Betrokken

Betrokken

maandag 16 februari 2015

Strijd tegen christenen en moslims?Op 13 februari stond er in de Telegraaf een opvallend artikel over een christelijk genootschap die zich in Den Haag - onder druk van de wijk - niet via een ABC constructie kan gaan vestigen:

Wel moskee, geen christelijk genootschap

Alexander Bakker
DEN HAAG - 
De komst van een christelijk genootschap in de voormalige Prinses Juliana kazerne wordt door Den Haag met volle kracht tegengehouden. Dit staat in schril contrast met het doordrukken van de megamoskee op de Prins Willem-Alexanderkazerne in Gouda. Tegen beide plannen komen bewoners in opstand.


  Vooral de wijkvereniging ziet niets in de komst van het evangelisch imperium Johan Maasbach Wereldzending naar het keurige Haagse Benoordenhout. Omwonenden vrezen dat de monumentale Julianakazerne wordt omgebouwd tot megakerk.
  Den Haag heeft daarom, onder druk van de lokale VVD, besloten om het pand niet te verwerven via een zogeheten ‘abc-constructie’, zoals Gouda nu wél wil doen met de megamoskee. Bij zo’n aankoop neemt de gemeente de kazerne over van het Rijksvastgoedbedrijf om het direct weer door te verkopen aan een nieuwe eigenaar.(...)
  „Dit zijn gemene politieke spelletjes zoals bij David en Goliath”, zegt David Maasbach, zoon van de roemruchte tv-predikant Johan, boos. Hij legt deze week in een brandbrief aan burgemeester Jozias van Aartsen (VVD) uit dat er géén megakerk komt, maar een hoofdkantoor met 200 personeelsleden voor zijn wereldwijde organisatie. „Het stadsbestuur probeert het in de doofpot te stoppen, maar ik heb de beloftes zwart op wit. Ik spreek voor eigen parochie: de wijk is het beste af met Maasbach. Géén 600 mensen en zware vrachtwagens zoals bij Defensie én de kazerne blijft gewoon zoals het is.”  Tegenover elkaar

  Je ziet enige gelijkenis met de discussies in Gouda over de PWA Kazerne.
  Bij dit soort situaties wordt al snel gedacht dat de inzet van buurtbewoners specifiek gericht is tegen een bepaalde geloofsgroep, christenen of moslims, en dat er feitelijk sprake is van onverdraagzaamheid tegen een bepaalde godsdienst.
  Al heb ik als christen mijn opvattingen over de islam, toch speelt dat bij in ieder geval de ChristenUnie geen rol.
  De ChristenUnie erkent vrijheid van godsdienst en moslims hebben daarom recht op een moskee.
  Het raakte me daarom toen ik deze week op een bewonersavond over de PWA Kazerne door een jonge moslima werd aangesproken met de woorden: "Wij staan nu tegenover elkaar".
  Zij ging er vanuit dat de ChristenUnie gewoon geen moskee wil en daarom kiest voor De Ark en Gemiva.


  Huisvestingsplicht

  Ik heb haar proberen duidelijk te maken dat we vanuit onze huisvestingsplicht voor scholen in oktober hebben gekozen voor het plan van Van Wijnen/ABC Nova die een totaalplan voor de kazerne hebben gemaakt met ruimte De Ark, Gemiva en woningen voor ouderen en niet voor het plan van een  islamitisch centrum op die locatie [De raad moest kiezen uit één van die plannen]
  De Ark en Gemiva waren overigens ook de eerste partij die met deze locatie aan de slag is gegaan en zijn al 10 jaar op zoek naar passende huisvesting.
  De ChristenUnie heeft toen tevens duidelijk gemaakt dat ze vanwege die huisvestingsplicht de ABC constructie alleen voor De Ark en Gemiva wil toepassen.
  Het college heeft vervolgens - zonder afstemming met de raad - gekozen voor het alsnog samenvoegen van De Ark Gemiva en islamitisch centrum El Wahda en positioneert de raad daarmee in een "dwangbuis".
  Het lukte me niet om haar echt te overtuigen, het gevoel van tegenover elkaar staan zat daarvoor helaas (nog?) te diep.

  Vragen

  Na de bewonersavond deze week waar zowel de voorstanders als tegenstanders van een islamitisch centrum zich door applaus bij de verschillende bijdragen nadrukkelijk van zich hebben laten horen, is nu de raad aan zet.
  Maandag 16 februari is er een verkenning en op 4 maart volg er dan een debat.
  De raad moet dan tenslotte op 11 maart een besluit nemen over een krediet voor De Ark en Gemiva, omdat de gemeente de ruimte voor hen gaat kopen. De moskee betaalt voor het andere deel van de kazerne. Als de gemeenteraad tegen dit krediet stemt gaat het hele plan niet door en trekt de gemeente haar handen van dit project af.

  De oppositie partijen, waaronder collega Anna van Popering die namens de ChristenUnie woordvoerder is bij dit dossier, hebben gezamenlijk o.a. de volgende vragen ingediend:


  De Ark/Gemiva

  1.   Wat zijn de kosten voor de gemeente in het huidige plan t.o.v. de (geschatte) kosten van het plan van Van Wijnen/ABC Nova?
  2.   Waarom verbindt het college het lot van De Ark/Gemiva aan dat van El Wahda en is het college niet bereid om alsnog mee te werken aan het plan van Van Wijnen/ABC Nova als het huidige plan niet door gaat?
  3.   De gemeenteraad heeft in meerderheid aangegeven gemeenschappelijke huisvesting van De Ark/Gemiva te wensen. Wat gaat het college doen om alsnog gemeenschappelijke huisvesting te realiseren als het huidige plan niet doorgaat?

  4.   Op welke termijn acht het college (gemeenschappelijke) huisvesting op een andere locatie dan de PWA-kazerne mogelijk en waar?

  Islamitisch Centrum
  1.   Het handelsregister van de Kamer van Koophandel vermeldt niet wie de bestuurders van El Wahda zijn. Is voor het college wel duidelijk wie de bestuurders zijn en zo ja, wie zijn dan de bestuurders van El Wahda?
  2.   De gemeente heeft in 2012 diverse alternatieve locaties aangedragen voor een islamitisch centrum waaronder de Goudse Poort, De Producent en de Tuinbouwschool aan de Sportlaan. Is het college bekend waarom El Wahda de andere locaties onvoldoende geschikte achtte en wat was de argumentatie?
  3.   Acht het college de andere locaties nog steeds geschikt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom acht het college huisvesting van El Wahda in de PWA-kazerne dan zodanig belangrijk dat zij hiervoor een ABC-transactie wil aangaan en laat het college dit niet gewoon aan de vrije markt over?

  4.   El Wahda geeft op haar website aan dat het Islamitisch Centrum tevens een voorziening voor de omgeving is, in hoeverre heeft het Islamitisch Centrum een regionale functie?

  Buurt

  1.   Volgens de buurt is al sprake van sociale onrust tussen scholieren en moslims. In hoeverre is het college bekend met deze sociale onrust en waaruit blijkt deze concreet? Als zich specifieke incidenten hebben voorgedaan, hoeveel zijn dat er dan over de afgelopen periode en wat hielden deze incidenten in?
  2.   Waarom is er niet eerder een mediator ingeschakeld?
  3.  In hoeverre zet het college in op het rekening houden met de wensen van de buurtbewoners en op welke wijze?

  Parkeren/Verkeer
  1.  In het verslag van de mediator van 8 mei 2014 wordt aangegeven dat voor El Wahda het geplande aantal van 317 parkeerplaatsen nodig zijn. Nu krijgt El Wahda maar 201 plaatsen. Waarom heeft El Wahda daar nu genoeg aan?
  2.   Bij het hanteren van de parkeernormen is uitgegaan van een moskee. El Wahda is echter een islamitisch centrum met mogelijk een regio functie. Kunt u aangeven waarom bij de parkeernormen desondanks is uitgegaan van alleen de gebedsplaatsen in de moskee?


  4 opmerkingen:

  Anoniem zei

  Het is jammer dat sommige mensen kennelijk een strijd tussen geloofsgroepen hiervan willen maken.

  Terechte vragen van de CU. Overigens staat in het (volledige) artikel over Den Haag ook, dat ervoor gekozen is om de abc constructie niet voor dit doel toe te passen, vanwege gemeentelijke belangen als verkeersoverlast, wensen van omwonenden en (!) de vraag of zo'n bestemming wel past bij de identiteit van de wijk. Opmerkelijk!

  Waar BenW in Gouda zich dus verschuilen achter procedures en zaken als het bestemmingsplan, laat Den Haag zien dat juist een abc constructie een bredere weging mogelijk maakt. Je HOEFT dit namelijk niet te doen als gemeente.

  Anoniem zei

  Je HOEFT inderdaad geen ABC transactie te doen als gemeente. Het Rijk kan het pand dan in zijn geheel op de markt verkopen aan een groot islamitisch centrum, asielzoekerscentrum etc. Zonder dat de gemeente daar ook maar enige invloed, ook niet op bijv. verkeerskundige randvoorwaarden, op heeft, gezien de bestemming dit toestaat. Het is maar wat je wilt....

  Anoniem zei

  Ik denk dat het niet altijd gaat om een geloofsstrijd.

  Het is ook een zaak van emotie.
  We hebben het over monumentale panden!
  Daar hoort emotie bij.
  In Gouda word een oude lichtfabriek omgebouwd tot grandcafe. Op gevoelsgebied past dat beter dan, van dat schitterende pand een kerk of moskee te maken.

  Om van een oude mooie kazerne een moskee te maken, ligt dat op beleving en emotie valk lastig.
  Moskee is een oosters bouwwerk, en dat past niet in die wijk, op die plek, met die bestemming.
  Dit punt hoor je niet in de discusie.

  Mvg. P. Meijboom

  Wh kolkman zei

  Terechte vragen. Ik denk dat het in deze tijden voor alle partijen van belang is dat er duidelijkheid komt over het process en de verschillende afwegingen. Zonder dat wordt het lastig een groot draagvlak bij burgers en buren te krigen, voor welk besluit dan ook, en daar lijkt me niemand bij gebaat.