Betrokken

Betrokken

zaterdag 24 augustus 2013

Onrust in Gouda over hotelsDe laatste weken worden we bijna overspoeld met nieuwsberichten over de mogelijke komst van diverse hotels in Gouda en dat levert - terecht - de nodige onrust op. 

De bestaande hotels moeten keihard werken om hun hoofd boven water te houden en het lijkt erop dat nu zonder een onderliggende actuele visie er allerlei besluiten gaan worden genomen, waardoor er mogelijk op termijn geen enkel hotel in de Goudse binnenstad meer aanwezig is.

Bestaande hotels

Op dit moment heeft Gouda drie hotels in de binnenstad: het in 2012 geopende Best Western Hotel (101 kamers), De Keizerskroon (10 kamers), De Utrechtsche Dom (14 kamers) en bij de A12 Campanile Hotel (77 kamers).

Nieuwe hotels

Nu zijn er plannen voor de volgende hotels: 5 sterren hotel in het voormalig Weeshuis (nu bibliotheek) met 45 kamers (dit is nog een niet bevestigd bericht, volgende week komt meer duidelijkheid), Van der Valk in de Goudse Poort (150 kamers) en een hotel bij het NS-station Gouda met 93 kamers.

Past bij streven naar 1 miljoen bezoekers

De vraag die zich voordoet bij deze plannen is of er voldoende vraag is om zoveel initiatieven tegelijk toe te juichen.
Volgens Koninklijke Horeca Nederland passen deze initiatieven in het streven van Gouda om jaarlijks 1 miljoen bezoekers te trekken en mensen langer vast te houden. Verder is het volgens hen ook aantrekkelijk voor bedrijven die zich hier mogelijk willen vestigen.

Nu al te lage bezetting

Er is echter ook een andere kant aan dit verhaal! Hotels hebben een minimale bezettingsgraad nodig om te kunnen bestaan en dat ligt op zo’n 70% van de beschikbare capaciteit. Op dit moment wordt dat niet gehaald. Het ligt nu meer tussen de 40 en 55%, waarbij ook nog eens de gemiddelde kamerprijs een dalende trend heeft. Datzelfde geldt ook voor vergadermarkt.

Als er concurrentie bijkomt werkt dat altijd kannibaliserend, dat gebeurde ook toen het Best Western Hotel er kwam.
De bestaande hotels hebben nu geen extra marge, dus bij vestiging van nieuwe hotels dreigt direct faillissement. Adhoc (makelaar) die voor de locatie bij het station bemiddelt heeft ook uitgesproken dat hij verwacht dat er hotels gaan sneuvelen…


5 sterrenhotel reëel?

Als argument bij het hotel in het voormalig weeshuis kan je aanvoeren dat hier een ander segment wordt bediend, daar het – volgens de geruchten – om een 5 sterren hotel zou gaan. Dit argument lijkt echter vooral bedoeld om zich te kunnen invechten, want Gouda is waarschijnlijk veel te klein voor een dergelijk chique hotel. Deze hotels zie je normaal gesproken alleen in de grote steden.

Het is aannemelijk dat kort na het openen de eigenaar kiest voor teruggaan naar 4 sterren, waardoor hij veel kosten kan besparen, maar wel een directe concurrent wordt van de andere hotels in de binnenstad.

Hotel de Keizerskroon

Horeca structuurvisie     

Begin dit jaar hebben de hoteleigenaars gesproken met de wethouders Van den Akker en Bergman over de ontwikkeling van de hotels in Gouda en de huidige omzetten. 

De eigenaren hebben toen voorgesteld een structuurvisie over de horeca op te stellen, zodat er op basis van gedegen onderzoek kan worden bepaald in hoeverre er behoefte is aan meer hotels en binnen welk tijdsbestek. De wethouders hadden hier naar ik begreep wel oren naar, maar hebben geen harde toezegging gedaan. Betrokkenen hebben daarna nooit meer iets vernomen, alleen berichten uit de pers dat er mogelijk diversel hotels bijkomen.

Ik vind het cruciaal dat deze geactualiseerde visie er wel komt alvorens de gemeenteraad nadere besluiten neemt, want op leegstand en faillissement zit niemand te wachten. Daarbij kan het naar mijn mening natuurlijk nooit de bedoeling zijn dat voor de toeristen in de binnenstad straks geen hotel accommodatie beschikbaar is.

Overaanbod

Gouda moet zich goed realiseren dat een ontwikkeling, in dit geval meer aanbod van hotelbedden, moet aansluiten bij het vraagpotentieel. 

We hebben te maken met een matige economie en een nu al teleurstellende ontwikkeling van het aantal bezoekers die ’s-nachts in Gouda verblijven. Verder zijn onlangs een aantal grote bedrijven uit Gouda weggegaan en aan die trend lijkt geen einde te komen. Daarnaast moeten ook steeds meer bedrijven inkrimpen.

Daarnaast zal een Van der Valk hotel in de Goudse Poort een geduchte concurrent opleveren voor de andere hotels, terwijl het nog maar de vraag is in hoeverre de gasten die daar verblijven de Goudse binnenstad bezoeken. Bij Campanile gaat 80% van de gasten de binnenstad niet in! Dit is een belangrijk issue als je praat over een beleid die het toerisme voor de binnenstad moet versterken…

Hoe nu verder?

Middels vaststelling van het bestemmingsplan in de spoorzone heeft de raad enige tijd geleden reeds ingestemd met het vestigen van een hotel. Voor de andere hotels moet er waarschijnlijk nog een raadsbesluit worden genomen.

Op dit moment vrees ik op termijn vooral veel problemen bij de Goudse (binnenstad) hotels en dat lijkt me niet wenselijk!

Laten we als inzet nemen dat (de ontwikkeling van) het aantal bedrijven in onze stad en de ontwikkeling van (toeristische) activiteiten gelijke tred houden met het aanbod van het aantal bedden.

Wat mij betreft komt daarvoor eerst een actuele structuurvisie en op basis daarvan kunnen we dan verantwoorde besluiten nemen en nemen we geen besluiten op basis van prestige of uit drang om zo snel mogelijk panden een nieuwe bestemming te geven.

7 opmerkingen:

Gerard van Domselaar zei

Bestaande nota is zonder cijfermateriaal. Ik lees belegen veronderstellingen, meer niet.

Want, baseer je beleid in 2013 maar eens op een nota gepubliceerd in 2008, dus met verwachtingen die een eeuwigheid voor aanvang van de huidige kredietcrisis, met z'n wegtrekkende bedrijven en innovatieve vergaderoplossingen, zijn ontstaan.

Léon van der Meij zei

Een vraag ter overweging.... Als zich een nieuwe bakker in de stad wil vestigen, houden we ook geen lange discussies en werken we ook geen visies uit of dit wel wenselijk is, dan wel of dit mogelijk failliete bestaande bakkers tot gevolg heeft. Dat noemen we ondernemerschap en marktwerking. Iets dat volgens mij in de hotelbranche ook geldt.
Relevantere vragen voor de gemeente en de overige betrokkenen zijn:
- past het type bedrijvigheid in het pand, in de omgeving en dus in de vastgestelde plannen (qua bestemmingsplan, horecabeleid, monumentenbeleid, etc.);
- wat te doen met de inpassing/het voorkomen van overlast (verkeer, horeca, geluid).

De "ondernemersvraag" is in mijn ogen er 1 voor de ondernemer en zijn financiers. Als zij er brood in zien, wie is de gemeente(raad) om dat te betwisten? Hoe zat het met kaders stellen en ruimte bieden?

;-)

Johan Weeber zei

Sinds de invoering van de Europese dienstenrichtlijn in 2011 kan en mag een gemeente geen marktinitiatieven tegenhouden uit concurrentie overwegingen. Wel kan een gemeente een hotelontwikkeling ongewenst verklaren vanwege bijvoorbeeld verkeer aantrekkende werking, strijdigheid met bestemmingsplan, etc.

Volgens de huidige wethouder is een nieuwe nota niet nodig.
In de nota uit 2008 zijn gebieden aangewezen waarbinnen bepaalde horecafuncties passen. Zo is de binnenstad geschikt voor vrijwel alle vormen van horeca, waaronder hotels. Daarbinnen wordt e.e.a. aan de markt overgelaten. Als ik me niet vergis was dat ook de reden waarom de wethouder geen aanpassing van de nota nodig vond voor de weeshuis locatie.
Van der Valk zou inderdaad wel strijdig kunnen zijn met deze nota. Wordt vervolgd.

Anoniem zei

Huidige nota dateert uit 2008 en toen groeiden de bomen tot in de hemel. Ik denk dat het goed is nu de wereld flink veranderd is om weer een nieuwe te laten maken . Dat is beleid voeren.

Rob van Gent zei

Van 101 hotelkamers in 2011 naar 490 hotelkamers in 2015-2016. Het is weer het oude Goudse liedje: Wij willen een grote stad zijn.
Het resultaat leegstaande hotelkamers en faillissementen onder de kleine ondernemers die er dag en nacht voor hebben gewerkt.
Gouda is een prachtige stad maar de gemiddelde tourist verblijft er 1 dag. Weet u het nog? Grootse plannen met de spoorzone, een variant van de Rotterdamse koopgoot moest er komen. er komt zoals voorpeld door de meeste gouwenaars niets van terecht. Westergouwe, niet doen zei de gouwenaar, zal het volgende gat in de goudse schuldenpot worden. En zo zal het ook gaan met deze hotelplannen.

B. te G. zei

Gouda heeft geen hotels nodig, het is geen stad waar je eens uitgebreid gaat logeren.
Het is een echte stad voor dagjesmensen.
Ik moest trouwens ook lachen, dat je gaat voor een miljoen bezoekers per jaar!

De mensen die boodschappen komen doen in de stad kunnen de auto al niet kwijt laat staan dat de stad overspoeld gaat worden, neen dat is een fata morgana.

Velen laten de stad dan ook links liggen en rijden naar Alexanderpolder of Zoetermeer.
Zo zal het echt zijn en niet anders worden.

Hotels zei

Ja extra concurrentie is niet altijd leuk, maar zo werkt het natuurlijk, iedereen moet de kans hebben om zich in gouda te vestigen, en het is aan de bestehotelier om er toch nog wat aan te verdienen door bijvoorbeeld innovatief te zijn.