Betrokken

Betrokken

zaterdag 1 september 2012

Bewoners zijn het zat!Na het Groenboek van de ChristenUnie in 2010 leek het beter te gaan met het (groen)onderhoud in Gouda, maar er bereiken me nu weer signalen dat het niet overal naar wens gaat.

P.C. Hooftstraat
In deze blog wil ik aandacht besteden aan het parkje in de P.C. Hooftstraat en de Bosweg in de wijk Korte Akkeren.
Dit kleine stukje groen wordt door de bewoners gekoesterd, maar de gemeente en Cyclus denken hier anders over, want het gaat om een behoorlijk verwaarloosd stukje natuur!
Ook de veiligheid is in deze buurt in het geding, maar daarover in een andere blog meer.

Lelijkste gebouw
De aanblik wordt o.a. verpest door een rioolgemaal met noodpompen en een verwaarloosde trap achter dit gebouw. Bijkomend punt is dat de noodpompen aanvankelijk volgens de omwonenden nogal wat geluidsoverlast veroorzaakten en dat dit na lang aandringen van hen op nogal primitieve (maar wel effectieve...) wijze is opgelost door rubbers onder de containers met pompen en.... een stel extra containers te plaatsen. Het foeilelijke gebouw en de staat van onderhoud levert in ieder geval één prijs op: lelijkste gebouw van Korte Akkeren...
Het mooiste zou zijn als dit gemaal kan verdwijnen, maar aan de buitenzijde het zicht verbeteren is wel het minste wat er moet gebeuren.

Hondenpoep
Het parkje - dat op zichzelf een leuke speelplek kan zijn - is niet vrij van uitwerpselen van honden en volgens de bewoners wordt er niet gehandhaafd. Er staat niet eens een bord. Wellicht wordt het stilzwijgend beschouwd als een uitlaatplek, maar daarmee ontneem je de buurt wel een speelplek en het komt de kwaliteit van het stukje groen niet ten goede.

Verwaarlozing
Het onkruid groeit rond het rioolgemaal welig en ook verder ziet het groen in het parkje er onverzorgd uit. Het geeft zelfs een onveilig gevoel. Tijd voor een grondige maaibeurt en een toezegging dat het regelmatig gaat worden onderhouden!
Door de verwaarloosde omgeving met weinig tot geen sociale controle is het ook een hangplek voor jongeren die vervolgens behoorlijk wat zwerfvuil achterlaten.

Als dit stukje groen wordt aangepakt is het raadzaam om een alcohol verbod van kracht te laten zijn en een bordje te plaatsen met "huisregels".

Het is jammer dat iedere keer weer moet worden vastgesteld dat we niet altijd zorgvuldig omgaan met ons groen, wat toch al zo spaarzaam is. Als we trots zijn op onze stad laten we dit toch niet gebeuren?

1 opmerking:

Hans du Pré zei

Ha die Theo, wat bijzonder dat jij aandacht besteed aan het parkje aan de Bosweg. Met de afnemende verkeersdruk op de Rotterdamseweg, na openstelling van de Zuidwestelijke Randweg, wil het wijkteam Korte Akkeren dat parkje ook aandacht gaan geven. Want zou het niet prachtig zijn om die verwaarloosde trap te vervangen door een hellingbaan met een mooie wandelroute door het parkje van de Constantijn Huygensstraat naar de Binnenstad? En de trottoirs op de dijk door het Crodaterrein weer terug te geven aan de voetgangers? De fietsers kunnen dan weer gebruik gaan maken van de rijweg. Dat zijn de vruchten die we kunnen plukken nu de Zuidwestelijke Randweg is opengesteld, waardoor de wijk Korte Akkeren er weer een prettige voetgangersverbinding bij, of terug, krijgt naar de Binnenstad.
Groet, Hans du Pré