Betrokken

Betrokken

zaterdag 9 oktober 2010

GBG verdrinkt in zwembad en één Gouda kaas


Aanvankelijk was ik voornemens alleen een leuk stukje te schrijven over de Goudse kaas, maar er n.a.v. recente berichtgeving in de pers, komt er ook een pittig stukje over het initiatiefvoorstel van Gemeente Belangen Gouda (GBG) inzake het nieuwe zwembad.

Ik kan geen waardering opbrengen voor dit initiatief, aangezien we rond het zwembad een heel zorgvuldig besluitvormingsproces achter de rug hebben, waarbij alle belanghebbenden uitvoerig zijn betrokken.

Nu de aanbesteding is afgerond wil GBG opeens het bouwen van het nieuwe zwembad weer ter discussie gaan stellen, terwijl deze partij nota bene destijds met het nieuwe zwembad heeft ingestemd, op basis van dezelfde feiten als nu en de nieuwbouw ook als speerpunt in haar verkiezingsprogramma heeft staan.

Hoe ongeloofwaardig wil je zijn?! En dan vind ik de uitlating: “de wethouder schoffeert GBG en inwoners die de bouw niet zien zitten”, door de gunning van de bouw van het zwembad een volstrekt verwerpelijke beeldvorming die geen recht doet aan de werkelijkheid.

Woensdag praten we erover in de raad en ik ben benieuwd hoe dat gaat aflopen.

Maar er is meer nieuws deze week, want er kwam goed nieuws uit Brussel: Gouda en Edammer Kaas hebben een beschermde status gekregen.
De Europese Unie heeft dat na een jarenlange lobby van de Nederlandse Zuivel Organisatie en inzet van o.a. de Europese fractie van het CDA, hiertoe besloten.
Alleen kaas uit Nederland mag voortaan het keurmerk 'Gouda Holland' of 'Edam Holland' voeren. Kaasproducenten in de rest van de wereld mogen de volledige naam en het keurmerk niet gebruiken, maar wel de woorden 'Gouda' en 'Edam'.

Gouda Kaas wordt volgens een uniek recept gemaakt en gerijpt op plank. De meeste buitenlandse en sommige Nederlandse Gouda kaas rijpt in plastic, wat goedkoper is, maar ook een heel andere smaak geeft.

Door de beschermde status wordt de kwaliteit vanaf nu goed gewaarborgd.
Gouda en Edam zijn overigens niet de eerste kazen die een Europese bescherming krijgen. Camembert kaas uit Frankrijk mag namelijk als enige het label Camembert de Normandie voeren. Ook Feta kaas uit Griekenland is beschermd.

Voor Gouda kan deze bescherming extra aandacht betekenen voor de naam Gouda en dat kan weer een hoop goodwill opleveren.

Het is prettig te weten dat in het buitenland er vooral positief over onze mooie stad wordt gedacht en menigeen bij het woord Gouda, gelijk reageert met: Gouda? O yes, Gouda cheese.

De komende jaren zullen we die positieve beeldvorming rond onze kaas middels goede marketing activiteiten ook moeten (blijven) inzetten binnen Nederland om zo ons geschonden imago weer nieuwe glans en smaak te geven.

5 opmerkingen:

Ineke zei

Als jullie het woensdag in de raad bespreken, wil je dan nogmaals aandacht vestigen op de betekenis die de kleine zwembaden voor de buurten hebben. Zijn deze belangen destijds voldoende gewaardeerd? Het is belangrijk om in de buurt te kunnen sporten, zowel voor ouderen als schoolkinderen en eventueel minder vermogende groepen mensen in de samenleving. Het zwembad was (en is voor een deel nog steeds) een sportieve ontmoetingsplaats.

Als burger is het willen exploiteren van een groot bad, goed te begrijpen, zeker met zwemverenigingen van naam als DONK en de Reddingsbrigade. Maar het is onbegrijpelijk dat de sociaal-maatschappelijke waarde van de kleine baden zo wordt teniet gedaan.

Laat de gemeente in elk geval zo lang deze faciliteit voor de buurt er nog is, in de baden investeren met het nodige onderhoud en gebruikersvriendelijke openingstijden en publiciteit. Hier mankeert het echt aan. Het lijkt wel of de faciliteit langzaam moet doodbloeden.
Met als (aangenomen)gevolg: lange wachtlijsten voor de zwemlessen. Dit lijken me onverantwoorde gezondheidsrisico's. Als kinderen worden uitgedaagd om te bewegen en goed leren zwemmen kan dat (later) een hoop leed voorkomen.

Anoniem zei

Hoe wilt u dit uitleggen aan de paar duizend mensen in Goverwelle, die deze riante voorziening niet in de wijk hebben?

Gert zei

Laten we de discussie alsjeblieft niet nog een keer opnieuw voeren. We waren net zo blij dat er schot in de zaak kwam. Ik vind het ronduit belachelijk dat je wanneer je met je kind naar een fatsoenlijk zwembad wilt, je uit moet wijken naar Alphen aan de Rijn. Een stad als Gouda hoort een goed gefaciliteerd zwembad te hebben. Dat zijn de huidige baden absoluut niet.
Het argument van sociaal-maatschappelijke waarde is, als het al een argument is, maar op twee kleine wijken van Gouda van toepassing.

Groet
Gert Mallegrom
Karnemelksloot

Freek zei

Ik verbaas me er al jaren over dat er gesproken word over een nieuw zwembad op de gifbelt van Gouda.
Zou dat meeberekend zijn bij de aanbesteding?
Overigens als reactie op Anoniem: de kinderen in Goverwelle hebben het al die jaren al moeten doen met het zwembad in Haastrecht en zullen dat waarschijnlijk wel blijven doen.

Anoniem zei

De geschiedenis herhaalt zich... Weer een voorbeeld waarbij de raad denkt dat het allemaal zo goed is gecommuniceerd met het volk en weer zijn ze zo zorgvuldig geweest! En weer blijkt het tegendeel....
En weer rollebolt een raadslid via internet met een ander raadslid nog voordat dit in de raad is besproken.....