woensdag 20 juli 2016

Zoetermeer bedreigt Goudse binnenstad

We hebben in Nederland en dus ook in Gouda te maken met structurele veranderingen in het winkelgedrag en het is belangrijk om de positie van de binnenstad zoveel mogelijk te versterken.
In Gouda zijn we hier volop mee bezig door o.a. Gouda Onderneemt, SOG en de centrummanager.

Cees-Jan Pen schreef over deze ontwikkelingen in het Financieel Dagblad begin dit jaar interessante dingen:

Geen outletcentra

“Wel is duidelijk dat achterover leunen niet aan de orde mag zijn en dat harde en duidelijke keuzes voor binnensteden ten koste van de periferie noodzakelijk zijn.
Dit betekent dus dat er geen supermarkten, retail- en horecaondernemingen op bedrijventerreinen moeten komen, als zij net zo goed in of rond de binnenstad kunnen worden gevestigd. Dit gaat pijn doen voor de woon- en meubelboulevards die hun eigen problemen hebben. Dit betekent ook dat geen nieuwe 'outletcentra' aan de rand van de stad komen.”

In dat licht is het buitengewoon ongelukkig dat Zoetermeer voornemens is om een outletcentrum van maar liefst 30.000 m2 te gaan vestigen binnen haar stadsgrenzen (in het centrum). Er wordt ongeveer 7.000 m2 toegevoegd aan de huidige 23.000 m2 en er komen 2.000 parkeerplaatsen.  

Niet alle focus op winkels

Het is belangrijk dat in de stad het debat wordt gevoerd hoe we binnensteden kunnen versterken. Dat hoeft niet alleen door alle focus op de winkels te hebben.

Cees-Jan Pen schrijft hierover:”
“Binnensteden zijn lokaal en regionaal belangrijke werkgevers. Dan moet je daar de economische dynamiek faciliteren en geen achterhaalde winkelconcepten in stand houden.
Het uiterlijk van binnensteden zal de komende jaren verder veranderen. Het aantal winkels en hun dominantie zal afnemen, al blijft retail natuurlijk een voorname drager van de binnenstad. Deze verandering hoeft helemaal niet erg te zijn mits er vooral wordt ingezet op meer wonen voor jongeren en ouderen, horeca (zoals altijd met mate), kleinschalig (ambachtelijk) werken, cultuur, onderwijs en zorgfuncties in de binnenstad.”

Compacte binnenstad

Tegelijkertijd zullen centra compacter moeten worden. Er moet echt meer worden gewoond boven winkels en in de aanloopstraten. Zeker middelgrote gemeenten (met 30.000 tot 80.000 inwoners) moeten werken aan een binnenstad die met een kwart tot een derde kleiner is. We moeten leren centra (graag verplicht) opnieuw te verkavelen, kansloze gebouwen te slopen en parkeerplaatsen weg te halen.”

In Gouda hebben we te maken met een beperkte ruimte, waardoor het compacter maken van het centrum wat minder relevant is, al kan het ook bij ons aan de orde komen als de leegstand toeneemt.
Verder wordt er al het een en ander gesloopt en waar mogelijk vervangen door nieuwbouw of krijgen gebouwen juist een “tweede leven”.

Budget

Om op dit gebied de nodige stappen te kunnen maken is er voldoende budget nodig. In Gouda hebben we het Ondernemersfonds, maar dat is meer op activiteiten gericht. Er zal ook echt aan binnenstadfondsen moeten worden gewerkt en wat dat betreft is de Ontwikkelingsmaatschappij Binnenstad Gouda wellicht toch te vroeg opgeheven.

Het is een prima ontwikkeling dat we in Gouda een centrummanager hebben en dat de ondernemers de krachten hebben gebundeld. Wat dat betreft hebben we het fundament gelegd.

Wel zullen we de komende jaren moeten doorpakken, waarbij het belangrijk is dat we in de regio vanuit dezelfde visie aan de slag gaan en dan is het geen goede zaak dat Zoetermeer ervoor kiest om een Outletcentrum te gaan ontwikkelen. Wat mij betreft een verkeerde keuze vanuit een beperkte visie.

Cees-Jan Pen is Lector Brainport aan de Fontys Hogescholen

57 opmerkingen:

Anoniem zei

Ja theo je kan wel gaan huilen maar dankzij jouw struikelmethode ligt bestuurlijk Gouda plat.
Hoe kan Gouda zich zonder wethouder zich hiertegen wapenen?
Criticus

Jagast.moordrecht@gmail.com zei

De vraag is of er regionale afstemming is geweest, of wellicht nog komt.
Op vele terreinen handelen gemeentebesturen immers in het belang van de eigen gemeente.
En wie kan hen dat kwalijk nemen?
Of zijn er bovenlokale afspraken die een bovenlokale afweging vereisen.
Ik ben benieuwd.

Ron Gast, planoloog

Theo Krins zei

De verantwoordelijkheid ligt vooral op provinciaal niveau en laten we nu vooral vooruit kijken.

Ik respecteer ieders mening, maar de ChristenUnie heeft de motie namens 7 van de 12 partijen ingediend en het was een gezamenlijke actie. Daarnaast steunde ook de VVD de motie.

Laten we wat deze blog betreft vooral reageren op de uitdaging die voorligt. Dat is namelijk hard nodig.

Theo Krins zei

Lees ter inspiratie: http://www.ad.nl/zoetermeer/gemeente-legt-nut-van-outlet-uit~a82a3b2b/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web

Anoniem zei

@Theo Krins. Was het getouwtrek en welles nietes spelletje van je fractiegenoot Schonewille tegen Laura Werger niet de aanleiding voor het geheel?
De andere fracties volgde mag zagen niet de gevolgen in van dit gestuntel? Ik vraag me af wat beter is geweest voor de Gouwenaar. Zon motie kosten wat het kost doordrukken waardoor misschien een aantal gezinnen met kinderen (waarvan misschien een deel uit Gouda komt) verder mee worden geholpen of een bestuurscrisis waardoor heel Gouda op zijn gat zit en de zorg jaren achterloopt.

Anoniem zei

Deze ontwikkeling hoeft niet perse negatief uit te vallen. Je trekt bezoekers naar de regio, niet voor niets loopt het storm in Bataviastad, Roermond, Roosendaal. Veel buitenlandse bezoekers vooral uit Duitsland komen op de Nederlandse outletstores af. Dit kan positief uitpakken voor onze mooie historische binnenstad.

Anoniem zei

Tsja Theo besluiten worden genomen en dan staat er een Outlet centrum ook al is het niet leuk. Of er komt een AZC en dat is niet leuk. Zo gaat dat Theo je wilt iets niet maar iemand anders beslist dat het er toch komt. Maar jij was dit allang weer vergeten natuurlijk!!! En dat er zeker 33 procent van de AZCs leeg staat!!!

Anoniem zei

Snappen sommige reacties wel wat er gebeurd is en is dat verschrikkelijk.
De wethouders hadden kunnen kiezen door zelf ontslag aan te bieden, dan hadden zij demissionair verder kunnen gaan, helaas kozen zij voor de motie van wantrouwen.
Is Gouda nu onbestuurbaar ?? Nee, we hebben de burgemeester nog die neemt de taken waar.
Heel Nederland ligt bestuurlijk twee maanden plat, zomerreces, vakantie, geen afspraken, ook de ontwikkeling in Zoetermeer komt pas in het najaar weer aan de orde.
Laten we geen paniek schoppen zoals al zovelen ten onrechte hebben gedaan.

Anoniem zei

Kennelijk was dit bovenregionale contact nog niet zo innig aangehaald. De historische binnenstad van Gouda is wel degelijk aantrekkelijk en heel anders dan zo'n outlet-centrum in Zoetermeer.

Daarnaast stoor ik me aan de manier waarop mensen 'op de man proberen te spelen'. Als je het niet eens bent met iemand is het natuurlijk wel vreemd iemand meer macht toe te kennen dan dat hij heeft. Theo heeft gelijk. Het mandaat voor de vijf wethouders was verlopen (+ 1 omdat het juridisch niet anders kon) namens 18 raadsleden.

dat de motie van Schonewille vooraf ging klopt; maar daar hadden PvdA en GoPo niet zo hard op hoeven inhakken en de VVD-collega te dwingen af te treden. Alsof dat van goede smaak getuigde.

Anoniem zei

Te doen alsof Gouda onbestuurbaar is, vind ik een zeer vreemde voorstelling van zaken. De burgemeester is formeel verantwoordelijk, dus over dat punt is er geen probleem. Daarnaast is de ambtelijke top uiteraard blijven zitten, en als het goed is kennen zij alle dossiers goed. Zij steunen de burgemeester. De zaak kan dus gewoon doorgaan. Bovendien is er een reces, en zit er een nieuwe Coalitie op 15 september a.s., als de heer Andersson zijn werk goed doet.

Moet je het bestuur dan laten zitten, als een meerderheid in de Raad vind dat de zaak niet functioneert? Nee, dacht ik, want we leven binnen een democratie.

Tsja, er staan veel AZC's (gedeeltelijk) leeg. Moet je dan meer dan 5 miljoen gaan investeren in een nieuw AZC op het PWA-terrein? Wat dacht u overigens van de veiligheidssituatie? Er is op het PWA-terrein nog altijd een atoombunker. Toch geen onbelangrijke factor, lijkt me.

P.S. Wel wrang om hier moskeeën te bouwen, terwijl in Turkije kerken worden gesloopt!

Anoniem zei


Respect, grenzen.

Respect hebben voor anderen, of voor andere culturen, wil niet zeggen dat je geen grenzen mag stellen. Sterker nog, het is noodzakelijk. Vanaf de jaren zestig, zeventig leven we hier in de veronderstelling dat vrijheid hetzelfde is als grenzeloosheid. Dat is een grote denkfout. Vrijheid kan alleen worden ervaren als er ook grenzen zijn. Zie artikel:

www.nrc.nl/nieuws/2016/05/19/voor-nederland-hoef-je-dus-geen-respect-te-hebben-1619699-a796257

Nico Voogt /GoudaOnderneemt! zei

Naar aanleiding van deze blog die gaat over Outlet Zoetermeer;

Alle ondernemersorganisaties uit de gehele regio, waaronder platform Gouda-Onderneemt!, hebben na afstemming met MiddenHolland-onderneemt! en GroeneHart-onderneemt! reeds schriftelijk bij Zoetermeer, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten, hun zorgen geuit tegen deze grootschalige ontwikkeling en toevoeging van deze in totaal 30.000 m2 (!) detailhandel in Zoetermeer om reden dat;
onderzoeken aantonen dat er reden is de m2 detailhandel te beperken (Locatus heeft het zelfs over 5%)
in tegenstelling tot raadsvoorstel Zoetermeer mbt haalbaarheidsonderzoek wij (bezwaarmakers) als belanghebbenden in de regio niet benaderd zijn of geïnformeerd worden
HollandOutletCenter (HOM) zich manifesteert in en markt, die gekenmerkt wordt door diverse ontwikkelingen zoals online winkelen, vergrijzing, bevolkingskrimp, veranderingen in het bestedingspatroon van consumenten en zich met name ook zal richten op het segment mode, modeaccessoires, sport en lederwaren. Een markt die reeds onder druk staat.
Tevens is gevraagd de gehele regio (steeds) te informeren omtrent de onderzoeken en gelegenheid te geven tot reageren daarop of in te spreken.

Met betrekking tot een verondersteld zomerreces wil ik opmerken dat bij dergelijke grootschalige belangen de lobby en voortgang niet met zomerreces gaat. Dat was ook bij een eerder initiatief tot een outletcenter in Zoetermeer ook zo. Reden te meer om niet te makkelijk te denken over de tijd die we verliezen tot er een nieuw college zit, maar vooral ook ingewerkt is en weer posities in nemen aan de diverse al dan niet bestuurlijke tafels in Gouda en regio!

Concreter nog, op 31 augustus is er een werkbezoek gepland voor politici (niet ondernemers) van omliggende gemeenten. Let wel de lobby, masseren, formeel informeren gaat als onderdeel van de plannen gewoon door.

Bovenstaande initiatief tot een regionale reactie vloeit voort uit de samenwerking tussen ondernemersorganisaties en het Bestuurlijk overleg Midden Holland, waar Gouda tot voor kort de voorzitter van leverde, alsmede uit het bestuurlijk overleg (overheid/ondernemers) GroeneHart-werkt.

Nico Voogt
voorzitter GoudaOnderneemt!
www.gouda-onderneemt.nl


ondernemersorganisaties (medeondertekenaars van de brief) welke vallen onder 'de regio' zijn te vinden op www.middenholland-onderneemt.nl en www.groenehart-onderneemt.nl


Bart Been zei

Tot dusver zijn in Zuid-Holland outletcentra effectief buiten de deur gehouden, in tegenstelling tot Flevoland, Brabant en Limburg. Zaak voor Gouda om een lobby te vormen met steden die ook een kwetsbare binnenstad hebben en druk (GS en PS) bij de provincie te zetten. Die heeft machtsmiddelen om Zoetermeer op andere gedachten te brengen, "ultimum remedium".

Anoniem zei

Dank Nicole Voogt, voor uw toelichting. Het lijkt me van belang representatieveel politici uit Gouda ook naar dat overleg af te vaardigen.

De mensen die al ingewerkt waren en de betrokken ambtenaren zijn vast niet te beroerd in het Goudse belang de afgevaardigden bij te praten.

Anoniem zei

Geachte meneer Voogt,

Dit is het nieuwsbericht, is de (open) brief ook ergens te lezen? Succes Gouda!

http://www.gouda-onderneemt.nl/uncategorized/ondernemersverenigingen-maken-zich-zorgen-over-outlet-mall-zoetermeer/

M.vr.groeten en fijne avond!

Anoniem zei

Nu worden de ondernemers wakker nu het eigen belang is! AZC in Gouda Noord is niet erg wonen de ondernemers toch niet! Maar hun klanten wel! Zie de mens!!!

Anoniem zei

@21/7 22.45

Zo is het maar net.

Overigens, ik ken geen ondernemer die meer dan 5 miljoen euro besteedt aan een voorziening die er al is. We kunnen die 5 miljoen beter besteden aan de (ouderen-)zorg en aan het versterken van de politie. Dus heroverwegen van dat project AZC, moet wel degelijk aan de orde komen, Theo!

Anoniem zei

Het COA zou wel raar zijn als het meer betaalde.. Nee maar serieus; met 33% overcapaciteit haalt toch niemand het in zijn hoofd Europees aan te besteden en er meer dan 5 000 000 extra tegen aan te gooien?

Henri zei

Zowel de outletkwestie als de recente ontwikkelingen rondom de (leegstand van) AZC's vraagt om aandacht van onze bestuurders. Capaciteitsgebrek als gevolg van de crash is geen excuus.


Het is dan ook hoogstnoodzakelijk dat de (aanwezige) raadsleden zich buigen op de het vaststellen van de agenda voor de eerstkomende raadsvergaderingen. De gemeenteraad is het hoogste orgaan en heeft absolute doorzettingskracht. Dat heeft de motie van wantrouwen wel duidelijk gemaakt. Nu is het tijd dat de raad zowel verantwoording neemt voor de gevolgen van de crash als voor het uitblijven van actie vanuit de gemeentebestuur.

Besluiten kunnen met wederzijdse toestemming opengebroken worden en veranderd of vernietigd worden.

Zo simpel is het, beste mensen. Wegkijken van een van deze twee tijdbommen, kan een explosieve werking hebben en de komende formatie verder ontwrichten.

Door toevallige omstandigheden kunnen we nu de nieren proeven van al onze raadsleden. Nogmaals, als geheel zijn deze mensen het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. Het minste wat ze kunnen doen is deze twee onderwerpen op de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering zetten.

Gemeenteraad , neem uw verantwoordelijkheid en zet de Outlet en het AZC besluit op de agenda!

Inmiddels is bekend geworden dat GBG informatie heeft gevraagd aan het COA en mogelijk ART. 38 vragen zal indienen bij het gemeentebestuur inzake het AZC. Er zijn voldoende raadsleden en fractieleden aanwezig om extra overleg in te lassen.

Anoniem zei

AZC komt er niet meer:
- is bestuursrechtelijk te complex (vanwege staatsveiligheid, de bunker, de vleermuizen en de vereiste verbouwingen van plm. 5 miljoen)
- niet noodzakelijk vanwege overcapaciteit elders
- financieel niet haalbaar.
Dus het AZC in de PWA komt er niet.

Anoniem zei

Ik stel voor er gewoon weer een kazerne van te maken. Zullen we binnenkort hard nodig hebben!!!

Anoniem zei

De huidige noodopvangen permanenter maken is ongetwijfeld voordeliger! En wat gezegd wordt, verdedigen in deze tijd van oprukkende oorlog kan bepaald geen kwaad!

Anoniem zei

Ja, Theo, de maatschappij is inderdaad ziek, heel ziek.. (zoals je twittert).

Dat constateren is echter niet genoeg. We hebben actie / maatregelen nodig, ook in Gouda. Extra risico 's in de PWA-kazerne kunnen we er NIET bij hebben!!!

Anoniem zei

Het is ziek om ISterroristen rustig hun ideeën te laten ontwikkelen op Europese bodem. En het is verwijtbaar dat al die linkse politici NIET WILDEN LUISTEREN NAAR FEITELIJKE WAARSCHUWINGEN.

Anoniem zei

Discussie traceren lone wolf's Europa kan losbarsten....

Traceren social media kan al veelbetekenend zijn...


http://www.cidi.nl/israelische-technologie-speurt-naar-lone-wolves/

Anoniem zei

Gouda Roze Stad 2018.

Gezellig...

http://www.telegraaf.nl/e/26277925

Anoniem zei

Als de elite maar aan zijn trekken komt moet men gedacht hebben. Hoop dat ik tegen die tijd vertrokken ben uit Gouda. Brrrr.

Anoniem zei

Als je troebel water met rust laat,
wordt het vanzelf helder. - Lao-Tse

Anoniem zei

We kunnen in Gouda beter onze (veiligheids-)zaken op orde brengen, voordat we decadente feestjes gaan organiseren!

www.telegraaf.nl/binnenland/26279304/__Man_met_bijl_overvalt_tankstation__.html

www.telegraaf.nl/buitenland/26279492/__Paniek_door_messentrekker_in_Duitse_trein__.html

Anoniem zei

Met ook de groetjes uit Gouda..


http://regio.tpo.nl/2016/07/23/uitgaansnacht-rotterdam-hel/

Anoniem zei

10% "vluchtelingen" gewelddadig. Rapporten politie en geheime dienst Duitsland. Weer een aanval. Vandaag in Stutgartt. Waar morgen?

Anoniem zei

West-Europa zit in grote ontkenning.

De smeulende veenbrand gaat gewoon door en begint zichtbaar te worden.

We hebben het niet gezien, met hulp van de MEDIA, die ons voorziet "Met Brood en Spelen". Op naar Rio.

Anoniem zei

@24/7, 19.22 uur

Morgen in Gouda?

Beste Theo,
Welke (extra) veiligheidsmaatregelen ga je voorstellen voor Gouda?

P.S. Ik leef erg mee met het Duitse volk.

Henri zei

Tijdens de herdenkingsdienst voor de aanslag in Nice is het gezag uitgejouwd. Vervolgens zongen de aanwezigen het volkslied. Via een tweet van Theo was ik vanochtend al snel op de hoogte van de derde aanslag in Duitsland in een week tijd. er wordt daar gesproken over 'de zomer van Merkel'

Tot zover mijn off-topic bijdrage. Beter is het om ons op de situatie in Gouda te focussen en samen na te denken over de aandachtspunten voor onze eigen politici. Eerder hadden we al vastgesteld dat het noodzakelijk is om een crisis-agenda voor de komende raadsvergaderingen op te stellen.

Naast de outlet en het AZC besluit, vraagt ook de openbare orde en veiligheid om de nodige aandacht, in het bijzonder de top 60 aanpak. Afgelopen zaterdagnacht is gebleken dat de vermoedens en ongerustheid van Ronald ( fractievoorzitter VVD)gerechtvaardigd zijn. Een bericht op de site van de politie spreekt boekdelen.

Het is moedig dat de politie zo open spreekt over de stapnacht van de jongens van de Top 60.Bij mij persoonlijk is zelfs de indruk ontstaan dat de politie hier officieus een klacht indient tegen het veiligheidsbeleid van de gemeente Gouda.

Hierbij even het linkje:https://www.politie.nl/nieuws/2016/juli/24/06-gouda-meerdere-aanhoudingen-in-goudse-centrum.html

Gisteren had ik dit bericht al even getweet; er waren weinig reacties.Wel heeft Marianka kennis genomen van het incidentje. Voor de rest heb ik de hele avond zitten grasduinen in de recente geschiedenis van de Goudse politiek.

Met name de VVD crisis van 2005 is erg sappig. Voor de geschiedenis van de Goudse politiek heb ik nu een draadje op Forum Gouda. Het valt niet mee om de grote lijnen te ontdekken. In het verleden heeft de Goudse burgerij regelmatig meegestuurd in de politiek.

Sterker nog ,de Goudse burgerparticipeerders, veelal uit de Goudse binnenstad, zijn verweven geraakt, onderdeel geworden van de lokale politiek. Relatief veel van deze mensen mensen hoor je momenteel over de schande van de val.

Zoals eerder al geschreven kwamen er uit deze hoek onlangs ook klachten over dit Blog. Daarom heb ik besloten om het linkje van de vechtpartij afgelopen zaterdagnacht even te plaatsen. De mensen heir zijn ook niet helemaal gek.

Groet.

Anoniem zei

Wat een bizar verhaal Henri. Straatterreur in het kwadraat.

Laten we niet doen alsof de aanslagen niets met Gouda te maken hebben. De inzenders van de andere quotes willen juist graag voorkomen dat dergelijke situaties naast de bestaande criminaliteit en achteruithollende veiligheid in Gouda zullen exploderen.

Dan is er een belangrijker bedreiging dan een paar winkels.

Anoniem zei

De zomer van Merkel. "Mutti" schaft es. Met Nederland in de kielzog. Ploef.

http://www.rtlnieuws.nl/buitenland/duitse-minister-aanslag-vermoedelijk-islamitische-terreuractie

Anoniem zei

Joh! Moet je ff controleren wie je land binnenkomt?

"Rainer Wendt, de voorzitter van de Duitse politievakbond, pleitte maandagochtend op de Duitse radio voor betere screening van vluchtelingen:

“Zowel de identiteit als de geestelijke toestand van een sommige mensen die naar Duitsland komen is ons onbekend. Wat we de laatste dagen hebben gezien is een mix van mentale instabiliteit, terreur en criminaliteit. We moeten er voor zorgen dat we die mensen niet alleen onderdak en voedsel geven maar ook vaststellen wie we in ons land binnenlaten. Laten we proberen vast te stellen wie een potentieel gevaar vormen voor het land.”"

http://nieuws.tpo.nl/2016/07/25/islamitische-zelfmoordaanslag-ansbach-duitsland-syrische-asielzoeker-blaast-op/

Henri zei

Sorry , maar ik moet nog een keer aandringen.Daarna lekker even op vakantie in eigen land. Net zoals onze grote lokale leiders :-)

Concentreer u bij voorkeur op de 'incidenten' in eigen omgeving. Dat kan effect sorteren. Het geweldsincident in onze eigen stad zaterdagnacht jl. zit namelijk al bijna weer in de doofpot.

Volgens een toonaangevende journaliste van de lokale pers waren er slechts twee top 60-ers onder de amokmakers. Vanwege de vakantie en het wegkijken van Goudse politici is de kans groot dat dit snel in de doofpot verdwijnt.

In het AD van verleden week las ik overigens dat de plaatselijk verantwoordelijke voor de openbare orde speelt met onorthodoxe maatregelen. Helaas staan deze maatregelen ( heropvoeding van amokmakers in het leger) volgens deze jurist in spe op gespannen voet met de wet.

Mogelijk gaat het om casus uit de studie rechtswetenschappen. Aannemelijker is echter dat het hier gaat om een klassieke, politieke 'ballon' in plaats een van onorthodoxe maatregel.

Welterusten. ( vrolijke noot om de moed er in te houden)

Even over de voortgang van deze ongekende soap: De crisis moet natuurlijk opgelost worden. De christelijke partijen bezitten ruim 25 % van de zetels in de raad. Het is niet realistisch om uit te gaan van een eeuwig voortdurende crisis in Gouda(). De kans dat de 'oplossing' voor de nieuwe coalitie uit de christelijke hoek komt, is dus relatief groot.

Laten we hopen dat de waarden van deze partijen inderdaad groter zijn dan de aantrekkingskracht van het pluche. Vooralsnog ga ik uit van een keiharde openbare onderhandelingen na de vakantie.

Dat is democratie. Wel werd ik een beetje zenuwachtig van het overigens leuke interview met de huidige nestor( langstzittende raadslid) van de raad in het AD van afgelopen weekend. De oude coalitie heeft maar een overloper nodig om de grote problemen in de lokale politiek onder het tapijt te vegen.

Dat is simpelweg onaanvaardbaar en wel degelijk een gevaarzetting voor de kwaliteit van de Goudse openbare orde.

Prettige zomertijd!

Anoniem zei

Geachte Henri,

Het is natuurlijk het recht van een ieder om "problemen" te hebben met deze blog. Laat die mensen hun bezwaren op deze blog uiten zou ik zeggen: met argumenten s.v.p.!

Anoniem zei

Henri. Met wie was het interview?

En ten bate van de beveiliging van "roze zaterdag" en de Goudse werkgelegenheid, 3 tips. En laten we niet net doen of de homobeweging gewaardeerd wordt door de vele islamisten in dit land.

http://www.elsevier.nl/buitenland/opinie/2016/07/de-samenleving-betaalt-de-prijs-voor-neocommunistische-denken-islamologen-331445/

Anoniem zei

degouda.nl/eersel-gemeentepolitiek-is-nu-fanatieker-en-harder/

Anoniem zei

Dank! Mevrouw van Eersel is gelukkig intelligent!

Anoniem zei


Waar wringt precies de schoen in Gouda?

Anoniem zei

Waar wringt de schoen? We treuren (en terecht), maar blijven te passief. Geen woorden maar daden!

www.telegraaf.nl/watuzegt/26290396/___Geen_woorden__maar_daden___.html

"Zorg eens voor meer eenheid in de Kamer en kom tot zinvolle beslissingen. En als men geen oplossingen bij de hand heeft, onthoud je dan van dergelijke zinsneden. Stel de angstige bevolking op hun gemak door daden te stellen en niet steeds te vluchten in zinloze uitspraken."

Anoniem zei

Tijd dat kerken zich laten beveiligen.

http://www.nu.nl/buitenland/4298476/priester-en-twee-gijzelnemers-gedood-in-kerk-noord-frankrijk.html

Anoniem zei

Juist posting. Benieuwd of Gouda conclusies trekt in het kader van veiligheid van de eigen inwoners. Heel benieuwd.

http://nieuws.tpo.nl/2016/07/26/40-jarige-vluchteling-eritrea-verkracht-79-jarige-vrouw-op-duits-kerkhof/

Anoniem zei

West-Europa, Nederland en dus ook Gouda, MOETEN eindelijk stelling nemen, maar ze willen niet, want ze zijn gehecht aan een decadente levensstijl geworden.

Vgl. verval van Romeinse Rijk.

Anoniem zei

En Merkel komt nú al terug van vakantie! Wat een verantwoordelijkheidsgevoel.

Anoniem zei

denk wel regelmatig aan het visioen van Daniel en vraag me dan af hoe ver we zijn op de wereldklok

Anoniem zei

https://pjmedia.com/homeland-security/2016/07/25/u-s-european-elites-just-not-equipped-to-deal-with-islams-insurgency/

Anoniem zei

COA topwerkgever en VALSHEID in geschrifte. https://t.co/jEcyMNUlup
(Telegraaf) en in Rotterdam een man op gepakt die in het Arabisch stond te schreeuwen en met een vuurwapen dreigde .

Zomerse taferelen weer!

Anoniem zei

Bizar! om de schuld van radicalisering bij onszelf te zoeken. Oud-christelijk dogma dat de huidige stand van zaken volkomen niet begrijpt. Levensgevaarlijke analyse.

http://www.volkskrant.nl/binnenland/christenunie-leider-geef-islam-de-ruimte~a4190695/?

Anoniem zei

Gelukkig gaat de PKN nadenken over beveiliging.

Anoniem zei

Keer op keer zie ik bij "bepaalde politieke partijen" de neiging om alle verantwoording bij onszelf neer te leggen. Zo wordt ons koloniale verleden (dat uiteraard niet brandschoon is) als reden gezien voor wat me nu meemaken met vreemde bevolkingsgroepen. Ik vind dit zeer eenzijdig!

We kunnen echt wel erkennen dat we politieke fouten hebben gemaakt, maar zullen ook onze eigen cultuur en religie mogen beschermen en grenzen mogen, en zelfs moeten, stellen aan anderen en aan andere culturen. Onze eigen waarden en (religieuze) cultuur is onze basis. Wat is daar fout aan?

"Grenzen stellen" lijkt een taboe, van m.n. de linkse politiek, en wordt steeds weer, ten onrechte, uitgelegd als fascisme et cetera. Tolerantie wordt zo tot grenzeloosheid... en dat leidt tot niets!

Eerder gepubliceerd op de blogs van Theo Krins:
www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1715247/2005/04/30/De-zelfhaat-van-het-avondland.dhtml


Anoniem zei

@27 juli 2016, 10.14 uur

Segers (CU) stelt dat moslims hun godsdienst moeten kunnen beleven (in de publieke ruimte). Hij heeft gelijk, maar die kans hebben ze toch allang? Wat is dan het probleem?

O ja, weet u nog dat het pausbezoek aan Nederland in 1985, kapot gemaakt is door o.a. de VARA (Spaan en Vermeegen, "popie jopie" campagne)? De VARA hoort bij de publieke omroepen, en wordt dus betaald door de belastingbetaler. Weet u ook nog dat Paul Witteman met Kerstmis bij de publieke omroep even stelde dat het bijna een misdaad is als iemand Katholiek wordt opgevoed? Weet u nog al die keren dat Antoine Bodar gedenigreerd is bij Pauw&Witteman, ook bij de publieke omroepen dus?

Welke godsdienst wordt er dus niet geaccepteerd in Nederland?

Ik vind dat Segers de weg kwijt is. Het enige wat ik met hem eens ben, is dat moslims respect verdienen en hun godsdienst vrij moeten kunnen beleven, de rest vind ik allemaal onzin.

Anoniem zei

dhimmitude heet dat van meneer Segers. Terwijl hij in Egypte het geweld van de moslimbroederschap in de ogen heeft kunnen kijken.

het is misleidend naar zijn hele achterban. Vooral omdat hij niet lijkt te realiseren dat de ideologie die hij wenst te omarmen zeer gewelddadig is ten aanzien van zijn eigen overtuiging.

Hans Convent zei

In 2007 is er door één van de grootste vastgoed beleggers een voorstel geweest en is er tot twee keer toe geprobeerd gesprekken te voeren met de gemeente om dit op de Goudse Poort te realiseren.
Hierbij zou de gehele Goudse Poort gerevitaliseerd worden en daarbij zouden oa. de eigendommen van de gemeente overgenomen kunnen worden.
Het toenmalige college resp. de wethouder wilde hier geen gesprek over aangaan resp. wilde daar geen medewerking aan verlenen omdat men vond dat eerst de spoorzone gerealiseerd moest worden.