Betrokken

Betrokken

maandag 20 januari 2014

Forse bezuinigingen in Gouda vanaf 2015Ambtelijke verkenning keuzemogelijkheden

Op 17 januari stonden diverse onderwerpen op de raadsagenda, maar ik zag het meeste uit naar de presentatie door de ambtenaren (het is namelijk geen politiek document) van de "Ambtelijke verkenning keuzemogelijkheden in Gouda 2015-2018".

De komende raadsperiode moet nog een oplopend bedrag tot zo'n 7 miljoen euro structureel vanaf 2018 worden bezuinigd en het college had toegezegd om voor de verkiezingen met een stuk te komen waarin keuze mogelijkheden voor het nieuwe college zouden worden verwoord en toegelicht.


Deze notitie moet een basis vormen voor de nieuwe gemeenteraad om keuzes te kunnen maken, waarbij voldoende mogelijkheden worden geboden om als partij(en) eigen afwegingen te kunnen maken door in totaal voor bijna 22 miljoen aan bezuinigingsmogelijkheden aan te bieden.

3 lijsten

Er zijn 3 lijsten opgesteld, waarbij lijst I de minste impact op de stad heeft en dat neemt toe  op de lijsten II en III.
Het interessante is dat de lijsten afzonderlijk kunnen worden beschouwd, maar ook dat het een cumulatief karakter heeft. Ze zijn op te tellen, zonder dat er dubbelingen ontstaan.

Zie onderstaand voorbeeld t.a.v. de subsidies. Je kunt dan de keuze maken om voor 1,2,3  of 4 jaar de nullijn te gaan hanteren voor subsidies. Ga je voor 4 jaar (2015-2018) dan kan je € 496.000,- jaarlijks structureel bezuinigen.

Als we alle ideeën van lijst I overnemen kunnen we in totaal voor € 5,94 miljoen bezuinigen per 2018 en op basis van lijst II nog eens € 3,07 miljoen per 2018.
Lijst III, dat de meeste impact heeft op de stad (!) geeft nog eens de mogelijkheid om € 12,86 miljoen extra per 2018 te bezuinigen.

Ambtenaren

Het zal weinigen ontgaan dat er op de post "ambtenaren" behoorlijk kan worden bezuinigd. Op de lijst staat al een bedrag van € 1.750.000 vanaf 2018 en dat kan nog hoger worden als er bepaalde taken niet meer worden gedaan. Het is een vereenvoudigd beeld, want door de decentralisaties krijgt Gouda er de komende jaren weer een fors aantal taken bij en dat zal ongetwijfeld dit ideaal plaatje gaan beïnvloeden. Wel is het opvallend dat de laatste jaren iedere keer blijkt dat er toch best kan worden bezuinigd op de ambtelijke capaciteit, terwijl voorheen steeds werd gezegd dat dit niet of alleen met forse consequenties mogelijk is. Die consequenties blijken nu dan dus toch verantwoord..
Het meest opvallende vind ik dat er nog altijd geen (formeel) werkplek onderzoek heeft plaats gevonden, mede in het licht van de komende decentralisaties, zodat een goed onderbouwd beeld ontstaat over de gewenste ambtelijke capaciteit.
Nu zal menigeen de komende jaren blijven roepen dat er nog wel wat meer op die post kan worden bezuinigd, terwijl dat nog maar de vraag is.

Keuzes maken

Aan de raadsleden is in ieder geval de komende tijd de uitdaging om verantwoorde keuzes te gaan maken en dat zal soms pijnlijk zijn voor de stad, want € 7 miljoen structureel bezuinigen is ingrijpend.
Het zal een goede zaak zijn als de partijen die mogelijk worden geraakt in de gelegenheid worden gesteld om (weer) zelf met ideeën te komen en dit dan middels werkconferenties met de nieuwe raad te bespreken. Een aantal jaar geleden hebben we dat ook gedaan en dat helpt om verantwoorde besluiten te nemen.
Veel tijd is er overigens niet, want in het voorjaar van 2014 wil de provincie duidelijkheid hebben over de wijze waarop de bezuinigingen gaan worden ingevuld.

De nieuwe gemeenteraad kan dus na 19 maart gelijk vol aan de bak!
Brief provincie over begroting 2014: 

"Wij gaan ervan uit dat u bij de voorjaarsnota structurele maatregelen zult nemen om de begroting 2015 structureel en reëel sluitend te krijgen. Daarbij dienen de te treffen bezuinigingsmaatregelen concreet op programmaniveau te zijn ingevuld."


3 opmerkingen:

Anoniem zei

Een beetje absurd voorstel over nullijn subsidies. Subsidie is een van de zeer schaarse instrumenten voor beïnvloeding beleid, door gemeenteraad. Nullijn geldt al paar jaar. Gesteund worden clubs die al geld kregen. Nieuwe initiatieven krijgen geen kans.
Waarom geen onderzoek of de oude activiteiten wel binnen het beleid vallen? Of is dat al die jaren hetzelfde. Wil de raad niets meer/anders met vrijwilligers, duurzame energie, veiligheid enzo?

Anoniem zei

Sterkte Leo,
Ben

Anoniem zei

Dank Theo. (Noodzaak van)Werkplekonderzoek in kader van decentralisaties is zeer constructieve inbreng.Verantwoordelijkheid moet nu eenmaal door mensen gedragen worden. Veel succes gewenst komende tijd,

Henri van Heffen