Betrokken

Betrokken

woensdag 10 augustus 2011

Zooitje bij de belastingdienst?

Onvrede over Belastingsamenwerking Gouwe–Rijnland (BGR)Sinds dit jaar worden de gemeentelijke belastingen geïnd door de BGR i.p.v. door de gemeente zelf. De gemeenteraad heeft enige tijd geleden tot die samenwerking besloten vanuit het oogpunt van efficiëntie en kostenbesparing en het zou niet leiden tot kwaliteitsverlies.

Er gaan echter geluiden rond dat het allemaal niet zo goed verloopt en onlangs heeft Marianka Peters daar ook een bijdrage over geschreven in FF Tussendoor op 27 juli jl. in de Goudse Post.

Een Goudse bewoner heeft mij nu ook een concrete casus aangereikt die er niet om liegt en ik ben nu erg benieuwd in hoeveel fouten er nu worden gemaakt en van welke aard.
Er was destijds namelijk toegezegd dat de kwaliteit van de dienstverlening niet zou leiden onder de samenvoeging, sterker: het zou er alleen maar beter en efficiënter van worden.
Als dit niet het geval blijkt te zijn, hebben we een punt om op te pakken!
Graag ontvang ik naar aanleiding van deze blog concrete reacties en bij voldoende reacties komt er dan na het Groenboek en het Witboek binnenkort het Paarsboek.

Nu dan de casus, die wel op een soap lijkt:

“Mijn WOZ aanslag 2011 is door de BGR vastgesteld op de tarieven wat van toepassing is voor bedrijven i.p.v. voor een woonhuis. Dat houdt in dat ik in een hoger tarief val en ook nog wordt aangeslagen voor het Ondernemersfonds.
Concreet: mijn aanslag is circa € 388,- hoger dan vorig jaar terwijl de waarde van mijn huis enkele procenten lager is vastgesteld. Nu kan ik mij voorstellen dat er enige verwarring kan zijn omdat in het bestemmingsplan mijn huis is aangegeven als zijnde op de begane grond een bedrijfsruimte met woonruimte op de verdieping. De situatie in de praktijk is dat ik de begane grond gebruikt voor het parkeren van onze auto's en geen bedrijf hebt en bij de KvK op mijn woonadres ook geen bedrijf is ingeschreven. Wij wonen uiteraard op de 1ste en 2de verdieping. Anderzijds ben ik door de gemeente Gouda in het verleden nooit op deze wijze aangeslagen dus het is bekend!"

Ik kan digitaal geen bezwaar maken

"Maar goed, zo’n fout kan voor de eerste keer gebeuren en ik heb vervolgens een bezwaarschrift ingediend. De BGR geeft de mogelijkheid om digitaal een bezwaarschrift in te dienen. De BGR geeft op haar site diverse keuzemogelijkheden waarop je kan aangeven wat de inhoud is van het bezwaar. Op het moment dat ik de aanslag ontving moet je binnen 6 weken een bezwaar indienen. In die periode bleek dat voor het type bezwaar dat ik had het nog niet mogelijk was een digitaal bezwaarschrift in te dienen. De mogelijkheid zou voor eind maart beschikbaar zijn en dat viel nog in de periode dat je bezwaar kon aantekenen. Toen het eind maart nog steeds niet mogelijk bleek heb ik mijn bezwaarschrift schriftelijk ingediend, op zich geen probleem maar…. als je nu op de site kijk dan kan dat nog steeds niet digitaal en we zijn toch inmiddels in augustus aanbeland."

Waar blijft de ontvangstbevestiging?

“Het tweede punt wat ik heb is dat ik ruim 2 maanden heb moeten wachten op een ontvangstbevestiging. Al die tijd heb ik dus geen zekerheid gehad of mijn bezwaarschrift überhaupt was aangekomen."

Voorlopige aanpassing te hoge aanslag met slechts € 40,00

"Ik had in mijn bezwaarschrift tevens gevraagd om een voorlopige verlaging van de aanslag met € 180,- dus ruim binnen het bedrag wat ik zelf had uitgerekend. In juni kreeg ik een 2e reactie van de BGR waarin men wederom aangaf dat mijn bezwaar in goede orde was ontvangen maar dat een definitief besluit nog wel even op zich kan laten wachten, op basis van mijn verzoek kan ik ondertussen de aanslag met € 40,- verlagen. Afgezien dat dit behoorlijk afwijkt van mijn verzoek werd er nog wel aan toegevoegd dat indien het bezwaar ongegrond werd verklaard en ik alsnog de resterende € 40,- moet betalen hier ook nog rente over wordt berekend. Over een rentevergoeding indien teveel is betaald wordt met geen woord gerept."

Bedrijfsafval en dwangbevel

"Na een lange stilte ontving ik begin augustus van de BGR een formulier m.b.t. bedrijfsafval. Dit is een formulier die ik tot nu toe ook jaarlijks van de gemeente Gouda ontving en waarin wordt gevraagd of ik bedrijfsafval in het voorgaande jaar heb laten afvoeren en zo ja om welke hoeveelheden het dan gaat. Tevens wordt gevraagd of voor het lopende jaar sprake is van veranderingen. Ook dit heeft weer te maken met de bestemming van de begane grond van mijn woonhuis.

De BGR gaat anders te werk...Ik had in het begin dit jaar trouwens al een formulier van de gemeente ontvangen die ik heb ingevuld en geretourneerd. Maar nu heb ik van de BGR dus wederom een formulier ontvangen maar die is toch wat anders van opzet.
De vragen zijn gelijk, maar de BGR stelt dat ik op straffe van een dwangbevel het formulier binnen 4 weken moet retourneren.
Ze sturen zo’n formulier midden in de vakantieperiode en ook nog eens op een toon die alle perken te buiten gaat, terwijl zij burgers maanden laten wachten op een antwoord.

Dat de gemeente diensten door derden laat verrichten vind ik prima maar ik ben van mening dat de burger hier niet de dupe van hoeft te zijn of anders gezegd dat je als burger niet eens zou moeten merken wie de dienst verricht of er moet sprake zijn van een kwaliteitsverbetering van de dienst.
Ik ben van mening dat met de dienstverlening van de BGR geen sprake is van een kwaliteitsverbetering, integendeel zelfs. Natuurlijk is dit het eerste jaar dat de BGR de dienst heeft overgenomen maar ik vraag mij wel af of ze voldoende waren voorbereid op het uitvoeren van deze dienst. Ik heb dat in ieder geval niet gemerkt of kunnen vaststellen gelet bovenstaande."

Hoe deze geschiedenis gaat aflopen blijft nog even ongewis, maar dat er nog vervelende kinderziektes zijn is wel duidelijk. De bedrijfsprocesssen zullen bij BGR in rap tempo moeten verbeteren!

12 opmerkingen:

Anoniem zei

Eens Theo, heb zelf drie mailtjes verzonden met verzoek of ik aub belasting mocht betalen, en nog geen aanslag ontvangen.

Anoniem zei

Ook ik heb na herhaaldelijk mailen nog steeds geen aanslag mogen ontvangen. Er staat een blokkade op mijn woning, maar waarom dat kunnen ze niet vertellen. Inmiddels hebben wij ook een formulier m.b.t. bedrijfsafval ontvangen. Echter onze woning is gewoon een woonhuis. Er zit geen bedrijf in en dat heeft er ook nooit in gezeten! Tegen de tijd dat ik mijn aanslag ontvang, krijg ik waarschijnlijk de volgende alweer. En dan? Moet ik dat dan allemaal tegelijk ophoesten?

Hans van Giersbergen zei

Mijn ervaringen komen voor een groot deel overeen met die van het bericht.
De aanslag viel twee dagen eerder in de bus dan de datum die erop vermeld stond. Best bijzonder.
Bij mij ging de aanslag WOZ van 400,-- naar 950,-- euro, om dezelfde reden als vermeld. Dit is extra ergerlijk omdat door de taxateur van de gemeente in 2009 zelf op papier is vastgesteld dat het een woonpand betreft en als zodanig getaxeerd moet worden. Ik was dus zo naief te denken dat een discussie die vanaf 2007 liep nu eindelijk afgerond was. Na drie maanden nog geen ontvangstbevestiging, gebeld en wat bleek. Hij lag op de stapel nog te behandelen en was dus nog niet als bezwaar geregistreerd.
Half juni ontvangstbevestiging ontvangen. Ik heb zelf (in overleg) de automatische afschrijving geblokkeerd en wacht verder af.
Het gaat overigens niet alleen over de WOZ, door de wijze van vaststelling worden we ook nog twee maal aangeslagen voor reinigingsrechten, afvalstoffenheffing etc. Bij elkaar resulterend in een aanslag die 1000,-- euro hoger ligt dan het voorgaande jaar.
Voor wat het bedrijfsafval betreft hetzelfde verhaal.
Tot op heden zijn de taxatiegegevens van mijn pand niet beschikbaar op de site.
Wij zijn helaas niet de enigen in de binnenstad. Voor mijn buurman geld hetzelfde en er zijn er ongetwijfeld nog veel meer.
Tot slot:
Waarom moet ik voor een gemeentelijke belasting naar een bezoekadres in Leiden.
Waarom is het postadres in Nieuwegein?
Van de BSGR begreep ik dat er inderdaad grote problemen zijn met de verwerking. Dit zou komen doordat een besluit over uitbesteden door de gemeente Gouda zeer laat genomen is.
Mijn conclusie is dat het bezuinigingsbedrag wel erg hoog moet zijn, om deze puinhoop te rechtvaardigen. En het getuigd van weinig respect van het gemeentebestuur voor zijn bewoners.
Het kan ook anders. Ik bezit ook een pand in Rotterdam. Zij vonden dat de huizenprijs in 2010 nog steeg. Ook hier bezwaar gemaakt. Binnen week ontvangstbevestiging. Binnen twee maanden (voor mij positief) afgehandeld. Maar ja, zij hebben het ook niet uitbesteed.(en de tarieven zijn ook nog stukken lager)

Anoniem zei

Geachte hr. Krins,

Het niet komen op de avond die de belastingmedewerkers van de gemeente Gouda hadden belegd, lag volgens u politiek nogal gevoelig. Ik denk dat u beter kan zeggen, sommige wethouders waren bang voor gezichtsverlies. Het is wel jammer dat er niemand gehoor aan heeft gegeven, want dan wzren dit soort dingen die nu fout gaan aan de orde gekomen. Ik weet bijna zeker, dat de gemeenteraad nog wel voor meer verrassingen zal komen te staan, en ook dat had verholpen kunnen worden met een goed gesprek. Na dit gesprek had de gemeenteraad zeker anders tegen deze samenwerking aangekeken

joke zei

Hallo Theo, mijn verhaal gaat bijna over hetzelfde.
Ik krijg een aanslag waarin staat dat ik 324,00 afvalstoffenheffing moet betalen, ga direkt in de pen en ga mailen. Wat een drama is dat. Duurt allemaal veel te lang.
Ik laat namelijk AL mijn vuil (huis en bedrijfsafval) door een particulier bedrijf afvoeren. Daar betaal ik ook al voor.
vervolgens blijkt dat ze een verkeerd bankrekeningnummer hebben gebruikt dus er kon niet geincasseerd worden. Toen maar eens gebeld want ook 1 van de honden was inmiddels overleden.
Blijkt dat dit probleem over 3 afdelingen verdeelt is.
1) er worden een rekenfout over de hond gemaakt.
2) er zou eind van de maand in 1 keer geincasseerd worden nav 2 keer niet kunnen incasseren
3) jammer maar helaas er is een wet dat het huisvuil ophalen ALTIJD door de gemeente moet worden gedaan.
??????????????
na diverse mails, bellen enz. zegt er zo'n ambtenaar: "uw moet maar een rechtzaak beginnen, wij vinden dit ook heel raar zo'n wet"

Anoniem zei

Vandaag een herinnering ontvangen voor "locale heffingen", maar de aanslag heb ik dus nooit gekregen. Ik betaalde altijd per incasso per maand maar dat is blijkbaar niet gelukt. Dat heeft ook al die maanden niemand gemeld. Verder ben ik niet op de hoogte gesteld van Gemeente, noch van Hoogheemraadsschap dat een andere partij de heffingen int.
Bovendien is volstrekt onduidelijk waarvoor ik moet betalen, omdat ik dus de aanslag niet heb. Er staat alleen "locale heffingen". Ik lees ook op diverse plaatsen op internet dat ik niet de enige ben.

John S te Gouda zei

Bij ons viel gisteren ook een verrassingsbrief van de BGSR in de bus. Ik had een betalingsachterstand (gemeentebelastingen) over 2010.
Wat blijkt de incasso van de gemeente blijkt over 9 termijnen niet ca 91 Euro te zijn geweest, maar slechts 52 Euro.
Dus dankzij een fout van de gemeentelijke belastingdienst kan ik nu even 350 Euro ophoesten.
En de BSGR: niet bereikbaar, het is erg druk.
Als je zulke brieven verstuurd vind ik dat niet vreemd.

John

Anoniem zei

Beste Theo,
Bij mij lopen de zaken met BSGR helemaal op rolletjes. Je bent op alle fronten niet goed geinfor- meerd. Als lid van de gemeenteraad laat jij je wel voor het karretje spannen van burgers die hun hele leven al moeite hebben met het betalen van belastingen die ook jij en ik moeten betalen. Ik vind dat je BSGR als nieuwe organisatie ook een kans moet geven. zijn je reacties niet een beetje overdreven??? Het lijkt wel een hetze tegen de BSGR. Ik neem aan dat ze bij jouw verzekerings maatschappij ook woekerpolissen verkopen aan onschuldige burgers.
zal ik daar een artikel aan wijden?

Theo Krins zei

Beste "anoniem",

Jammer dat je je niet publiekelijk bekend maakt, terwijl je me wel rechtstreeks "aanspreekt".
Als reactie op wat je schrijft: ik voer geen hetze tegen de belastingdienst en laat me voor niemands karretje spannen.
Op basis van diverse reacties heb ik besloten na te gaan of er werkelijk iets (structureel) mis is en daarvoor heb ik input nodig. Dat is de inzet van mijn actie, niet meer en niet minder.
Als raadslid is dat mijn goed recht, sterker nog: het kan een probaat middel zijn om mijn controlerende taak uit te oefenen.

Anoniem zei

Wat heeft de belastingdienst hiermee te maken?

Anoniem zei

Aanslag ontvangen in februari, bijna 2 keer zo hoog als gebruikelijk. Wat blijkt men heeft alle gemeente en waterschapsheffingen voor 2 adressen berekend voor het hele jaar (ben verhuisd in januari). Bezwaar aangetekend, pas na maanden een ontvangstbevestiging. Rond juli brief van BSGR dat de helft wordt verminderd (het deel voor mijn oude adres). Verder geen uitspraak op bezwaar, dit laat kennelijk nog op zich wachten. Verzocht om het juiste deel per incasso in termijnen te betalen, dit zou in orde komen ondanks dat ik nooit een machtiging aan deze club heb verstrekt. Het is nu bijna december en nooit meer iets vernomen van BSRG. Ook geen incasso afgeschreven. Wat een amateuristische bedoening, ga ook geen contact meer opnemen want het is daar duidelijk een chaos!

Anoniem zei

Gemeente Katwijk (B&W) heeft volgens een krantenbericht het besluit genomen ook toe te treden tot de BSGR. Volgens mij is dit gewoon een prestigekwestie.
Heb nooit problemen gehad met de medewerkers van de gemeente Katwijk zelf, maar ik houd m'n hart vast als ik de reacties van burgers over deze organisatie lees.