Betrokken

Betrokken

vrijdag 31 mei 2019

Glasvezelaanbieders belagen Gouda

Meerdere aanbieders dingen naar de gunst van de Gouwenaars
In Gouda wordt in een aantal wijken de komende tijd glasvezel aangelegd en dat is een mooie ontwikkeling. Tienduizenden woningen krijgen de komende jaren glasvezel, waardoor er (hopelijk) een einde komt aan de soms zeer matige internet snelheid. 

Verspilling

Dit goede nieuws zou op zichzelf niet veel aandacht krijgen, ware het niet dat het proces in Gouda weer heel apart gaat.
Caiway en Rekam dingen namelijk afzonderlijk naar de gunst van de inwoners van Gouda en gaan zelfstandig glasvezel aanleggen, wat betekent dat - zonder goede afspraken - de bestrating twee keer open zal moeten. Daarnaast lijkt deze keuze ook verspilling van geld en materialen.Rekam heeft in Gouda reeds zo'n 10.000 glasvezelaansluitingen en wil dit netwerk nu gaan uitbreiden over heel Gouda. Dat doet ze in samenwerking met KPN onder de naam "Glasdraad". Voordeel van deze aanpak is meerdere providers worden gefaciliteerd en inwoners in veel gevallen bij hun bestaande provider kunnen blijven en daardoor geen ander mailadres nodig hebben.

Agressief

De andere aanbieder in Gouda, Caiway, besloot om een andere weg in te slaan en is onder de naam "gavoorglasvezel.nl" een samenwerking aangegaan met Online.nl, Kliksafe en Delta. Voor veel bewoners betekent dit dat ze moeten overstappen naar een andere provider als ze met dit initiatief in zee willen gaan.

De verschillende aanbieders willen heel graag hun aantal aansluitingen uitbreiden. Daarom worden we de laatste weken bestookt met allerlei informatie. Ik vind de campagne vanuit met name het consortium waarin Caiway zit, behoorlijk agressief.Vragen aan college

Samen met D66 hebben we het college naar aanleiding van deze ontwikkelingen een aantal vragen voorgelegd, die onlangs zijn beantwoord:
 1. "Wat vindt het college van de mogelijke overlast doordat meerdere partijen glasvezel in Gouda gaan aanleggen?"
  Het college ziet graag dat partijen met elkaar samenwerken bij de aanleg van glasvezel of andere netwerken in de ondergrond van Gouda.

 2. "In hoeverre wil het college zich inspannen om de werkzaamheden door de nu bekend zijnde aanbieders zoveel mogelijk gelijktijdig te laten plaatsvinden en (daardoor) de overlast voor de inwoners zoveel mogelijk te beperken?"
  Bestuurlijk en ambtelijk worden gesprekken met de aanbiedende partijen gevoerd om te bekijken of deze gelijktijdig hun glasvezelnetwerken kunnen aanleggen.

 3. "Wat vindt het college ervan dat Delta geen open glasvezelnetwerk aanlegt, maar gebruikers verplicht voor een beperkt aantal aanbieders te kiezen daar waar Rekam zegt een open netwerk aan te leggen?"
  Het aanleggen van telecommunicatienetwerken is een commerciële activiteit. Het college vindt dat deze afweging ligt bij het betreffende bedrijf. Dit is ook geen nieuwe situatie en speelt ook reeds in de huidige situatie met coax en koper.

 4. "In hoeverre is het college bereid om meer samenwerking tussen kabelaars en providers te bewerkstelligen, waardoor Gouwenaars hun bestaande provider kunnen houden (open netwerk) en daardoor gebruik kunnen gaan maken van het glasvezelnetwerk dat het eerst beschikbaar komt en daarvoor dus mogelijk niet noodzakelijkerwijs van provider hoeven te wisselen."
  Zoals aangegeven in vraag 2 spant het college zich in om de overlast in de stad zoveel mogelijk te beperken door het stimuleren van samenwerking. Het college is een groot voorstander van elk gezamenlijk initiatief. Echter, het college kan hetgeen u vraagt niet afdwingen.  De beantwoording is voor onze fractie voor een deel bevredigend. We zijn benieuwd of er inderdaad enige vorm van samenwerking tot stand kan worden gebracht, want tot op heden hebben we er niets van gemerkt.
  Daarnaast blijven we het vreemd vinden dat er allerlei bedrijven los van elkaar glasvezel kunnen gaan aanleggen, terwijl dit technisch niet nodig is. Deze mogelijkheid van verspilling gaan we landelijk aankaarten.

  Positief

  Maar goed, laat ik positief afsluiten. Als alle beloften worden waargemaakt beschikken binnen afzienbare termijn de meeste huishoudens in Gouda over glasvezel en dat is iets om blij over te zijn.

16 opmerkingen:

Anoniem zei

Vannacht weer autobrand geweest. Een uur ervoor ben ik me rot geschrokken: "knetterend vuurwerk" bij Olympia.

Wat een stad!

Adrie Kalmeijer zei

Daar is mijnheer Krins, heel gouda staat in brand en dhr. Krins heeft het over glasvezelcontracten. Echt iets om voor wakker te liggen.Beetje jammer Theo er zijn belangrijkere problemen die om een oplossing schreeuwen.

Adrie Kalmeijer.

Theo Krins zei

Beste Adrie, lees even mijn vorige blog!

B. te Gouda zei

Ha Theo, dank voor het glasvezelstuk. Jammer dat de gemeente de burger niet kan (wil?) beschermen tegen deze uitwas van marktwerking. Ik ga me vooralsnog nergens voor inschrijven, teveel onduidelijkheid

Anoniem zei

'Je kunt beter niets doen, dan druk te zijn met niets.' - Lao Tse

Anoniem zei

1. Strijd tegen campers
2. strijd tegen pyromaan
3. belaagd door glasvezelaanbieders....
Het lijkt wel of je vindt dat we aan alle kanten worden aangevallen, Theo. Een soort "plagen van Egypte". Zo is het natuurlijk niet. Die autobranden zijn natuurlijk wel een groot probleem. Maar uiteindelijk is het bestuur van Gouda hier de baas, en niemand anders. En is er geen sprake van natuurrampen of ufo 's of aliens...

Anoniem zei

https://www.bd.nl/zoeken?query=autobrand

Anoniem zei

Gouda is in het nieuws. Wierd Duk schrijft Angst broeit continu in Gouda.
https://www.telegraaf.nl/nieuws/3681261/angst-broeit-continu-in-gouda

Anoniem zei

Ja, de Telegraaf kan niet achterblijven natuurlijk.
Ik mis toch een beetje de juiste prioriteitstelling in de Goudse gemeenteraad, zie ook dit soort schriftelijke vragen. Welke acties zijn al ondernomen om de branden te stoppen? Het blijft allemaal een beetje bij beleefde suggesties, bij het debat over integraal veiligheidsbeleid viel het woord autobrand niet eens. Wel maken raadsleden zich druk over een uil die gebruikt wordt bij Zotte Zaterdag. Gaat niet goed dit, het is te afwachtend, je kunt als gemeentebestuur meer doen.

Anoniem zei

Ladderrek valt van brandweerwagen Gouda in de Heemskerkstraat
https://nieuwsopbeeld.nl/2019/06/02/ladderrek-valt-van-brandweerwagen-heemskerkstraat-gouda/
Misschien een idee om te investeren in goed materieel voor de brandweer?
Zij blussen immers de brandjes van de stad.

Anoniem zei

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/mensen-huilden-op-straat-toen-ze-hoorden-dat-dushi-s-auto-uitgebrand-was~b5a7d6e4/

Anoniem zei

Mw. Salet gaat maatregelen afkondigen. Ik ben benieuwd!

Komt er een nachtklok? Welke onorthodoxe maatregelen kunnen we verwachten?

Anoniem zei

Mijne heren,

Wat is de wettelijke grondslag op basis waarvan preventief gefouilleerd wordt?

Hoe interpreteert u het proportionaliteitsbeginsel in deze omstandigheid?
Hoe beschouwt u deze maatregel in het licht van de subsidiariteit en de doelmatigheid?

Hoogachtend,

Anoniem zei

PWA toch in de verkoop.
https://www.ad.nl/gouda/goudse-pwa-kazerne-vanaf-vandaag-in-verkoop~ad78bf05/

Anoniem zei

Meneer Krins,

Zoals gebleken uit voorgaande discussies heeft u, als zeer gerespecteerd politiek raadslid, de maatschappelijke materie in de vingers. Zou u antwoord willen geven op mijn vragen van 5 juni j.l.?
Bij voorbaat dank,

Hoogachtend,

Anoniem zei

Theo, zou je willen overwegen om de gestelde vragen bij de bovenstaande reacties, alsnog te beantwoorden. Dank je.