Betrokken

Betrokken

zaterdag 19 november 2016

Buurt bestuurt is geen klaagmuur


Onlangs was er een bewonersbijeenkomst in Wijkcentrum De Rotonde. Bewoners uit de Goudse wijk Plaswijck waren uitgenodigd om de oprichtingsvergadering voor Buurt Bestuurt bij te wonen. Ook burgemeester Milo Schoenmaker was aanwezig om het belang van dit initiatief te onderstrepen.

Al vele jaren wordt in de wijk Plaswijck onder de bezielende leiding van wijkteamvoorzitter Martin Pohlkamp ingezet op het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in deze wijk. Hiervoor zijn in de loop van de tijd inmiddels maar liefst zo’n 120 avonden belegd. Inzet van de wijk is steeds geweest: goed samenwerken en druk zetten. Dat levert resultaat op.

Buurt Bestuurt

De veiligheidsproblematiek is echter een hardnekkig probleem en toen Khalid Tatou (PvdA) en ik het idee van Buurt Bestuurt in het voorjaar naar Gouda hebben gehaald had wijkteam Plaswijck al snel belangstelling om daaraan mee te gaan doen.

Na diverse voorbereidende gesprekken en bijeenkomsten was het dan nu zo ver dat dit initiatief concreet handen en voeten gaat krijgen in deze wijk. Het gaat om een pilot en als er goede resultaten worden geboekt zal Buurt Bestuurt ook in andere buurten worden uitgerold.
Khalid en ik hebben als ambitie om het concept Buurt Bestuurt in heel Gouda uit te rollen, behalve in buurten / wijken waar al een vergelijkbare aanpak succesvol functioneert.

Waar gaat het om bij Buurt Bestuurt?

  • ·       Formeer een buurtcomité die zo goed mogelijk representatief is. Denk daarbij aan leefstijlen, leeftijd, afkomst, sociale klasse etc.
  • ·       Uitdaging is om aan te sluiten bij buurtgevoel van de bewoners. Je moet het probleem kunnen "ruiken en proeven" om ze te laten participeren
  • ·       Voeg aan het comité maximaal 4 professionals toe, anders gaan bewoners niet actief meedoen.
  •     Het gaat om een vast persoon van politie, gemeente (geen raadslid of wethouder!), toezicht en een opbouwwerker. Laatste persoon is belangrijk om bewonersinitiatieven te ondersteunen.
  • ·       Bewoners kunnen items benoemen die beter kunnen of anders moeten. Daaruit moet vervolgens een top-3 worden gekozen, die SMART omschreven is en ook haalbaar is. Alle partijen geven dan hun commitment voor de aanpak van deze top-3.
  • ·      Buurt Bestuurt is niet van de gemeente maar is van en voor de bewoners. Bewoners moeten daarom zo snel mogelijk in de lead, over frequentie van overleg, notuleren etc. Ook om aan te geven wanneer een item uit de top-3 kan.

Niet alleen oog voor eigen wereld

Eén van de betrokken bewoners is Mirjam Ruigenburg die helder omschreef wat er speelt en hoe zij daarin een keuze heeft gemaakt:

“Mensen zijn steeds meer naar binnen gericht en willen het vooral zelf fijn hebben. Laten we meer naar buiten kijken en elkaar aanspreken op gedrag. Dat kan een positieve verandering teweeg brengen. Heb niet alleen oog voor je eigen wereld.
Blijf verder ook melden, zoals bij 112 of Meldpunt Openbaar Gebied. Denk niet dat een ander het doet. Prioriteit is mede afhankelijk van het aantal meldingen...”


Gebruik de Participatieladder

Hans Hoekman, wijkagent en initiatiefnemer van Buurt Bestuurt, sprak ook op deze avond en gaf aan dat Buurt Bestuurt een methode is om met elkaar tot betere resultaten m.b.t. leefbaarheid en veiligheid te komen

"Vroeger viel je op als je je straatje niet had geveegd. Nu val je op als je je straatje wel hebt geveegd"

Bij Buurt Bestuurt gaat het om 3 doelstellingen
                Veiligheidsbeleving
                Vertrouwen (tussen overheid en bewoners vice versa en onder elkaar)
                Zelfredzaamheid (vroeger viel je op als je je straatje niet had geveegd. Nu val je op als je je straatje wel hebt geveegd)

Daarbij is het belangrijk om de Participatieladder in te zetten:

Participatie ladder
                informeren
                Raadplegen
                Adviseren
                Co produceren > buurt bestuur

Belangrijke aandachtspunten zijn:

Hoe werkt het?
                Niet alles is even belangrijk
                Niet alles is mogelijk
                Bedenk alternatieven (houdt niet star vast aan je eigen oplossing)
                >> een goede oplossing is waar alle partijen een rol in hebben.
                Geen klaagmuur, geen opdrachtlijstje
                Houdt het klein en zo concreet mogelijk

Drie vuistregels:

                Gebruik LSD > luisteren, samenvatten, doorvragen)
                Gebruik Nivea (niet invullen voor een ander)
                Wees een Oen (open, eerlijk en nieuwsgierig)

Commitment

Op de avond zelf hebben zich direct al bewoners gemeld die zitting gaan nemen in het comité en het is nu aan hen om - samen met de andere partners - te komen tot een top-3 die voor alle deelnemende buurten in Plaswijck zal gelden.
Hierbij heeft de gemeente een faciliterende rol en is het belangrijk dat o.a. de politie hierbij een actieve rol vervult. Zij hebben zich in ieder geval gecommitteerd aan Buurt Bestuurt en hebben op deze bewonersavond toegezegd hun inzet hiervoor te zullen leveren.

Hoe verder?

De komende tijd zal moeten blijken dat het comité samen met de betrokken partners (gemeente, politie, woningcorporaties) tot een Top-3 kan komen en dat de ketenpartners ook daadwerkelijk blijven hun betrokkenheid blijven tonen en capaciteit leveren die nodig is.
Een aantal bewoners heeft de eerste concrete stap gezet. Ik ben benieuwd waar dit initiatief over een half jaar staat.
Samen met Khalid blijf ik (namens de ChristenUnie) de ontwikkelingen van Buurt Bestuurt in Plaswijck nauwgezet volgen!

4 opmerkingen:

Anoniem zei

Benieuwd of dit inderdaad een succes wordt. Nu is Plaswijk wel een behoorlijk actieve wijk; ik weet niet of dit overal lukt en passend is.
Ook is een aandachtspunt dat de gemeente niet "achterover gaat leunen" en het beleid niet versnipperd raakt.

"De burger" bestaat niet, iedereen heeft weer eigen voorkeuren en belangen. Daar hebben we dus ook een gemeentebestuur voor, maar die blijft buiten beeld in dit initiatief. Terwijl Gouda in de top van criminele gemeenten staat, is al bekend hoe het nog verder uitgebreide college van B en W dat gaat aanpakken?

Anoniem zei

Uitstekend verhaal en goed initiatief.

Als het aantal inbraken zo hoog blijft, dan zou ik weleens willen weten wat daar in de kern de oorzaak van is.

WH Kolkman zei

Goed inititiatief, laten we hopen dat het inderdaad gaat werken.

Goed om dit te delen.

Kan gemeente Gouda / Politie ook een contact persoon en/of webpagina met best-practices, lessons learnt, wat niet te doen, etc zodat andee wijken / bewonders er hun voordeel mee kunnen doen.

Specifieke gaarde buurtvraag: hoe zet je een goede buurtapp op?

Anoniem zei

Dit heeft ook met (gevoel van) veiligheid te maken: wel of geen boerkaverbod!

Zie Algemeen Dagblad.