Betrokken

Betrokken

dinsdag 14 juli 2015

Gouda Positief vliegt uit de bocht

De laatste week is er in de media terecht ophef geweest over Identitair Verzet. Deze rechts radicale groep heeft op 4 juli een spandoek op de PWA Kazerne gehangen met de leuze: “Moskee? Stem nee!”. Daarnaast schrijven ze op hun Facebook pagina o.a.: “Voorafgaand (aan de stemming op 8 juli, tk) zullen wij een aantal voorstanders in de raad een huisbezoek brengen om ze tot inkeer te brengen.”

Bron: Facebook
Dreiging

Dit dreigement  is uiteraard verwerpelijk en het is goed dat de burgemeester zowel in de media als in de raadzaal dat klip en klaar heeft aangegeven.
Het lijkt erop dat  Identitair Verzet het allemaal niet zo serieus heeft bedoeld en het ludiek had willen aanpakken met een roos en een pamflet.  Maar goed, ook dat is intimiderend voor raadsleden en gelukkig hebben ze (waarschijnlijk onder druk) afgezien van enige vorm van directe actie richting de raadsleden in Gouda.


Gouda Positief

Gouda Positief kon het weer eens niet laten om de werkelijkheid te “framen” en liet in het AD van vrijdag 10 juli optekenen dat de stemming anders had kunnen lopen als er geen sprake was geweest van intimidatie en oneigenlijke druk. Daarbij doelde ze o.a. op de actie van Identitair Verzet.
Waar Johan Weeber, fractievoorzitter van Gouda Positief, aan voorbij gaat is, dat al in oktober 2014 er 18 van de 35 raadsleden hadden aangegeven dat ze het plan (op basis van diverse argumenten) van El Wahda niet steunen. Vele malen hebben de fracties die tegen waren op allerlei manieren aangegeven – en consequent op basis van dezelfde argumenten - dit plan niet te willen.

Identitair Verzet

Volgens Johan Weeber was de druppel de mail van Identitair Verzet. Ook via De Ochtend (KRO NCRV) en refereert hij hieraan. Voor zover bekend is er naast het stuk op Facebook door deze organisatie echter geen enkele actie ondernomen. Als er toch meerdere mails zijn gestuurd daag ik hem uit om daarmee naar buiten te komen. Nu ademt het vooral stemmingmakerij uit.
Het vervelende van zijn opstelling is dat de actie van Identitair Verzet veel groter is gemaakt dan nodig en hij hen meer invloed toedicht dan feitelijk het geval is. Door de opstelling van Gouda Positief wordt deze organisatie alleen maar in de kaart gespeeld.

Bestemmingsplan

Gouda Positief gaat zelfs nog een stapje verder: volgens Johan Weeber is de vestiging van een megamoskee met 4.500 mogelijk gemaakt door het vorige college, want die heeft de bestemming gewijzigd. Daarbij geeft hij in een bericht aan dat toen ze erachter kwamen dat het moskeebestuur sinds 2013 bezig was met de aankoop van het totale terrein, zij samen met de coalitie waarin zij zitten een alternatief plan hebben bedacht met De Ark, Gemiva en een veel kleinere moskee, juist om een megamoskee te blokkeren.

Dit is wel een heel bijzondere manier om het gelijk aan eigen zijde te krijgen, want het college waarin deze partij zitting heeft, presenteert in oktober niet één, maar twee plannen: De Ark, Gemiva en woningen voor ouderen en het plan van El Wahda met woningen voor ouderen. De raad moest toen een keuze maken!
Beide plannen lijken overigens mogelijk binnen het bestaande bestemmingsplan.


De raad heeft toen in meerderheid voor het plan van De Ark en Gemiva gekozen en op dat moment was mondeling door de woordvoerder van El Wahda al gezegd dat het aantal niet 4.500 maar 1.500 wordt ook als alleen voor hun plan zou worden gekozen.

Vervolgens heeft het college inderdaad een ander plan “samen onder één dak” gepresenteerd, maar ze had ook kunnen (beter gezegd: moeten) luisteren naar de meerderheid van de raad en dan was én op die locatie überhaupt geen moskee gekomen én waren we al volop bezig geweest om huisvesting voor De Ark en Gemiva te realiseren!

Toekomst

Er is nu genoeg gezegd en geschreven over dit onderwerp en ik zie uit naar de plannen van het college, waarbij hopelijk zo snel mogelijk door alle betrokkenen passende huisvesting kan worden gevonden, waarbij het college voor De Ark een huisvestingsplicht heeft.

Binnen en buiten de raad zullen de verhoudingen rond dit dossier mogelijk nog wel wat gespannen blijven, maar ik reken op de flexibiliteit en veerkracht van alle betrokkenen, zodat er geen verdere polarisatie in onze stad komt.

38 opmerkingen:

Anoniem zei

Theo, terecht dat je Johan Weeber uitdaagt nu voor de draad te komen met de feiten. In AD Groene Hart heeft ook de laatste maanden bij mijn weten nog gestaan dat men 5 x per jaar met 4500 man zou willen komen naar de PWA-kazerne. Dat zijn substantiële aantallen om in de e-mailtrant van de heer Bouharrou/Boukayouh? op 10 maart 2015 te blijven.

Als de heer Weeber een besluitenlijstje uit het vorige College had gevolgd, en zich daarop beroept, dan zou hij hebben geweten dat het had besloten voor de aankoop van senioren/zorg-woningen, en daar waren ook al zo'n 70 inschrijvingen voor.

Het niet aanpassen van grondoppervlak voor El Wahda, en niet aangepaste tekeningen hebben vervolgens denk ik, ook gezorgd voor een niet aangepaste houding van de raad. Het is natuurlijk heel verstandig je geen knollen voor citroenen te laten verkopen.

Feiten zijn nu eenmaal niet onderhandelbaar.

Anoniem zei

Theo, dank voor je heldere blog, geen woord Spaans bij!

Gouda Positief ziet zijn kiezers natuurlijk wegrennen straks, vandaar het verdraaien van de waarheid in de media, op twitter en voor wie het maar wil horen. Maar de mensen zijn niet gek natuurlijk.

De kiem voor de spanningen van het afgelopen driekwart jaar, waar zoveel mensen een vervelende nasmaak aan verhouden (en veel tijd mee kwijt zijn geweest) is gelegd door deelname van GoPo aan een college met D66, PvdA, GroenLinks en VVD. Terwijl er een andere coalitie in de maak was, ook met GoPo, die zeker NIET in zijn programma had opgenomen dat de gemeente ergens voor een "gebedshuis" zou moeten zorgen. Vervolgens was Jan de Laat eind 2014 de architect van het "3 onder 1 dak" plan, terwijl hij en het college wisten dat daar geen draagvlak voor was in de gemeenteraad, zelfs niet bij De Ark. De raad, en daarmee de samenleving, werd echter de pas worden afgesneden door het college, want er moest en zou een "gebedshuis" komen op de PWA locatie, linksom of rechtsom.

Een half jaar verder zijn de stemverhoudingen echter ongewijzigd. Wat een gebrek aan gevoel voor de politieke en maatschappelijke werkelijkheid. Wat een verspilling van belastinggeld. En wat hopen we op betere verhoudingen, maar vooral een beter stadsbestuur.

Anoniem zei

Suggereren dat bij GNzhH, de vereniging waar ik als fatsoenlijk bewoner van Gouda Noord lid van ben, nazi-figuren horen ("zoals het hoort") (retweet), vind ik anders ook erg fors hoor....

Anoniem zei

Is er ook getweet dat er nazi-figuren zouden zitten bij Gouda Noord zoals het Hoort? Te bizar. Door wie en wanneer? Dat lijkt op laster en smaad tenslotte..

Anoniem zei

Gopo met woordvoerder Weeber is een slecht verliezer, als je dat zo kan noemen. Er zijn immers geen winnaars in dit dossier. Vanaf dag een was de VVD tegen een ABC constructie. Het verdraaien van de waarheid is Gopo niet vreemd.

Anoniem zei

Het afgelopen jaar heb ik de heer Weeber in de politiek leren kennen als een onbetrouwbaar persoon. Ook bij het onderwerp PWA heeft hij alles in het werk gesteld om zijn gelijk te krijgen. Feit is dat GoPo een fout heeft gemaakt door voor het voorstel te stemmen. Het valt te betreuren dat dit raadslid nog actief in de raad blijft voor de komende jaren. De heer Weeber hoort niet thuis in de politiek en dat zal hij in 2018 wel merken. Mijn stem krijgt hij niet meer.

Anoniem zei

Dat de Hr. Weeber het met de waarheid niet zo nauw neemt, heb ik aan den lijve ondervonden. Gopo zou zich moeten schamen voor het gedrag van deze mijnheer en zou er goed aan doen om hem uit de partij te verwijderen, daar hij meer goed dan kwaad heeft aanricht voor deze partij. De naam Gouda POSITIEF heeft hij in ieder geval niet uitgedragen, gezien zijn stemmingmakerij en het uitspelen van de inwoners van Gouda tegen elkaar. Heeft zeker veel schade aangericht voor deze parij !!

Anoniem zei

De partij Gouda Positief en Johan Weeber in het bijzonder heeft met zijn handelswijze (de feiten verdraaien, bewoners tegen elkaar ophitsen en de buurt wegzetten als stel extremisten in het bijzonder) veel kwaad bloed gezet in Gouda Noord en omstreken. Dat komt niet meer goed.

Vlak wethouder De Laat niet uit trouwens. Hij was het die zei "ik dacht dat dit een racistisch wijkje was, maar dat valt wel mee zo te horen". Een wethouder onwaardig. Intussen in het geniep plannetjes smeden om de Ark, in de woorden van Partij voor de Dieren, als pion te gebruiken om een islamitisch centrum erdoor te drukken.

Anoniem zei

Wat een goed christelijke reacties allemaal. Ik heb Johan opgevoed als een goed christen, en hij keert jullie allemaal de andere wang toe. Zo hoort het. Stelletje haatzaaiers.

M vr gr

Zijn Moeder

Anoniem zei

Beste mevrouw "moeder"

Jammer dat u dit leest over uw zoon. maar Uw zoon is geen heilige net als allen die hier een bijdrage hebben gegeven dat niet zijn. Als we kijken naar de feiten mevrouw, dan zien we dat vanaf de vorming van de coalitie uw zoon keer op keer, valse beschuldigingen heeft geuit, zonder deze ooit feitelijk te onderbouwen door bewijsmateriaal. Dit zijn mails waar hij aan refereert. Dit ging zo bij de vorming van de coalitie waarbij hij zonder medeweten van "oude"gespreksgenoten (zelfs zonder medeweten van GBG (toen nog partner van Weeber) gesprekken voerde met de huidige coalitiegenoten.. Alles om maar aan de macht te komen zullen we maar zeggen. Weeber beweerde dat het anders zat.. kon dat bewijzen maar heeft dat nooti gedaan. Vergeet u ook niet het laptop/tablet incident, waarbij hij net als iedere nederlander het gevonde voorwerp bij de receptie had moeten achterlaten.... nee mee naar huis en doorspitten die handel. Uw zoon heeft alle schijn van het onbetrouwbaar zijn, en geen rekening willen houden met gevoelens, en belangen van anderen. U heeft het over de wang toekeren? Daar is geen enkele sprake van. hij laat alles van zich afglijden en doet net of er niets gebeurd is. Heel wat anders. Jammer dat u dit moet lezen, maar uw zoon is daar zelf verantwoordelijk voor. Wie goed doet... goed ontmoet!

Anoniem zei

Exact, mijn zoon kan en hoeft zich niet verdedigen tegen valse aantijgingen. Lekker makkelijk anoniem ook allemaal. Hij hoeft helemaal niets te bewijzen, want hij is integer vanuit zichzelf, zo is ie opgevoed. Ik weet niet waar u uw informatie vandaan haalt, maar er klopt helemaal niets van. U omschrijft niet reageren als "van zich af laten glijden", ik als "de andere wang toekeren".

En nu stop ik deze discussie, net zo als u zich ook zou moeten gaan schamen voor uw bijdragen. Door deze hele gang van zaken stem ik in ieder geval nooit meer op en christelijke partij.

Hans Suijs zei

Geachte mevrouw Weeber,
Iedere moeder mag van haar kind vinden wat ze wil. Juist of onjuist, het maakt mij niet uit. Uiteraard mag een moeder een gekleurd positief beeld hebben van haar zoon. Maar sta wel toe dat in een politieke discussie men elkaar de maat neemt. Als dat niet meer kan gaat het democratische en politieke proces kapot. Hij heeft zelf voor een openbare politieke functie gekozen en daar hoort nu eenmaal kritiek bij.

U hoeft het met de kritiek niet eens te zijn, maar blindelings het omgekeerde beweren van wat velen in hun kritiek verwoorden, is niet nodig, helpt hem ook niet
De opvoeding en christelijke achtergrond als bewijs van goed gedrag naar voren brengen is wel een erg zwakke vorm van argumenteren.

Maak het simpel: zeg dat u nog steeds zijn moeder bent en dat al die kritiek u pijn doet en blijf gewoon lekker van hem houden. Accepteer gewoon dat liefde blind maakt. En dat mag van mij.

Hans Suijs

Theo Krins zei

Op Facebook schrijft Johan Weeber het volgende: "Je haalt met de reacties op je blog wel het beste van je achterban naar boven, zeg ! Verschrikkelijk. Telegraaf reaguurders zijn er niks bij, en dan is er ook nog de zoveelste anonimus die denkt zich voor mijn moeder uit te moeten geven."

Blijkbaar gaat het hier om een "fake" moeder.

Anoniem zei

Ik ben van mening dat het optreden van Weeber er mede voor gezorgd heeft dat er weerstand bleef. Zonder Weeber en de heer Boukayouh was er wellicht meer bereidheid tot praten. Je kan nou ook niet echt zeggen dat hij bruggen wilde bouwen. Hij was eerder bezig met olie op het vuur te gooien en mensen belachelijk te maken. Dat dergelijke mensen zich volksvertegenwoordiger mogen noemen geeft wel aan hoe diep de Nederlandse politiek is gezonken.
Maar vlak de PvDA ook niet uit. Op twitter journalisten betichten van slechte journalistiek en het ontbreken van journalistieke onpartijdigheid. Terwijl stemmen voor een plan van je eigen broer volgens de PvDA norm blijkbaar politieke onpartijdigheid is.

Anoniem zei

De linkse politiek is erg sociaal, tolerant, democratisch et cetera..... Maar is ze dat ook als je een keer hartgrondig met ze van mening verschilt ?

Anoniem zei

Het is niet te hopen dat Johan Weeber een profeet is, want hij zegt in de Goudse Post ook nog dat hij "meer polarisatie in de wijk verwacht" nu het plan weggestemd is. Het is te hopen dat dat ook naast de realiteit zal blijken te zijn. De wijk Gouda Noord is in ieder geval bezig bij te komen van alle aantijgingen en bezig te acclimatiseren.

Het is bekend dat de heer Weeber ook zich negatief uitlaat naar de journalist van de Telegraaf. Zoals ook andere gerenommeerde journalisten het op Twitter bij dit Gouda Positief - lid moesten ontgelden.

Raadslid zijn is natuurlijk een brede taak. En in een vastgoeddeal moet er goed geadviseerd worden. Welke tips, adviezen, wenken en aanbevelingen zijn gedaan is vooralsnog onbekend. Een hint is gemakkelijk gegeven.

Intussen ligt de uitslag vast.

Overigens begrijp ik niet wat er sociaal is aan het voortrekkersgedrag van de PvdA, D66 en Groen Links. En democratisch vind k het al helemaal niet. Een referendum en een enquête werden geweigerd, overigens door Milo Schoenmaker zelf op 6 november?

Hoeveel geld is er intussen op kosten van Gouda gespendeerd aan een plan dat niet uitgevoerd zal worden?

Overigens vind ik het moeilijk discussiëren, als iemand niet met de feiten komt, tolerant kan men alleen zijn tegenover echt andersdenkenden, iemand 'tolereren' is nu eenmaal iets heel anders.

Anoniem zei

De tijd van verzoening en vergeving is nog lang niet aangebroken: de emoties laaien (bij meerdere partijen) nog altijd hoog op. Zie: twitter, internet. Ook bij mij, als bewoner van Gouda Noord, zijn de irritaties nog altijd duidelijk aanwezig.

Toch zal de storm wel een keer gaan liggen...

Maar wie is er eigenlijk eindverantwoordelijk voor dit gehele proces ? Ik dacht toch wel dat het bestuur van de stad is ingehuurd om de zaken in Gouda in goede banen te leiden ?!

Anoniem zei

Die Facebook reactie zegt het helemaal. Grappig, dat ook wel weer. Maar de ander heeft het dus altijd gedaan, zoals ook alle journalisten die kritisch schrijven over het PWA proces niet deugen voor hun vak in de beleving van Weeber en alle wijkbewoners die het niet eens zijn met het college, zich van verkeerde argumenten bedienen. En als mensen daar dan kritisch over zijn, dan is dat natuurlijk "verschrikkelijk" :)

Anoniem zei

"Rabiate lawaaipapegaaien" :-D

Voor mensen die wat zakelijkheid in het geheel binnenbrengen.

Moet toch even grinniken.

Ik houd ermee op (het onderwerp is ook aardig uitgekauwd natuurlijk)

....... dadelijk heeft de CU het nog gedaan ook.

Ter informatie: http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=rabiaat

Voor iedereen een mooie zomer gewenst!

Anoniem zei

Beste anoniem 16 juli 11.21..

Voor verzoening is erkenning nodig, en die zal toch echt van de kant van Milo Schoenmaker, Daphne Bergman, Rogier Tetteroo, Jan de Laat en hun aanhangers moeten komen.

In plaats van de wegduikpraktijken of hooncampagnes die er door allerlei mensen op na worden gehouden.

Anoniem zei

Eenzijdige erkenning werkt niet. Het zal van twee kanten moeten komen, dus ook erkenning van de tegenstanders voor de goede bedoelingen van de voorstanders. Uit de reacties van de CU en haar "rabiate lawaaipapegaaien" maak ik op dat het nog niet zover is. Zolang dat niet het geval is, zal er echter geen verzoening kunnen komen. Ondanks dat het Suikerfeest is, het grote feest van de Verzoening.

Anoniem zei

Erkenning voor goede bedoelingen? Nou die kun je kado krijgen van mij. In de politiek gaat het echter om meer dan dat.
Sommige raadsleden schijnen dat niet door te hebben.

Dat lezers van Theo's blog worden uitgemaakt voor "rabiate lawaaipapegaaien": iedere keer als inhoudelijk er geen weerwoord meer is, geen overtuigend argument, dan gaat het weer over de toon, de manier waarop, en worden mensen weggezet. Dat hebben we in het hele PWA proces gezien.

Klaar ermee!

Anoniem zei

Nee, ik denk dat we er nog niet klaar mee zijn ! Gisteren (online) Goudse Post gelezen met ingezonden brief: over de gehele problematiek.

Het draait weer om Johan Weeber. Hij mag zijn standpunten hebben, uiteraard !, maar andersdenkenden dan hij, bijvoorbeeld mensen uit Gouda Noord die tegen de vestiging van een (mega) moskee op het PWA-terrein zijn, zijn net zo respectabel als hij.

Het lijkt er soms op dat hij dat niet accepteert. Mensen zijn verschillend, en hebben dus verschillende uitgangspunten en meningen !

Anoniem zei

Kijk wat ze nu weer geplaatst hebben:
Reactie op ingezonden brief Goudse Post

Het blijft helaas onrustig in Gouda-Noord na het recente PWA raadsbesluit. Een minderheid (17-18), waaronder wij, was voorstander van het compromis met twee scholen en kleinere moskee. Nu dat niet doorgaat is er onzekerheid wat er met de immense kazerne gaat gebeuren. Het Rijk is nu aan zet, maar de felle reacties, vaak anoniem of onder pseudoniem, richting voorstanders gaan door. Ook deze brief van “J.de Wit” lijkt daaronder te vallen, een andere publicatie spreekt van “J.Jansen”. Anonieme reacties dragen bij aan verruwing van omgangsvormen, daarom reageren wij daar in principe niet op. Wij spreken graag met bewoners, met open vizier, op basis van feiten, het liefst live. Social media gebruiken wij vooral om te communiceren over (politiek) Gouda. Soms kritisch, soms met humor, door velen gewaardeerd, maar uiteraard niet door iedereen.

Voortdurende insinuaties hebben er voor gezorgd dat drie leden van onze fractie enkele mensen op twitter/facebook wel móesten blokkeren. Zo te lezen is de briefschrijver één van deze mensen. Wij klampen ons er maar aan vast dat de briefschrijver toegeeft dat er bewoners over de grens zijn gegaan richting raadsleden. We hopen dat we deze mensen snel kunnen “deblokkeren” en na het reces een keer in alle rust met ze in gesprek mogen gaan!

Wat ons betreft is de (digitale) discussie over de PWA hiermee afgesloten. Lezers kunnen zelf onze uitingen beoordelen, door deze na te lezen op social media. Veel leesplezier en een fijne vakantie in of buiten Gouda gewenst!

Fractie en bestuur van Gouda Positief (@GoudaPositief, facebook: GoudaPositief)

Johan Weeber (@JohanWeeber)
Marjolijn van den Tweel (@MarjolijnTweel)
Rachid Karkache (@RKarkache)
Wim Schmidt (@Wim_Schmidt)
Sjane Marie Koppers (@SjaneMarie)


G.J.M. Frantzen zei

Geachte heer Krins,

Buitengewoon vriendelijk dat u het toestaat om reacties op uw blog te plaatsen. Van die gelegenheid maak ik graag gebruik om u te wijzen op een bijdrage van mijn hand aan de discussie over dit onderwerp op Forum Gouda. Door ook eens hier te reageren, bereik ik in ieder geval, dat de teneur van de reacties alhier wat minder eenzijdig wordt. Zie voor mijn bijdrage: http://www.forumgouda.nl/index.php/topic/1631-moet-gopo-reageren-op-de-anoniemen-brief-in-de-goudse-post/?p=37938

Uw uitgesproken christelijke profiel steekt mijns inziens zo schril af tegen de door u gebruikte argumentatie, dat ik in mijn bijdrage een hele alinea aan u heb gewijd. Alleen de heer Vergeer maakt het bonter, maar die kun je dat gezien de extremistische levensovertuiging die hij is toegedaan nauwelijks kwalijk nemen. Hij plaatst zich immers willens en wetens bezijden de maatschappij. Van u, als 'christen van het midden' had ik beter verwacht.

Ik hoop maar dat ze bij de gemeente en de rest van de overheid iets beter dan u begrijpen wat de scheiding van kerk en staat inhoudt, anders dan wordt uw kerkgenootschap aanstonds afgekoppeld van de riolering, worden de gebouwen niet meer in het kadaster vermeld en krijgt u geen vergunning voor renovatie van de verrotte kozijnen. De aanslag OZB zou dan ook uitblijven, wat natuurlijk weer een voordeel is.

Misschien zie ik het allemaal verkeerd, maar dan moet u het mij als simpele leraar klassieke talen en maatschappijleer in ruste misschien nog maar eens uitleggen. Ik ben dan ook geen christen en beschouw mijn islamitische stadgenoten als gelijkwaardig aan de christelijken of degenen die pakweg het Jediisme aanhangen, misschien verklaart dat mijn onvermogen om uw geargumenteer te volgen.

Anoniem zei

Scheiding Kerk en staat.

Laat ik voorop stellen dat ik hier geen politieke voorkeur wil uiten !

De scheiding van kerk en staat is, althans zo heb ik het begrepen, in het leven geroepen om te voorkomen dat de ene (religieuze) bevolkingsgroep de andere gaat overheersen, zoals vroeger veel gebeurde. Mensen leven in staten, en die staten moeten onafhankelijk zijn van geloofsgemeenschappen.

Dat betekent niet dat de staat een geloofsgemeenschap niet zou mogen steunen. Zo zijn giften aan de RK-kerk bijvoorbeeld (gedeeltelijk) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Als ik het goed heb begrepen, geldt dat ook voor bepaalde moslimgemeenschappen in Gouda. Dus de riolering hoeft ook niet afgekoppeld te worden mijnheer Frantzen, als je dat als staatssteun ziet.

Geloofsgemeenschappen kunnen dus wel grotere worden dan andere geloofsgemeenschappen, maar niet als gevolg van overheidsbeleid.

En daar komt Gouda in beeld.... Als de overheid gaat bemiddelen om El Wahda onderdak te geven, terwijl ze daarvoor geen (zorg)plichten heeft, die het wel voor De Ark heeft, dan wordt een bepaalde geloofsgemeenschap "bevoordeeld", en komt het principe van de scheiding tussen kerk en staat in het geding.

Op bovenstaande hebben de CU en de CDA zich beroepen bij hun stellingname in het PWA-proces (ze stemden tegen het project). Op zich is dat een zuivere zaak.

In hoeverre bovengenoemde stellingname een politieke keuze was, weet ik niet....

Anoniem zei

De gemeente Gouda heeft helemaal niet bemiddeld om El Wahda onderdak te geven, en al zou het wel zo zijn, de kerk aan de Gouwe heeft ook grond geruild met de gemeente om vestiging mogelijk te maken. En is dus ook "bevoordeeld" in de ogen van de vorige schrijver. El Wahda had en heeft geld genoeg op de bank staan om het gehele terrein zelf aan te kopen. Er is zelfs een bankafschrift rondgegaan in de raad (waar meteen aan werd getwijfeld door mw Popering van de CU) De gemeente Gouda heeft juist bemiddeld conform haar wettelijk taak, nl om De Ark huisvesting te bieden, om te voorkomen dat El Wahada het terrein zelf in zijn geheel zou kopen. Drogredenering dus van de christenen om hier tegen te stemmen. En ook volkomen terecht dat ze hierop worden aangesproken en op hun christelijke overtuigingen. Ik stem nooit weer christelijk door deze hele gang van zaken.

Anoniem zei

Ik heb me van een politiek oordeel willen onthouden en heb daarom niet voor niets het woord "bevoordeeld" tussen aanhalingstekens geplaatst !

Waarom ? Omdat ik besef dat er verschillend over gedacht wordt. En dat is natuurlijk legitiem.

Anoniem zei

In het geval dat men een kerk of een synagoge of een moskee wil vestigen (willekeurige volgorde), is het ongebruikelijk dat een College adviezen faciliteert, wijkonderzoek faciliteert in de mate waarin hier gedaan is (één van de zogenoemde wijkonderzoeksters had bijvoorbeeld zélfs al véle klussen gedaan bij het Rijksvastgoedbedrijf en was dus niet zoals werd gesuggereerd "Onafhankelijk"- er is negen maanden lang tijd en geld geïnvesteerd voor een plan dat in oktober al níet akkoord was bevonden, en er zijn ambtenaren geweest die hard hebben gewerkt om het Said Boukayouh naar de zin te maken.)

In oktober 2013 is aan burgemeester Schoenmaker gevraagd "mee te helpen" aan de bouw van het islamitisch centrum. In het geval van de kerk aan de Gouwe, was er ongetwijfeld een plan ingediend waarvoor alleen toestemming werd gevraagd.

Bij El Wahda is er nadrukkelijk gevraagd om de ABC-constructie te helpen en aan de gemeente Gouda om 'mee te helpen' dit voor elkaar te krijgen. De rest is geschiedenis.

Overigens is het vreemd om te lezen dat - terwijl het plan vanwege zakelijke argumenten is weggestemd er alsnog aantijgingen worden gedaan op religieus vlak.

Het geld dat op de bank stond bij El Wahda, was SLECHTS een saldo-verklaring, geen bankgarantie. Daarnaast wees het OPPERVLAKKIGE PWC-rapport uit dat er 1/3 van het geld niet te traceren was.

Vanwege het feit dat El Wahda de ANBI - status wilde behouden, is er gevraagd het pand door de gemeente te laten kopen, en vervolgens door te verkopen. Door deze constructie als voorkeur te laten gelden (terwijl de ABC_constructie voor de seniorenwoningen ineens niet zou mogen, een niet-religeus! georiënteerd plan!)is er al sprake van bevoordeling.

En wat te denken van alle adviezen van College - leden, alle telefoontjes die Wethouders in het voordeel van Said Boukayouh hebben gepleegd, en de discriminatie van de senioren in Gouda Noord? Hebben vorige reaguurders daar al over nagedacht? Dat er al 70 inschrijvingen waren voor senioren-woningen?

Zomaar een beetje repliek van de koude grond.

Anoniem zei

En dan nog even wat. WAAROM ZOVEEL POLITIE OP HET STADHUIS bij raadsvergaderingen? Wie moest beschermd worden tegen wie? Goeie vraag he!

Anoniem zei

Wie na deze laatste twee postings nog twijfelt welke rabiate sentimenten achter de tegenstanders van het plan zitten, heeft een balk in of voor zijn ogen.
Ongelofelijk verdrietig voor de mooie stad Gouda dit.

Anoniem zei

Rabiaat. Dat wóord!

Bij kennelijk pijnlijke feiten voor schrijver anoniem 22 juli 15.51.

Opnieuw suggesties en stemmingmakerij. Want een inhoudelijke reactie, met argumenten... Ho maar.

Die argumenten zijn er ook niet, natuurlijk.

Anoniem zei

Wat ik nou eens heel prettig zou vinden na alle commotie is als dit stadsbestuur en een heleboel raadsleden de eerlijkheid zouden hebben te erkennen dat zij het probleem met El Wahda zelf hebben gecreëerd.

Vele Goudse Moslims hadden maar al te graag hun moskee Assalam herbouwd hebben zien worden in Oosterwei, op de De Rijkestraat, De Sportlaan of elders. Daar was een grote som geld voor ingezameld c.q. jarenlang voor gespaard.

Door in zee te gaan met enkele bestuursleden voor El Wahda, en de diepe wens van veel Goudse moslims voor de herbouw in Oosterwei te negeren; daarnaast de wens van de wijk Gouda Noord voor seniorenwoningen terzijde te schuiven als niet bestaand is er een polarisatie ontstaan in Gouda die haar grenzen niet kent.

En zijn overschrijdingen van fatsoensnormen aan de orde van de dag.

Het zou Milo Schoenmaker, Jan de Laat, Daphne Bergman en Rogier Tetteroo sieren als zij zouden opstappen.

Deze wijk en deze stad verdienen respectvol stadsbestuur, zonder belangenverstrengelingen en bevooroordeling ten koste van anderen.

De raadsleden die aan stigmatisering en negatieve retoriek doen (wie de schoen past trekke hem aan) zou het ook sieren op te stappen.

Want laten we wel zijn, een rústige zomer hebben we intussen wél verdiend!

Anoniem zei

Als buitenstaander met veel politieke ervaring vrees ik dat voor- en tegenstanders er hier niet gaan uitkomen. De meningen staan lijnrecht tegenover elkaar, net als persoonlijke antipathie. Het college kan niet veel verweten worden met zo'n verdeelde stad en raad (18-17), die voert uit wat de stad wenst en dat was natuurlijk heel lastig totdat het plan nipt werd weggestemd. Ondanks dat men zegt dat van meet af aan al duidelijk was hoe de verhoudingen lagen. Ik weet uit mijn lange politieke ervaring dat 1 stem verschil betekent dat er sprake is van hopeloze verdeeldheid, het is mij vaak gebeurd dat 1 stem toch een andere kant op ging dan iedereen dacht. Dan kun je niet zeggen: zie je nou wel college, hoe de verhoudingen liggen.....Ik begreep ook dat jullie burgemeester heeft opgeroepen elkaar geen verwijten te maken. Dat lukt nog bepaald niet, en het lijkt wel steeds erger te worden sinds het verschijnen van deze blog, afgemeten aan de reacties . De verwijten die men elkaar maakt, zowel inhoudelijk (combinatie met moskee is het beste plan vs combinatie met senioren is het beste plan) als qua stemmingmakerij (jullie zijn de oorzaak van dat de stad zo verdeeld is, niet waar jullie zijn de oorzaak) , lijken ook als twee druppels water op elkaar. Dat geconstateerd hebbende, zou er toch een begin van begrip voor elkaar moeten ontstaan. Laten we hopen dat dit na het vakantieseizoen kan leiden tot een toenadering tussen voor tegenstanders op basis van gelijkwaardigheid en respect voor elkaar elkaars mening. Dat lijkt me een mooie taak voor jullie burgemeester.

Met vriendelijke groet,

Een gepensioneerd burgmeester

Anoniem zei

Geachte buitenstaande burgemeester,

Een oproep van de huidige burgemeester is ongeloofwaardig gezien hij de polarisatie mede heeft veroorzaakt.

Ondanks dat in 2013 al VAST Stond dat er een enorme behoefte bestaat aan seniorenwoningen in Gouda Noord http://www.forumgouda.nl/index.php/topic/1132-gouda-noord-herbestemming-pwa-kazerne/ heeft hij in een bestuurlijk overleg de mensen van de islamitische gemeenschap het PWA - terrein geadviseerd.

Het zou u sieren als buitenstaander en als oud-burgemeester - zich te vergewissen van het geheel van de zaak alvorens uw burgervaderlijk advies aan de stad Gouda te geven.

Begrip kan men niet afdwingen, en toenadering even eens. Het is natuurlijk heel mooi dat de burgemeester níet in categorieën van schuld wil spreken, maar dat betekent niet dat die niet bestaat. In oktober 2014 stond al vast dat de raad 18 / 17 stemde, en daarna is dat herhaald.

"Het College had nu eenmaal te maken met een verdeelde raad" (alsof het passief zou zijn in dit geheel) dat steekt natuurlijk heel erg voor een wijkbewoner. Als de wijk niets had gedaan in oktober (we moesten lezen uit de krant dat er iets op stapel zou staan) dan hadden Rogier Tetteroo en Daphne Bergman hun plannen voor dit gebouw er door gedrukt, en zou het hele terrein zijn verkocht aan El Wahda. Dat betekende kortom een ernstige schoffering van de wensen van de wijk, een centrum waar niemand hier om heeft gevraagd, en een totale blamage en overvalstactiek waartegen in de loop van de maanden veel weerstand is ontstaan.

U schrijft dat u véel politieke ervaring heeft. Mag ik u dan ook vragen wat u ervan vindt dat een burgervader zich sléchts op een afgedwongen bijeenkomst (op 6 november) heeft vertoond in Gouda Noord, en zich verder nooit in de wijk heeft laten zien om zich ervan te vergewissen hoe onze wijk er eigenlijk voorstond?

Mag ik u dan ook vragen wat u ervan vindt dat deze trammelant is ontstaan ná de verkiezingsbeloften in het voorjaar?

Met vriendelijke groeten,

bewoner Gouda Noord die heeft opgelet.


G.J.M. Frantzen zei

Grappig om te zien hoeveel verschillende meningen de heer of mevrouw Anoniem heeft. De heer Krins zelf zwijgt in ieder geval in alle talen, terwijl er toch voldoende punten zijn opgebracht waarover hij zijn verhelderende licht zou kunnen laten schijnen.

Dat de christelijken mede tegen het plan hebben gestemd omdat "het college het verkeerd zou hebben aangepakt", met tweedracht in wijk en stad tot gevolg, had ik uit de redeneerbrij nog niet begrepen. Zo leer je op je oude dag iedere keer weer bij. Je laat dus niet de inhoud van het voorliggende besluit de doorslag geven, maar de rafelranden in de voorbereidingsfase. De logica zal voor mij wel weer te hoog gegrepen zijn. Of zouden de confessionelen dit spel bewust spelen in de hoop dat ze zich na de volgende verkiezingen weer in het pluche kunnen nestelen? Het lijkt er verdacht veel op. Deze discussie in de raad is immers niet de eerste waarin het vanuit christelijke hoek meer gaat over toon dan over inhoud.

Laat ik, nog steeds vervuld van onbegrip over de kromme redeneringen, de oproep van de oud-burgervader van ganser harte ondersteunen en de betrokkenen toenadering toewensen, met open gesprek over de inhoud en graag met wat zuiverder argumentatie!

Theo Krins zei

Dank voor de vele reacties en ik heb bewust tot nu toe niet niet gereageerd! Wat mij betreft ben ik in de talloze blogs over dit onderwerp glashelder geweest en heb ik namens de ChristenUnie een consistente - inhoudelijke - lijn gekozen.
Als men het daarmee niet eens is, is dat prima, maar in mijn ogen hebben we niet gekozen voor een krampachtige scheiding tussen kerk en staat, maar heeft het college zichzelf in een lastig parket gebracht door bestuurlijk onvermogen.

Als het college eerst goed naar de belanghebbenden had geluisterd en een meerderheid van de raad vanaf oktober niet bewust had genegeerd was er voor iedereen een passende oplossing gevonden en had op de PWA locatie op korte termijn een goede oplossing voor de Ark en Gemiva vorm gekregen. Of dat nu alsnog lukt is nog maar de vraag..

Jammer dat steeds op het "christelijke" van drie van de acht partijen die tegen hebben gestemd wordt gewezen, terwijl inhoudelijke argumenten (zie hierboven en eerdere blogs) van heel andere aard tot een tegenstem hebben geleid.
Zeker de ChristenUnie en het CDA zijn nooit principieel tegen een buurtmoskee geweest en hebben dat ook altijd gezegd!
De vraag is alleen of die moskee op de PWA locatie moet worden gevestigd en daarvan vinden de 8 partijen die tegen hebben gestemd, dat dit niet het geval is. Zij geven de voorkeur aan een andere locatie.

Anoniem zei

Een plan met een zeer grote maatschappelijke "impact" mag naar mijn oordeel zowel beoordeeld worden naar de wijze van aanpak (PROCES) als naar de INHOUD. En dat is dan ook gebeurd.

Immers als de zaken niet goed worden aangepakt, dan kan het resultaat ook niet goed zijn.