Betrokken

Betrokken

dinsdag 10 juli 2012

Henk en Ingrid betrokken bij fatale ruzie


In het AD van vrijdag 6 juli jl. stond het bericht "Burenruzie fataal voor Almeloër". Er bleek al lange tijd ruzie te bestaan tussen een Turkse familie en hun achterburen Henk en Ingrid.

Ofschoon het natuurlijk toeval is dat juist deze, door de PVV dikwijls gehanteerde, namen hierbij betrokken zijn, werd ik toch opnieuw bepaald bij een probleem in Nederland (onverdraagzaamheid tussen culturen), dat door de aandacht voor de financiële crisis wat naar de achtergrond is geraakt, maar nog altijd wel aan de orde is.

Over de achtergrond van het probleem in Almelo kan ik alleen maar citeren uit het AD en het lijkt me beter om daar verder niet op in te gaan, maar het is onmiskenbaar zo dat we in onze samenleving, waarin we het economisch steeds moeilijker krijgen, er een gevaar op de loer licht dat de onverdraagzaamheid weer oplaait.


Het Europees Netwerk tegen Racisme (ENAR) onderschrijft dit: "Migranten en etnische minderheden worden in een periode van economische crisis buiten proportie getroffen door werkloosheid en precaire arbeidsvoorwaarden. De economische crisis brengt schrik teweeg en wakkert daardoor racistisch gedrag aan."

De Commissie van de Europese Raad tegen racisme en intolerantie (ECRI) heeft ook gewaarschuwd voor toenemend racisme door economische onzekerheid. Zorgwekkend zijn volgens de commissie vooral de afbraak van de sociale stelsels, minder werk en een toenemende intolerantie tegenover migranten en minderheden.

We zullen er dus in onze samenleving, ook in Gouda, alert op moeten zijn dat we voortdurend het goede evenwicht tussen de culturen weten te bewaren en iedereen (!) dient zich ervan bewust te zijn dat escalatie onze positieve ontwikkeling op het gebied van leefbaarheid weer flink achterop brengt.

In Gouda zijn velen bij het onderwerp "buitenlander" vooral gefocust op de problematiek met de Nederlands Marokkaanse jongeren, maar waar ik op doel gaat daar niet specifiek over.
Grensoverschrijdend gedrag moet hard worden aangepakt. Wat dat betreft is het een goede zaak dat er in Gouda niet bezuinigd wordt op veiligheid en o.a. de Stadsmarinier actief is het aanpakken van de harde kern onder de Nederlands Marokkaanse jongeren.


Maar waar ik hier op doel is meer in brede zin. Hoe leven we met elkaar in een stad met vele culturen? Hoe staan we daar zelf in?
Als iedereen het goede voor elkaar zoekt zijn we op de goede weg, maar dat moeten we dan ook wel allemaal (!) willen en ook concreet doen.

Voor de kritische lezer: dit is geen soft verhaal vanuit een vakantie gevoel, maar een oproep vanuit mijn opvatting dat we ons moeten inzetten voor de leefbaarheid in onze samenleving (stad).
Zeker in deze financieel barre tijden is het extra belangrijk om dit vast te houden.

2 opmerkingen:

Carina zei

De afgelopen tijd ben ik enkele keren geconfronteerd met 'bijna' ruzies die ontstonden door verzoeken (van autochtonen naar autochtonen) om bijv. een fiets elders te zetten, de auto niet voor de ingang van school te parkeren of om op te letten voor iets. Wat mij betreft vriendelijke opmerkingen, maar zo tegen het zere been, dat ik er van schrok. Wat kunnen we weinig verdragen en al helemaal geen opmerkingen over ons eigen gedrag! Ik ken ook mensen die maar niets meer zeggen, omdat ze bang zijn voor de gevolgen. Ik vind dit een heel akelige gang van zaken. Laten we weer leren om vriendelijk, hoffelijk en normaal met elkaar om te gaan, alsjeblieft!

Henriette en Marianne zei

Goud in Oost (positief nieuws)
Je hebt zaterdag 23 juni wat gemist in Oost. Ruim 500 mensen waren op het feest - volgens de politie. Vele malen meer dan op vorige wijkbijeenkomsten die we de afgelopen maanden hebben meegemaakt. Een heel gevarieerd publiek ook. Mensen die nooit eerder naar een wijkfeest kwamen, waren er nu wel. Het was heel gezellig met al die mensen die een weerspiegeling waren van de bewoners van onze wijk (50% allochtoon -incl. oud-Goverwelle)Ze hebben o.a. allemaal lekker gegeten en genoten van de andere activiteiten.
De jongeren die 6 filmpjes maakten en de jongeren die zich daarbij hebben aangesloten, lieten zich van hun beste kant zien tijdens de conferentie met raadsleden en journalisten. De première was een succes. Deze jongeren groeiden enorm in hun ontwikkeling en spraken na een mediatrainng met pers en raadsleden. Ze liepen als echte filmsterren over de rode loper naar de premiere.

Op de 3 art. in het AD mogen we trots zijn. Het positieve artikel (hele pagina)in De Volkskrant was er niet gekomen zonder deze conferentie. Op Radio 5 volgde een mooie reportage van Bart Schut die de gesprekken heel leerzaam vond. Hij nodigde deze week de jongelui opnieuw uit voor zijn radio programma. Natuurlijk werd er in Gouda zelf ook het nodige over geschreven. De doelen van het filmproject zijn gehaald. Gouda positief op de Nederlandse kaart gezet.
Oost, de gezelligste wijk in Gouda!