Betrokken

Betrokken

vrijdag 6 juli 2018

Oppositie kritisch over coalitieakkoord


Op 4 juli hebben we de doorrekening van het Coalitieakkoord "Nieuwe Energie" in de raad besproken. Normaal ligt er een in deze periode een uitgebreide Kadernota, dat een kader vormt voor de Programmabegroting. Nu echter het college nog maar net van start is gegaan hebben we alleen de doorrekening van het akkoord besproken.

Kritisch

Er werd daarbij gekozen voor een verkenning met technische vragen en politieke vragen en ook nog een debat. Dat alles moest ook nog eens in 1,5 uur worden afgehandeld, maar dat lukte (uiteraard) niet. We hebben uiteindelijk bijna 3 uur met elkaar over de doorrekening gesproken, waarbij de oppositie kritisch was en over veel financiële uitgangspunten meer duidelijkheid wilde hebben. 

Sommige fracties hadden liever gezien dat we meer inzet hadden getoond om de schuldpositie van Gouda te verbeteren. Ook de extra leningen voor het integraal huisvestingsplan voor scholen kon niet iedereen bekoren, ofschoon dit een gebruikelijke methode is.Verantwoord

De ChristenUnie is - samen met de andere coalitie partijen - van mening dat er een evenwichtig akkoord is gesloten dat financieel verantwoord is.
Onze positieve opstelling over de financiën is onder gebaseerd op de volgende zaken:
- Er moet een bepaald vermogen (weerstandsvermogen) aanwezig zijn om tegenvallers te kunnen opvangen. Deze raadsperiode hebben we meer dan 10 miljoen euro boven het vereiste bedrag beschikbaar.
- Daarbij hoort ook een zogenaamd "weerstandsratio". We hebben afgesproken dat deze tussen de 1,0 en 1,4 moet zijn.  Deze is echter gedurende de komende 4 jaar tussen 1,8 en 2,1!
- Het schuldenplafond daalt ieder jaar met 5 miljoen euro van 315 miljoen in 2018 tot 295 miljoen in 2022. De daadwerkelijke schulden blijven nagenoeg gelijk (279 miljoen in 2018 en 283 miljoen in 2022). Maar dan hebben we wel belangrijke investeringen in de stad gedaan!

Trots

Hieronder onze bijdrage in de raad: 

"De ChristenUnie is trots op het coalitieakkoord “Nieuwe Energie” en de doorrekening van dit akkoord geeft aan dat de ambities financieel verantwoord zijn.
De noodzakelijke investeringen in onze stad zijn in goede balans met een prudent financieel beleid waardoor de komende jaren er een prima financieel perspectief blijft. Ieder jaar is het uitgangspunt dat we een sluitende begroting hebben met een jaarlijks overschot van naar het nu lijkt minimaal 1 miljoen euro. Daarnaast zijn de weerstandscapaciteit en weerstandsratio prima en verbeteren zelfs de komende jaren.

De leningenportefeuille is aan het einde van de collegeperiode weliswaar hoger dan eerder verwacht, maar daar staan wel noodzakelijke investeringen tegenover. Tegelijkertijd daalt het schuldenplafond van 330 miljoen in 2016 naar 295 miljoen in 2022 uitgaande van zowel langlopende als nu ook kortlopende schulden.

Het is nu aan het college om uitvoering te gaan geven aan de ambities van het coalitieakkoord. De ChristenUnie ziet uit naar de concrete vertaalslag, waarbij we erop vertrouwen dat de inhoud van het akkoord leidend zal zijn.


Raadsbrede onderwerpen

Daarnaast zullen we met de stad, de raad en het college aan de slag gaan met de raadsbrede onderwerpen. We zijn blij dat inmiddels een werkgroep aan de slag is om kaders hiervoor op te stellen. 

Voorzitter, het gaat goed met Gouda: de binnenstad bruist, er is veel positieve energie bij de inwoners,  de misdaadcijfers zijn hoopgevend, het vernieuwde college is met nieuwe energie aan de slag en we gaan op allerlei terreinen in Gouda investeren om onze stad de komende jaren toekomstbestendig te laten zijn.
De ChristenUnie ziet ernaar uit om samen met de collega’s in de gemeenteraad hier een constructieve bijdrage aan te leveren."

2 opmerkingen:

Anoniem zei

De CU wil vertrouwen dat de concrete vertaalslag van het Coalitie - akkoord goed zal verlopen.
Ik vind dit een uitstekend uitgangspunt. Wel wil ik er aan toevoegen dat vertrouwen samen moeten gaan met het checken of het ook gebeurt.

Reagan zei het eens zo mooi: "trust but verify".

David Jan van Meeuwen zei

Dankjewel Theo, voor deze bijdrage, compleet met overzichtelijke tabellen. Ik weet rond de Goudse politiek geen betere plek dan jouw blog om op een begrijpelijke manier geïnformeerd te worden over wat er speelt.