. Daar horen verantwoordelijkheid en.gezond nadenken bij dacht ik.

Maar ook onderwerping aan de overheid, dat is ook zo. Als ik CU lid was zei ik onmiddellijk op. Men praat de verkeerde mensen naar de mond. De mensen die geen volwassen debat aankunnen en aan willen gaan.

Wat zou zout der aarde nu toch concreet betekenen?

Anoniem zei

Terwijl onze Koning in China doceert dat in Nederland "governance involves listening to people and building on their initiatives", breekt de Goudse gemeenteraad die traditie eigenhandig af, met de ChristenUnie in de sleutelrol. Want stel je voor, dat met open debat emoties worden losgemaakt...

De CU is echt van het padje geraakt. Het enige dat je siert Theo is dat je er voor uitkomt dat je geen behoefte hebt aan discussie, de rest van de raad duikt helemaal weg. Al die formele argumenten worden wel sleets, de bewoners van Gouda snappen heel goed dat dit college en een groot deel van de raad gewoon bang zijn voor discussie, en graag het COA zien komen op de PWA locatie. Lof voor burgemeesters die wel het open debat aandurven, al lopen ze het risico dat er wat malloten tussen laten zitten.

Electorale gevolgen zal dit zeker hebben. Het gaat er niet om of je voor of tegen ben of iets er tussenin, het gaat erom dat het democratisch proces in de kiem wordt gesmoord. Dat valt niet goed te praten, zeker niet op grond van een verkeerde voorstelling van hoe de feiten zijn over waar de invloed van een gemeenteraad ligt. Met zo'n raad is het feest voor incapabele wethouders.

Anoniem zei

Ik sluit me aan bij anoniem 28 / 10 20.44.

En ben zeer verontwaardigd over de CU die dit soort dwangmatige blogs kennelijk accepteert (Moeten is dwang namelijk) Of daarnaast de voorkeuren van mijnheer Krins en zijn opvattingen lijkt te laten prevaleren.

Zegde CU vorig jaar nog tegen "slikken of stikken" te zijn, nu confronteert het talloze bewoners met de leugen dat het niet anders kan.

Karakterloos en identiteitsloos. Er valt niet (meer) te geloven in de CU.

Ooit van " peilingen onder de bevolking " gehoord? Wat in diverse andere steden netjes gebeurd. En waar de toestanden niet worden gebagatelliseerd?

Anoniem zei

"ondanks kritiek vanuit de wijk".

De burgemeester heeft door een andere strategie de regie op zijn wil en wensen gewoon verhoogd.

Er bestaat een mooi woord voor het gedrag van de Goudse CU. Verraad.

Theo Krins zei

Beste mensen,

Dank voor de reacties, maar laten we elkaar wel respectvol blijven bejegenen.
Natuurlijk mogen jullie het volledige oneens zijn met mijn opvattingen, maar weet dat ik niet wegloop voor een debat of (bewust) voorbij ga aan belangen en gevoelens.
Vanaf het begin dat het besluit door het college is genomen zet ik me in voor het beste resultaat voor iedereen en dat zal ik ook blijven doen!

Anoniem zei

Goedemorgen Theo,

Het mag dan eerlijk zijn dat je toelicht dat je een debat niet ziet zitten, maar daar hebben we natuurlijk helemaal niks aan. Je hebt jezelf klem gezet met je eerste blog over dit onderwerp en vervolgens moet Gouda Noord de gevolgen van jou "bestuurlijke toewijding" lees "geen alternatieven onderzoeken want daar heeft Milo Schoenmaker geen zin in" dragen. Vind je dat eerlijk?

Ooit gehoord van het toegeven van een fout en wel het debat aangaan zoals bewoners van Gouda (Noord) zeer terecht vragen?

Het gaat helemaal niet over de vraag of vluchtelingen (nood)opvang nodig hebben. Het gaat over vragen van proportionaliteit, evenredige verdeling van lasten over Gouda, over Zuid - Holland.

Als er een conflict is in je gezin ga je het debat dan ook uit de weg?

(reactie 10.33 uur)

Anoniem zei

Hoi Theo,

Hoe wilde je gaan doen wat je schrijft op 10.25 uur?

Dat is namelijk in het geheel niet duidelijk uit wat je publiceert.

Groet.

Anoniem zei

Beste Theo,

Ik kan me voorstellen dat je om respectvolle reacties vraagt, het is natuurlijk ook lastig felle kritische woorden te krijgen. Toch zou ik het heel mooi vinden als de CU naar zichzelf kijkt in dezen, en zich realiseert dat men de hevige kritiek, de gevoelens van teleurstelling, in de steek gelaten worden mede veroorzaakt worden door de houding van de plaatselijke CU.

Je zegt dat je je 'vanaf het begin dat het College dit besluit heeft genomen inzet' voor het beste resultaat. Het punt is, dat ons over dat besluit niets is gevraagd. Veel mensen die je erover spreekt en die het horen zeggen "laat Gouda eerst maar eens zorgen dat het bestaande problemen oplost". En dat is niet voor niks.

Kan de CU zich voorstellen doordat het debat bij voorbaat is gesmoord, de discussie niet laat plaats vinden (begrip hebben voor gevoelens geeft geen andere feiten vooralsnog, en het is een fait-accompli van dit stadsbestuur) het de onvrede in de stad Gouda alleen maar vergroot? Het is toch een eerlijke vraag waarop een adequaat antwoord mag worden verwacht?

Net als anoniem 11.30 uur vanmorgen, ben ik benieuwd naar concreetheid van de woorden van de CU. Wat stelt de CU in het werk om het beste voor (Gouda) Noord te bereiken? Is het hoe en waarom duidelijk?

We zijn allemaal overvallen door de gebeurtenissen, en antwoorden zijn niet eenvoudig te geven. Maar nu krijgen de mense het gevoel dat wat zij ook inbrengen wordt gebagatelliseerd en weggewuifd. Het gevoel dat je iets kan bijdragen aan de eigen samenleving "burgerparticipatie" is toch al gemarginaliseerd. Waarom dat gevoel nog meer laten oplopen?

Anoniem zei

Beste Theo.

In je blog ga je voorbij aan het feit dat getraumatiseerde mensen (oorlogsslachtoffers, toch?) professionele begeleiding nodig hebben, je gaat voorbij aan de problemen die nu al bestaan in de AZC's, en je probeert naar mijn gevoel een verplichte houding van warmte te creëren die nauwelijks of niet bestaat voor mensen in de bestaande verhoudingen van dagelijkse zorgen om het bestaan, en wellicht zelf al jaren aan het overleven zijn.

Het voelt dan ook een beetje vreemd om te lezen dat mensen wellicht nogal egoïstisch zouden zij tegenwoordig terwijl voor veel mensen de zelfredzaamheid al in geding is, wellicht ook door de extreme bezuinigingen van de Nederlandse overheid. Tenslotte is het permanente AZC niet bedoeld te plaatsen in een chique omgeving met villa's. Men zou het willen plaatsen in een Mammoetwijk, met daarbij arbeiderswoningen tot modaal, met veel gepensioneerden. Dus enthousiasme van een enkeling (in Gouda Noord heb ik die nog niet gehoord) te verheffen tot een warm welkomstcomité, dat gaat ver - en tevens is er de vraag over gevolgen en effecten voor lange termijn.

Het "integratie"debat is al lang achterhaald, en bovendien komen er al veel statushouders bij.

Is het mogelijk dat er met argumenten in plaats van op emotie gerichte woorden aan dit vraagstuk wordt besteed? Het voelt anders toch wat manipulatief aan, eerlijk gezegd.

Anoniem zei

"Het beste resultaat voor iedereen" is een illusie. Er zullen verliezers zijn bij de komst van een permanent AZC. Wie beweert dat het geen (negatieve) gevolgen heeft zit ernaast, erkende zelfs de burgemeester van Katwijk - waar een groot AZC is.

Wat is er aan de hand Theo, al je gloedvolle betogen in het debat over een megamoskee op de PWA locatie zijn niets meer waard als je daar niet consistent in bent. Een belasting voor de wijk is het alleen bij de komst van een moskee, niet bij een AZC met permanent 500 ontheemden en getraumatiseerden die verder niets te doen hebben?

Wellicht heeft het te maken met de landelijke CU? Weegt het partijbelang van profilering als "menslievende" partij zwaarder dan het lokale belang? Ik stemde in Gouda altijd christelijk maar ben hier wel klaar mee aan het raken. Gelukkig zijn er alternatieven, partijen die niet alleen te zeggen dat ze luisteren, maar dat ook echt doen. Aan lakijen van een wanbesturend BenW is geen behoefte, maar aan kritische volksvertegenwoordigers. Je kunt bij de CU denken: die burgers roepen maar, ik doe mooi iets anders. Maar komende verkiezingscampagne zullen we iedereen eraan herinneren. Kijken hoe groot dan de behoefte is aan "GroenLinks met een christelijk sausje".

Anoniem zei

@ anoniem 29 oktober 2015, 20:50

Precies wat je zegt het "iedereen" naar de zin maken is onmogelijk. Dat zei juist vandaag iemand tegen me met wie ik sprak over de blog.

Het is spijtig dat de verkiezingen nog zo lang duren. Want vooralsnog zit Gouda aan dit College vast, en moet er alweer geprobeerd worden de juiste strategische stellingen in te nemen. Dat heb je natuurlijk als er een loopgravenoorlog wordt gecreëerd die onnodig zou zijn in het geval dat er ín de Raadszaal, in het Openbare Huis van de Stad een fatsoenlijk debat zou worden georganiseerd waarin beleidsparameters vooraf worden geformuleerd, in plaats van bepaald door een partij van buitenaf. Of met de suggestie van inspraak met een projectleider wat ook alweer op zich laat wachten.

En de columniste van AD Groene Hart maar zoeken naar worden over het failliet van de democratie in Gouda. De aanspreekbare raadsleden daargelaten.

Anoniem zei

geen commentaar.

https://cqrcengage.com/act/app/document/10020048

Anoniem zei

@ 29 oktober 20.50

Plaatselijke partijen horen toch te kijken naar plaatselijke (on)mogelijkheden? Of werkt het niet zo in de politiek?

Overigens is het dit soort gedrag dat partijen als PVV zo enorm groot maakt. Met VNL lijkt er een wenselijk alternatief te komen, maar de VVD die intern ook een verdeelde opvatting laat zien doet er ook al geen goed aan.

Als de mensen nu in het openbaar doen wat ze privé zeggen, dan scheelt dat al een heleboel, wat ik je brom.

Anoniem zei

Basis bestuursrecht: er moet voldoende draagvlak zijn.

En dat draagvlak is er gewoon NIET !

Anoniem zei

Kom je hier als vluchteling uit Syrië, blijkt dat degenen die je daar bestrijden soms uit Gouda vertrokken zijn, lekker ook.

@ 30/10/2015 08.08

Mooi dat je dit schrijft. Vannacht dacht ik eraan dat een overheid ook gewoon zorgplicht heeft. Zorgplicht voor de eigen stad, om te beginnen. Daar ligt de verantwoordelijkheid. Nu wordt er gezegd "College heeft het gedaan".

Je zou toch zeggen dat raadsleden er ook écht wat van vinden. Mevrouw Van Eersel was heel duidelijk na de eerste inloopavond. Als bewoners met zoveel vrees de toekomst tegemoet zien, dan moet je dat gewoon niet willen. Een respectabele keuze. En ook GBG is tenminste duidelijk in de uitgangspunten. Eerst de burger en aan de hand daarvan keuzes. En niet andersom. Dat is natuurlijk ook precies waar democratie over gaat.

Dus dan kom je aan. Moet je een halfjaar wachten totdat je iets mag gaan doen. Raak je (seksueel) gefrustreerd, en zit die buurt niet op je te wachten. Nee, dát is humaan!

Anoniem zei

Mijnheer Weeber, raadslid van de gemeente Gouda, twittert dat hij het grappig vindt dat sommige mensen een samenzwering zien tegen GN.

Als bewoner van Gouda Noord geloof ik persoonlijk niet in complotten. Hoe dan ook: veel mensen in GN hebben pijn, en dat doet me zeer.

Wat is daar zo grappig aan ?

Anoniem zei

Het is interessant om te zien hoe deze blog zich laat lezen als een 'mea culpa´ .

Met verwijzing naar het interview in AD Groene Hart met Klaas Dijkhoff enige weken geleden. Zeer beperkt geciteerd.

De staatssecretaris heeft in Breda vijf jaar geleden hartstochtelijk actie gevoerd tegen een AZC in zijn achtertuin. De ironie wil dat hij en zijn gezin nu worden beveiligd als gevolg van de woede die de Nederlandse regering op de hals haalt door het ondoordachte asielbeleid, als een stromannetje van Europa. De heer Dijkhoff erkend dat de vrees terecht is, en dat 'angst' als die er is (een hele normale menselijke emotie tenslotte, ook een feit is - waarmee rekening dient te worden gehouden.

De opmerking van de staatssecretaris, en alhier met instemming geciteerd vat ik dan ook op als erkenning van onrechtmatig handelen, volgens de spelregels van ónze democratie althans. In dictaturen kan je meer macht uitoefenen en het gepeupel in bedwang proberen te houden.

........, misschien heeft de gemeente nog ergens een verborgen potje voor een gemanipuleerd draagvlak onderzoek. Dan weet men zeker "Nee-AZC". Het wordt alleen wat krap allemaal met 5000 euro schuld per bewoner van Gouda op de balans.

Anoniem zei

@ anoniem 8.51

De heer Weeber heeft in de tijd van het spreek makende debat (dat op de straat werd gevoerd, inhoudelijk niet in het stadhuis) zich ook negatief en laatdunkend uitgelaten over Gouda Noord. Hij is een van de personen die de stemmingmakerij tegen onze wijk versterkt, en ons in het .... hoekje (nee, ik zal niet vloeken op de blog van Theo) zet. Het geeft het kaliber van dit raadslid maar weer aan.

Kennelijk heeft meneer Weeber op 8 juli - waar luid en duidelijk werd beloofd aan vertrouwensherstel met GN te werken door het College van B&W - al die loze beloften - en werd opgeroepen te stoppen met stemmingmakerij niet goed naar de burger'vader' geluisterd.

Anoniem zei

AD Groene Hart zaterdag 24 oktober 2015:


Klaas Dijkhoff:

"je moet niet doen of je de wereld in je eentje kunt redden. Het is niet dat ik denk: "er moet nog een schepje bovenop met Nederland".

Wat verwacht u uiteindelijk van de Nederlander?

Dat moet iedereen zelf weten. Zeg wat je vindt. VOER HET DEBAT. Maar we moeten het hoofd koel houden. Want ik snap dat mensen zich zorgen maken om hun dochters.

"Ik kan de angst van burgers níet onterecht noemen".

Anoniem zei

Over vertrouwensherstel met Gouda Noord gesproken, er wordt door anoniem 9:24 voor het gemak maar even aan voorbij gegaan dat de heer Uittenbroek, voorman van Gouda Noord, zich in het AD uitermate opruiend heeft uitgelaten richting de moslimgemeenschap en de gemeente Gouda. De reacties van Weber, Veld en vele anderen op twitter waren daar weer een logisch gevolg van. Wie kaatst etcetera. Als bewoner van Gouda Noord ben ik ook uitermate ontstemd over dit interview en sta ik daar zeker niet achter. Zo ga je niet met elkaar om. Eerst zeggen dat je bezorgd bent over de omvang van de moskee in de wijk (was ik ook)en later in het AD zeggen dat je een "strijd hebt gewonnen van een club moslims die segregatie nastreven". Schandalige uitspraak en bepaald niet leidend tot verbinding.

Anoniem zei

Theo, geweldige blog, ik ben het helemaal met je eens, sterkte met alle reacties.

Wat mij opvalt is dat velen van alles verwachten van de moslims, ons bestuur, andere inwoners, maar zichzelf niet in de spiegel aankijken....

groetjes,

Ellen

Anoniem zei

Wees eens wat concreter, Ellen !

Anoniem zei

@ 30 oktober 2015 14.30

Het is essentieel de uitspraak uit het AD goed te lezen. De heer Uittenbroek heeft gelijk dat El Wahda afgescheiden van de samenleving, namelijk alleen mensen die een leven van rechtvaardigheid leiden volgens de Soenna zou verwelkomen. Dat kunt u nalezen in de papieren van de Verenigde Moskeeën en brieven die u via WOB mogelijk verkrijgt. Dat was de opvatting.

De ophef en beschuldigingen die Rogier Tetteroo, wethouder PvdA veroorzaakt door GNzhH vals te beschuldigingen op Twitter moet u zich vooral niet aantrekken.

Verder is er volgens veel getuigen geoormerkt geld voor Assalam Moskee zonder toestemming van de Assalammers overgeheveld naar El Wahda. Dat zou om een bedrag van zo'n 600.000 gaan.

Intern was de gemeenschap zeer verdeeld, en dat zorgde mede voor polarisatie. Segregatie is wellicht doelend op de gevolgen van ingrijpende veranderingen in een sociale omgeving, maar dat kan de heer Uittenbroek beter zelf toelichten.

Anoniem zei

Beste Ellen, zoals elke Nederlandse burger mag verwachten in Nederland willen de mensen goed bestuur. Even goed lezen a.u.b. Onze spiegel is nog niet gebarsten.

Anoniem zei

We gaan nu toch niet meemaken dat het gedrag van Johan Weeber hier wordt vergoeilijkt?

Het stadsbestuur neemt een beslissing zonder raad en zonder bevolking en raadsleden mogen dat nog bagatelliseren ook?

Anoniem zei

Voor wie het artikel in het AD ook wil lezen.

http://www.ad.nl/ad/nl/34072/Groene-Hart/article/detail/4172996/2015/10/28/Bewoners-Liever-moskee-dan-azc-in-Gouda-Noord.dhtml

Wethouder Rogier Tetteroo "Op persoonlijke titel", de heren Weeber en Veld. *Stemmingmakerij? *Smaad? *Laster?

Anoniem zei

Het is wel vreemd hier over Gouda Noord zoals het Hoort te lezen op deze manier. Ik ben geen lid van die club, maar heb altijd begrepen dat het voor seniorenwoningen, de Ark en Gemiva streed en voor behoorlijk planologisch bestuur. Dat is zuivere koffie, lijkt me.

Anoniem zei

@anoniem twee minuten voor acht. Hoezo neemt het stadsbestuur een beslissing? U leest toch ook kranten neem ik aan? Overal worden stadsbesturen overruled door het Rijk en het COA. Dat kun je Weeber niet verwijten, nee hij heeft een meer dan vooruitziende blik gehad dat dit er dik in zou zitten als de raad het scholenplan weg zou stemmen.

A. Van Vliet

Anoniem zei

Beste A. van Vliet.

Mijn vader zou zeggen "je hebt een Hollandse tong gekregen". De mensen in het College van B&W ook. M.a.w. je tong kan je helpen te spreken.. "Nee" is een duidelijk antwoord. Een gemeente is niet verplicht mee te werken. Dat denken we maar. En dat doet de gemeente maar al te graag vóorkomen. COA mag dan aandringen, maar een gemeente is niet verplicht, en hoort een belangenafweging t.a.v. mogelijkheden en problematieken van een gehele stad te maken. Het gaat hier niet over noodopvang, het gaat over permanentie dat men de immigranten (of asielzoekers?) een plek wil geven.

De vraag is natuurlijk waarom Johan Weeber, Jan de Laat, en anderen al eerder (en wél bijvoorbeeld op 6 november 2014 in de Patapouf, onder toeziend oog van de Burgemeester) hebben gesproken over een AZC. Handelden zij met voorkennis, en houden zij nu de kaken op elkaar?

En om meneer Weeber nu profetisch te noemen. Op 1 juli dreigde hij met consequenties voor de maatschappij als El Wahda niet door zou gaan. Wat voorzag hij dan precies?

Anoniem zei

Hoi Theo,

het is interessant dat je "het is electoraal verleidelijk´' schrijft.
Klopt het dan dat er weer een politiek spel gaande is?

Anoniem zei

http://925.nl/archief/2015/10/30/dik-wessels-is-toch-geen-vervuilde-grond-aan-het-dumpen-bij-de-gemeente-gouda/

Anoniem zei

@ anoniem 6 minuten voor half twaalf. U kletst uit uw nek zonder enige kennis van RO wetgeving in dit land. Bbelangenafweging moet plaatsvinden bij de totstandkoming van een bestemmingsplan. Nu er geen sprake is van bestemmingswijziging, het bestemmingsplan is al sinds 2010 van kracht, hoeft de gemeente ook geen belangenafweging te maken, dat kan wettelijk ook niet eens. Als er daarnaast geen sprake is van gemeentelijk eigendom, heb je als gemeente het nakijken als zich "iets" met goedvinden van de eigenaar vestigt dat mag volgens het bestemmingsplan. Zou een mooie chaos worden in dit land als bestemmingsplannen zomaar terzijde konden worden geschoven. Enkele politici hebben dat goed gezien fijdens de raadsbehandeling van het scholenplan en daar ook voor gewaarschuwd. Het is te gek voor woorden dat zij hier worden weggezet in een complottheorie waar mijn kinderen op de lagere school niet eens in zouden geloven. Kom op zeg, maak uzelf eens wat wijs met uw "hollandse tong".

A. Van Vliet

Anoniem zei

Beste anonimi,

Ik zal me op verzoek nader verklaren mbt mijn opmerking om eens jn de spiegel te kijken. Inderdaad heeft u recht op een goed bestuur. Ik zal u uitleggen wat uw aandeel daarin kan zijn. Elke stad krijgt het bestuur dat ie verdient. Als u uw bestuurders met minachting tegemoet treedt, moet u niet gek staan te kijken dat uw bestuurders u eveneens niet serieus zullen nemen. Stadsbestuurders worden immers gekozen uit uw midden en zijn net als u (nl ook mensen). Als u iets van uw buurman, naaste, kind, vrouw of wie dan ook gedaan wilt krijgen, lukt u dat alleen door deze met respect te behandelen. Wie dat niet toepast, haalt nooit zijn gewenste resultaat en zal steeds zuurder en gefrustreerder door het leven gaan en uiteindelijk vaak eenzaam en diep ongelukkig sterven...

Ik groet u allen hartelijk op deze mooie ochtend,

Ellen

Anoniem zei

Geachte A. van Vliet. U klinkt fel, heel erg fel. Het zou betrekkelijk eenvoudig zijn geweest het bestemmingsplan aan te passen naar seniorenwoningen, maar de gemeente wilde dat niet regelen met de provincie volgens enkele ambtenaren. Nu u weer.

Anoniem zei

Hi Ellen, dank voor uw toelichting. Wellicht heeft het wanbestuur deze verzuring veroorzaakt? Maar u heeft gelijk, respect hoort uitgangspunt te zijn. Dat verwacht de wijk ook van het stadsbestuur. En niet om door een wethouder (Jan de Laat) voor bijkans racistisch te worden uitgemaakt.

Anoniem zei

Goeiemiddag!

Op 6 november 2014 sprak Wethouder Jan de Laat al onder toeziend oog van de burgemeester over een AZC!

Overigens heeft Wethouder Niezen op 15 oktober al gezegd dat het AZC uit de koker van linkse partijen komt. Niks complottheorieën.

Anoniem zei

http://gratisgeldgouda.nl/het-bestemmingsplan-voor-arbeiders-verklaard-deel-3-slot/

Anoniem zei

De herinnering is wellicht ongemakkelijk, maar daarom waren de plannen niet minder duidelijk in 2013.

http://www.forumgouda.nl/index.php/topic/1132-gouda-noord-herbestemming-pwa-kazerne/

Geplaatst 11 september 2013 - 09:20
In de Goudse Post van vandaag staat een artikel over de herbestemming van de Prins Willem-Alexanderkazerne aan de Groen van Prinsterersingel. De highlights:
30 driekamerwoningen van 70 m², 18 tweekamerwoningen van 48 m². Doelgroep 55+, huurprijs rond sociale huurgrens.
Extra verdieping met penthouses bovenop het gebouw.
Ook De Ark (basis- en voortgezet onderwijs voor mensen met een beperking) en het kinderdagverblijf van Gemiva worden in het complex gevestigd.
Er komen ook een klein zwembad, een gymzaal en een daktuin op de bunker, waar zowel de kinderen als de ouderen gebruik van kunnen maken.

Anoniem zei

Ene meneer of mevrouw Van Vliet houdt een heel betoog over RO wetgeving en bestemmingsplan, dat niet terzake doet. De kwestie is namelijk niet of de ontwikkeling van een AZC binnen de RO regels past. De kwestie is waarom het college van BenW, daarin schijnbaar gesteund door een raadsmeerderheid incl. CU (we weten het niet echt, want er is geen debat) nog geen anderhalve dag nodig heeft om te bepalen dat zij meewerkt aan de totstandkoming van een permanent AZC op de PWA locatie, van 500 omvang, middenin een woonwijk.

Voor de goede orde, dat HOEFT het college niet te doen. Het COA zoekt altijd overeenstemming met gemeenten namelijk. BenW kan "nee" zeggen tegen het COA, omdat zij dit geen geschikte locatie acht bijv., zij kan aangeven eerst met bewoners en raad te willen praten, zij kan aandringen op onderzoek naar alternatieven of zelf hiermee komen. Dat alles wil BenW niet. De wethouders hebben zich vastgepind op de PWA locatie. Maar, ze hebben niks tegen Gouda Noord hoor, het is absoluut geen rancune! Het is alleen zo: geen enkel alternatief wordt serieus bekeken, alleen dit verzoek wordt serieus genomen, en maatschappelijk initiatief gericht op andere locaties is genegeerd.

Dit college bestuurt met de rug naar de Goudse samenleving. Of het is kwade wil, of pure onkunde. Het is bij zoveel meer dossiers zichtbaar. Beste mensen in Gouda, kies bij de volgende stembusgang svp verstandiger. En CU, jullie gebrek aan een kritische houding op dit dossier geeft het college vrij spel om met deze onkunde door te gaan.

Anoniem zei

Vergeleken met wat Pechtold vanavond op internet allemaal over zich heenkrijgt door zijn uitspraken over grootmoedige opvang van vluchtelingen vanavond zijn alle bovenstaande reacties echt kinderspel....komop mensen, dat kunnen jullie in Gouda beter!

Anoniem zei

Beste mevrouw of meneer van 20.08.

Natuurlijk is een verzoek van het COA veel langer voorbereid.

Ik heb me steeds afgevraagd hoe e.e.a. zich verhoud met de bevoegdheden van de burgemeester. Het lijkt er in de memo namelijk op dat de BGM een rol speelt, vervolgens wethouders informeert, en vervolgens gaat de bal aan het rollen.

Dat lijkt zo met El Wahda ook te zijn gegaan als je de verkregen achtergrondinformatie enigszins kan duiden, tenminste.

Een burgemeester kan toch alleen zelfstandig beslissen over NOODopvang, of zit ik daarnaast?

Anoniem zei

Hahaha.

Komt 92% smaakvolle StroopwafelPiet niet naar Gouda.

Wordt er wel weer over Gouda Noord met al die "moeilijke mensen" gezwartepiet.

Anoniem zei

Dusssssssssssssssssssssssssss

40 euro per asielzoeker per dag aan inkomsten? Klopt dat??

https://twitter.com/PCIMeijer/status/660444243895443456

Anoniem zei

"Bezorgde burgers worden in het migratiedebat nog steeds niet serieus genomen. Geweld en bedreigingen zijn verwerpelijk, wanhoop is dat zeker niet."

Rechtsfilosoof Afshin Ellian:

Hoe zwakker de politici, hoe meer emoties.

http://www.elsevier.nl/Nederland/blogs/2015/10/Hoe-zwakker-de-politici-des-te-heviger-de-emoties-in-het-land-2709077W/?masterpageid=158566

Anoniem zei

Geachte Anoniem 31/10 20.06 uur.

Op de blogs van de heer Krins heb ik eerder de redenering gezien dat de gemeente Gouda "gepasseerd" zou kunnen kan worden. De COA zou, aldus de redenering, de PWA-kazerne rechtstreeks kunnen kopen van het Rijk. Dan zou de gemeente Gouda inderdaad het nakijken hebben, zoals de heer/mevrouw A. van Vliet op 31/10 stelde. Ik sluit zeker niet uit dat het zo zit.

Zou het zo kunnen zijn dat de COA zuiver formeel gezien niet verplicht is de gemeente Gouda een (formeel) verzoek te doen, of tot overeenstemming te komen, maar dat heeft gedaan om tot een goede gang van zaken te komen ?

Hoe het ook zij: het blijft zeer legitiem dat de bewoners van Gouda (Noord) een open democratisch proces willen en een debat van het College B&W met de Raad. Het College zou die wens m.i. moeten WILLEN honoreren...

Anoniem zei

Ik ben bij een informatiebijeenkomst geweest en daar werd inderdaad door COA gezegd dat ze een brief hebben gestuurd aan de burgermeester met hun voornemen (met nader onderzoek) om zich in de PWA tw vestigen. Het rijk vond het ook ok en de bestemming zou kloppen.

Tevens werd daarbij gezegd tegen een hele boze mevrouw dat er geen andere mogelijkheden jn Gouda zijn. Dusssssss, ik denk dat er niks anders opzit om er bet beste van te maken. Dat kan door de gemeente te dwingen goede beheersafspraken te maken net get COA. Laten we ons als bewonees daarop richten.

Zelf heb ik totaal geen moeite met vluchtelingenopvang, mijn opa zat al in het verzet en heeft vele mensen helpen ontsnappen aan de Duitsers. Dus het zit een beetje in de genen denk ik.

Anoniem zei

Beste anoniem 9.52 uur.

De vergelijking met de stelselmatige uitroeiing van Joden, Roma, zigeuners, homo's en gehandicapten, het nationaal-socialisme is een moeizame; met de huidige migratiestroom is het zelfs een hele moeilijke. Zelfs regeringsleiders zijn het er namelijk over eens dat de huidige stroom mensen niet persé uit vluchtelingen bestaat. Dus u zou er wat mij betreft goed aan doen een en ander goed te lezen. De emotionele link is begrijpelijk, maar het betekent niet dat de vergelijking klopt.

Daarnaast is het de vraag of Nederland verantwoordelijk is voor wat de Midden - Oosten regime's veroorzaken. Ik ben eerder voor opvang in de regio, en ook staatssecrataris Dijkhoff is het daarmee eens, trouwens.

Wat betreft de suggestie dat er geen andere mogelijkheden zouden zijn in Gouda, dat is onjuist. De gemeente zegt het alleen, en is niet van zins te onderzoeken.

Overigens vraag ik me ook af of de 'ja'-zeggers de consequenties voor minstens 10 jaar kunnen overzien.

Anoniem zei

http://www.smh.com.au/world/migrant-crisis/a-mass-global-migration-crisis-could-be-just-beginning-20151031-gknvtw.html

Theo Krins zei

Ik kreeg van iemand dit bericht door. Het leek me goed om dit te delen.

@PeterRdeV: Wilt u straks op #Wilders stemmen? En gelooft u dat vluchtelingen 'gelukszoekers' zijn? Lees dan eerst dit: https://t.co/LTt4AkkLAy

Anoniem zei

Hoi Theo,

Wat is de reden dat je de term 'gelukszoekers' zijn? Is er iemand van de reageerders die dat heeft gesuggereerd?

Wat is het toch dat je denkt dat mensen niet welkom zouden zijn? Men vraagt toch om een rationeel debat, een onderscheid te maken in noodhulp; en een stadsbestuur dat de wijk serieus neemt? Kun je daar eens een antwoord op formuleren. Wat vind je ervan blijvende woonruimte in een woonwijk en met enorm veel scholen. Is dat geen eerlijke vraag, mag die vraag niet gesteld worden, en hoort die ook niet beantwoord te worden?

De ophef ontstaat omdat er geen plan is, er geen duidelijkheid is, er geen dagbesteding is, etc. Kan je misschien concreter worden?

Theo Krins zei

Ik suggereer niets, maar vindt het wel een lezenswaardig verhaal.

Er valt met betrekking tot de PWA kazerne niet te debatteren over noodhulp of regulier, omdat de gemeenteraad daar niet over gaat.
Het COA besluit en het college geeft aan of ze al dan niet wil meewerken. In Gouda besloot het college mee te werken. De raad kan formeel alleen wensen en bedenkingen uiten over de concept bestuursovereenkomst.

De komende tijd zal onder leiding van de aangestelde projectleider met alle betrokkenen worden gesproken om een zo goed mogelijke bestuursovereenkomst tot stand te brengen en de raad wordt hier ook maandelijks bij betrokken en daarbij zullen we het proces heel nauwgezet volgen en waar nodig proberen te beïnvloeden. Doel zal zijn om zoveel mogelijk met alle belanghebbenden rekening te houden.

Anoniem zei

Geachte heer Krins,


Hartelijk dank voor uw bijdrage. De meeste mensen zullen onder de indruk zijn van de route die de vluchtelingen/asielzoekers hebben afgelegd. Ook zijn inwoners van Nederland/Gouda Noord niet tegen vluchtelingen.

Daar gaat de discussie immers niet over.

Vermoedelijk is het u ontgaan.

Ten eerste is er een significant verschil tussen een vluchteling en een asielzoeker. Concreet betekent dat een verschil van inzicht tussen noodopvang (3 weken/maanden)en permanente vestiging voor bv. 10 jaar.

Ten tweede stellen buurtbewoners het op prijs als bestuurders een redelijke afweging maken waar vluchteling komen en waar asielzoekers komen. Dat is waar het in dit dossier landelijk en ook lokaal in het dossier PWA Gouda Noord om draait.

Dhr. Samsom neemt het initiatief door een voorstander te zijn van spreiding. Vele PvdA'ers zijn het hiermee eens. Een groot aantal landelijk en lokale VVD-ers zijn tevens voorstander van een goede afweging maken.

Dan begrijpt u wel dat het Wilders verhaal eigenlijk een verwaarloosbaar argument is. Want burgers en met name Goudse en Gouda Noord bewoners willen niets liever dan dat het gemeentebestuur en de gemeenteraad op een keurige wijze een gedegen onderzoek doen naar een evenredige verdeling van de lasten. Is dat teveel gevraagd?

Het is op zijn minst kenmerkend te stellen dat wanneer burgers van hun bestuurders verlangen dat ze in hun beslissing rekening houden met hoe de buurt ergens op reageert dat ze gelijk Wilders aanhanger zouden zijn.

Dat betreur ik zeer en u mogelijkerwijs ook, omdat het het debat niet waard is.

Concluderend, het stuk van meneer De Vries is oprecht geschreven en het is mooi dat het gedeeld wordt. Maar er mist een zekere nuance. In het lokale dossier Gouda Noord verlangen de buurtbewoners enkel van de bestuurders dat ze alstublieft op zijn minst een belangenafweging willen maken of het evenredig is of niet.

Vindt u, meneer Krins, dat ook redelijk?

Bedankt alvast voor uw reactie.

Anoniem zei

Dank voor je toelichting.

Wat ik mis Theo, is een inhoudelijk debat; en het formuleren van asielbeleid zoals de gemeente Gouda dat hieraan vooraf zou moeten gaan. Hoe men e.e.a. in het vat wil gaan regelen is gecommuniceerd in de brief; maar er is geen beleid in Gouda. Daar is het stadsbestuur toch zelf verantwoordelijk voor?

Daarnaast heeft de wijk een groot vraagteken aan stadsbestuur en raad over het regelen van zorgen / seniorenwoningen. Het respect voor onze ouderen. Wat is de stand van zaken daarmee, momenteel in deze stad.

Anoniem zei

mooie herinnering.

6 november 2014.

zaaltje. Burgemeester, twee wethouders.

Bijeenkomst nipt niet geannuleerd. Raadsleden eigenlijk niet welkom.

Hóe kun je je monddood laten maken?

Anoniem zei

Ik vind het stuk van Peter R. de Vries behoorlijk stigmatiserend in de richting van de "gewone" Nederlander, Jan Modaal. Alsof we in een land met allemaal xenofobe malloten wonen, absurd. Dat de CU de verhalen van deze politicus zonder partij moet aanhalen, snap ik niet.

Het is een keuze, Theo, om politiek debat over opvang van vluchtelingen in de raad niet te voeren en de CU kiest daar blijkbaar voor. Het is toch wel stuitend dat je blijft volhouden dat de raad er niet over gaat, vind ik nogal een boude stelling tegenover je kiezers. Diverse gemeenten in NL bewijzen het tegendeel. Het COA vindt draagvlak voor een AZC bij de gemeenteraad cruciaal. De kwestie is eerder: durft de raad een debat aan, of is ze bang voor imagoschade, reuring, boze bewoners? In Gouda kunnen we dit debat aan, maar daar heeft de CU blijkbaar weinig vertrouwen in.

Zelfs PvdA kopstukken als Asscher en Samsom pleiten ervoor om burgers echt inspraak te geven (dus niet alleen over beheersovereenkomsten, maar ook over het locatievraagstuk, aard opvang, duur etc.). Eerst het democratisch proces, dan het besluit.

Anoniem zei

Er is een projectleider aangesteld. Ontslaat dat politici ban hun dure plicht? Wat is eigenlijk het plan wat op tafel ligt, of moet die projectleider dat ook nog bedenken? Wat zijn de effecten qua leefbaarheid en druk op maatschappelijke voorzieningen, en is er draagvlak onder de Goudse bevolking? Zijn deze vragen al beantwoord, of zien we dat later nog wel?
Een veel te serieuze kwestie dit om Peter R, de Vries te quoten, die een wat verwrongen beeld heeft van de NL samenleving,

Anoniem zei

Peter de Vries wil gewoon laten zien dat hij ook een warme kant heeft. Zoals mensen die munt slaan door een kledinglijn te ontwikkelen "Refugee" en daar zelf 37% aan te verdienen. Dat soort mooie woorden. De vraag is natuurlijk of we de echte vluchtelingen een plek zullen gaan bieden, en of die plek zodanig is dat de mensen er ook echt van opfleuren.

Doel is om met zoveel mogelijk belanghebbenden rekening te houden. Dat is niets speciaals, dat zou common sense moeten zijn. Gegeven de omstandigheden.

- sociale achterstanden in Gouda
- maar 4 mensen die aan het werk kunnen met garantiebanen
- dit jaar: 37 statushouders nog te huisvesten, volgend jaar 180
- COA kan geen afspraken maken over wíe er komen is afhankelijk van wie er binnen komen (gewoon even googelen bij andere plaatsen die een COA krijgen)
- overmatig veel drugshandel in deze stad
- beperkte politie-capaciteit en veel burgers die klagen dat politie niet komt als het wordt gebeld
- gevoel van dreiging vanwege voeding salafisme in de stad.
- bewoners die een zwaar dossier achter de rug hebben, en behoefte hebben aan rust
- vrij bewegen van bewoners door de wijk.

etc. etc. etc.

Onderwerpen voldoende voor enkele debatten, zou je zo zeggen.

Anoniem zei

In veel andere plaatsen heeft men wel het fatsoen eerst de burgers te raadplegen en daarna beslissingen te nemen. En Theo, meer specifiek aan de CU de vraag, vinden jullie het wérkelijk fatsoenlijk dat de stad "in de zomer nadenkt hoe het aan vertrouwensherstel kan werken" om vervolgens na de zomer met een vergaande beslissing te komen die wordt medegedeeld? Noemt men dat verbeterde communicatie? Onbegrijpelijk dat de CU hierin meegaat, onbegrijpelijk en ondoordacht - althans - argumenten krijgen we steeds maar niet te horen.

De VVD horen we nog niet, maar in Alkmaar doet de VVD aan duidelijke taal, met stellige voorwaarden vooraf. En zo zijn er meer voorbeelden.

Anoniem zei

Twee dingen zijn nu wel duidelijk:

1. Bewoners in Gouda (Noord) zijn fatsoenlijke, weldenkende mensen, die echte vluchtelingen, medemensen in nood, een goede, humane opvang willen geven, en daarbij willen nadenken op welke manier dat het beste gerealiseerd kan worden.
2. Een democratisch debat is zeer wenselijk !

Anoniem zei

@ anoniem 1 november 22.45

Niet alleen het stuk van Peter R. de Vries is stigmatiserend. Ook deze blog van Theo is dat, want het feit dat er grote weerstand bestaat tegen de onzorgvuldige houding van het stadsbestuur wordt gelinkt aan een - in de optiek van de CU kennelijk - steeds egoïstischer samenleving. De ironie wil dat er ook een trotse blog verscheen over zoveel vrijwilligers in Gouda. De toon van deze blog wordt dus gelogenstraft door het vrijwilligersdiner. Interessant, nietwaar?

Anoniem zei

Waar gaat het alarm van de kazerne naar toe als de mensen in de kazerne zouden gaan wonen?

Anoniem zei

Theo, ik hoop dat je in ieder geval één ding héel goed wel begrijpt.

De mensen in onze wijk voelen zich machteloos en wanhopig over deze wij-verhullen-ons-in-stilzwijgende-toestemming houding.

M.F. Van der Werf zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
Anoniem zei

Asscher in Elsevier 2 nov.

Sobere opvang is niet onfatsoenlijk.

Anoniem zei

hierrrrrrrrrrrrrrrrrrr zijn de mensen bang voor.

vandaag weer een vrouw bij Sheraton hotel in Zweden verkracht en gedood.

en doe niet net alsof het hier níet kan gebeuren. de cijfers van verkrachting (en wat niet wordt gemeld) in Gouda waren al schokkend genoeg.

http://www.barenakedislam.com/2013/11/28/sweden-police-arrest-somali-muslim-man-found-anally-raping-a-dying-woman-claiming-it-was-consensual/

Anoniem zei

en dit:

http://politiek.tpo.nl/column/de-gezondheidsopvang-voor-asielzoekers-moet-versoberd-worden/

maakt Nederlanders boos.

De zorg voor Nederlanders wordt veronachtzaamd, maar de zorg voor anderen is gratis. Dat maakt Nederlanders boos. Omdat het ons verplicht wordt. Het is geen vrije keuze. Dat is het erge.

Anoniem zei

Gaat Gouda net als in Leiden Vluchtelingen gratis bioscoopkaarten geven? Dan nog 71.000 kaarten voor Cinema Gouda alstublieft..!

Anoniem zei

@ 2 november 12.02

http://www.telegraaf.nl/binnenland/24688204/__Geen_sirene_om_vluchtelingen__.html

Anoniem zei

"landsbelang" in Steenbergen.

http://www.telegraaf.nl/feed/24693912/__Steenbergen__300_vluchtelingen__.html

Anoniem zei

@ 1 november 2015, 22.10 uur

Geachte ?

Hartelijk dank voor uw evenwichtig schrijven en reactie, waarin ik het nodige herken. Wellicht is het u ook bekend dat de motie van Groen Links in de Tweede Kamer volmondig is aangenomen, en ook dat er een evenwichtige verdeling van de lasten (die het COA kennelijk met zich meebrengt) wordt gepropageerd.

Het moeilijke voor Gouda (Noord) is nu dat de meeste raadsleden geen sjoege geven; en dat men achter de schermen andere dingen zouden vinden dan dat zij voor de schermen laten zien. Dat is buitengewoon schadelijk voor de democratie zou je zo zeggen; maar daarnaast ook buitengewoon schadelijk voor de wijk die de lasten zou moeten gaan dragen in het geval dat het "Ja, Mits" van Milo Schoenmaker niet grondig en helder gehandhaafd blijft.

We leven in grote spanning in Gouda (Noord) zoveel is wel duidelijk.

Met vriendelijke groeten, en dank voor uw voorzet.

Anoniem zei

De gemeenteraadsleden durven bewoners in Gouda noord niet recht in de ogen te kijken, maar verschuilen zich achter procedures en het COA. Die op haar beurt volmondig aangeeft dat een gemeente geen "ja" hoeft te zeggen en alles in overleg gaat!

Het gepeupel moet dus op afstand gehouden worden. Ze krijgen (beperkt) informatie van gemeentelijke wegen, dat wel, en een klankbord is toegestaan, zich richtend op beheersvoorwaarden. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat burgers echt invloed krijgen op beleid, stel je voor! Laat staan dat actief verantwoording wordt afgelegd. Dat doet het COA maar bij rommelig georganiseerde sta tafeltjes.

Het debat moet kortom gesmoord. En hoe kan het dan toch dat de kiezer overstapt naar de PVV? Het is me een raadsel...

Anoniem zei


http://www.telegraaf.nl/binnenland/24698948/___IS-terrorist_op_weg_naar_NL___.html

Alle goede bedoelingen ten spijt, hij is al onderweg. Gouda, gewoon gastvrij!

Anoniem zei

@ anoniem 17.21

Het smoren van het debat, zorgt er alleen voor dat het kookpunt oploopt. En soms wordt de soep dan net zo heet gegeten als dat ze wordt opgediend.

De vraag is natuurlijk welk belang de heer Krins dient; nog altijd heb ik geen concrete woorden gelezen over hoe de belangen van iedereen op de beste manier worden gewaarborgd. Dat is tegelijk het hele manco. Feitelijk moeten we het (net als bij het stadsbestuur) doen met mooie woorden.

Anoniem zei

@ anoniem 17.27

De etnocentrische blik van het westen op verschijnselen als IS is zeer verhullend. IS heeft zélf gezegd dat het IS-terroristen mee stuurde naar Europa. Eerst een pscyhologische oorlog, en het loslaten van zoveel mogelijk mensen op Europa, en vervolgens verder netwerken met de salafistische bolwerken om tenslotte dood en verderf te zaaien.

Het ging deze lieden niet ver genoeg met Al - Qaeda. Chaos overal is in de opvattingen van deze doodscultus het beste.

Dus we lezen dat christelijke vluchtelingen over boord worden geworpen door islamisten, en vervolgens mogen we geen wantrouwen hebben over nieuwe 'buren'? Kom nou!

Anoniem zei

Nou er is zowaar een debatje in de raad vanavond...

- De fractievoorzitter van D66, Thierry van Vught, zegt daarindat hij er niet mee lastig gevallen wil worden als het college contact heeft met het COA over noodopvang of een AZC in Gouda. Hij hoeft niet alles te weten.
- Volgens Johan Weeber (GoPo) is er een Syrische zakenvrouw van het jaar. Meer heeft hij niet te melden.
- De burgemeester informeert de wijk en de raad niet tijdig, want mensen waren toch op vakantie.
- De fractievoorzitters blijken een debat in de raad tot nu toe geblokkeerd te hebben en doen nu alsof ze het graag doen.
- Het valt wel mee met de impact op de stad en de wijk, volgens PvdA' er Suijker, zelf niet woonachtig in de wijk Gouda Noord.
- Volgens GroenLinks moeten er veel sociale woningen bijgebouwd worden voor statushouders, maar zijn hoger opgeleiden ook welkom in Gouda, want dan heeft de fractievoorzitter nog genoeg werk op zijn Gymnasium.

Anoniem zei

Die meneer van D66 vond het ook vervelend dat hij weer laat thuis was vanavond. Die bewoners in Gouda Noord die dat AZC voor hun deur krijgen, daar heeft ie blijkbaar niet zoveel mee...

Anoniem zei

Ik vond SGP beter qua bijdrage. Dit had het college de wijk Gouda Noord niet mogen aandoen.

Anoniem zei

Ook dit valt te vrezen voor Gouda. Als zélfs de VARA gaat waarschuwen... !

http://media.tpo.nl/2015/11/03/bonusquote-paul-witteman-vara-vreest-strijd-tussen-soennieten-en-sjiieten-in-nederland/

En VVD durfde het wel te benoemen dat het salafisme er al was, en het was heel duidelijk dat de VVD-fractie het AZC onverstandig vindt. Dan nu de volgende stap!

Anoniem zei

:-D

de motie voor noodopvang werd niet aangenomen, want dat "kon je de wijken niet aandoen" zeiden sommigen............. permanent heeft veel meer consequenties natuurlijk; maar goed!

Huibert van Rossem was heel sterk en duidelijk in de uitgangspunten CDA, men vraagt om een lange termijn visie goed geborgen uitgangspunten, en zeer terecht. Ook de bijdrage van 50+ vond ik bijzonder terecht. De Burgemeester had wel degelijk met de raad - het hoogste instituut van de stad kunnen overleggen alvorens een toezegging aan het COA te doen.

Blijft staan trouwens dat het COA gemeenten niet dwingt. Staat op de website.

Anoniem zei

Lars Pijlman heeft trouwens al gezegd dat banen garanderen voor Gouwenaren voor een COA hooguit op papier kan.

Anoniem zei

Er was een raadslid die over Gouda Noord zei dat er méer draagvlak zal zijn in Gouda Noord, want hij 'hoorde minder'. Die meneer van de werkvoorziening geloof ik. Beste meneer KlijMij. Kunt u zich énigszins voorstellen dat de wijk nogal móe is van het politieke geweld over hun hoofd heen.

Het voorbeeld van de burgemeester over AZC Katwijk is trouwens niet relevant. Omgevingsfactoren zijn totaal anders. En om nu een succes-verhaal over noodopvang te kopiëren naar impact voor 10 jaar? Dat is niet al te chique, eigenlijk.

Anoniem zei

ondersteunende groep van een achterban.. draagvlak.

Feitelijk hebben bewoners in Gouda (Noord) niets in te brengen over hun eigen leefomgeving. Dat vind ik toch een trieste zaak.

Anoniem zei

Hoi!

Ik hoop dat Gouda zich hier ook tegen zal uitspreken!

http://www.vn.nl/de-gigantische-geoliede-machine-van-de-mensensmokkelaars/

Anoniem zei

CDA was sterk, GBG ook, VVD goed kritisch. CU viel me tegen.

Bij veel (college) partijen miste ik het echte respect voor Gouda Noord: ik ben erg teleurgesteld ! Voor mij staat niet vast dat AZC in PWA komt.