Betrokken

Betrokken

maandag 27 juni 2011

Verbaal knokken in GoudaDe afgelopen week was een me een weekje wel. De eerste dagen zijn we volop aan de slag geweest met jaarrekeningen en voorjaarnota.
De Raadswoensdag was een belangrijke dag omdat zowel de jaarrekening over 2010 als ook de voorjaarsnota aan de orde was.

Maar daarnaast was er ook door TROTS een tegenvoorstel voor een andere begroting ingediend en had Gouda Positief met enkele andere fracties een brief naar de provincie gestuurd omdat ze geen vertrouwen meer heeft in de aanpak van het college.

Waar voor TROTS nog wel waarderende woorden voor hun inzet was, maakten veel fracties, waaronder de ChristenUnie, gehakt van de opstelling van Gouda Positief. Door niet het debat aan te gaan plaatsen ze zich buiten de democratie en is hun gedrag feitelijk minachting van de raad. Daarbij kwam ook nog eens dat ze op de raadsbijeenkomst met geen enkele amendement of motie kwamen en voor inhoudelijke toelichting nota bene naar hun website verwezen....

Tijdens de raadsbijeenkomst werd de toon onderling steeds feller en dat geeft me oprecht reden tot zorg voor de toekomst. De verhoudingen zullen echt moeten worden genormaliseerd om het functioneren van de raad weer op het gewenste niveau te brengen. Wellicht is er zelfs mediation nodig. Als er niets veranderd zijn we straks steeds minder met het stellen van kaders bezig, maar steeds meer met onderlinge ergenissen en dat mag niet gebeuren.

De burgemeester gaf aan het einde van de vergadering terecht aan dat de verhoudingen anders moeten, maar het heeft nog niet veel geholpen, want op Twitter ging na die avond het onderling "virtueel knokken" gewoon door, waarbij Gouda Positief aangaf dat er in het Provinciehuis hartelijk was gelachen over de opstelling van de Goudse raad (....). Saillant detail: deze tweet kan ik inmiddels nergens meer traceren...

Maar goed, na deze avond was er nog een constructieve bewonersavond over de situatie van de Kofffieshop “de Vriendschap” op de hoek van de Rozendaal en Cappenersteeg. Na een wat stroef begin, kwam er uiteindelijk de toezegging dat - in samenwerking met de eigenaar van de koffieshop - actief zal worden ingezet op vermindering van de overlast. Ook verplaatsing is aan de orde, aangezien er andere plannen zijn met dit pand.

Vrijdagavond was er nog Kerkennacht en zaterdag Gouda Waterstad. Voor mij betekende dat twee avonden genieten van erg mooie muziek. Het Grachtenconcert van De Pionier op zaterdagavond was echt geweldig! Een visitekaartje voor Gouda!

Nu is het reces begonnen en mag het gas van de plank, maar we blijven alert op ontwikkelingen in onze stad.

12 opmerkingen:

Gert Mallegrom zei

Hoi Theo,

Dan heb je toch niet erg goed gezocht naar die tweet.

http://twitter.com/#!/GoudaPositief/status/83822539599646720

Theo Krins zei

Gert, ik bedoel die tweet dat er bij de provincie gelachen zou zijn om de opstelling van de Goudse raad.

Gert Mallegrom zei

Ow ok, die vind ik ook niet idd.

Ik heb trouwens een stukje van die raadvergadering zitten kijken, maar eerlijk gezegd vind ik dat gekakel mevr Werger ook niet echt wat toevoegen en men Tettero met zijn dictatuur van de minderheden. Die kan gewoon niet hebben dat sommige mensen zich niet laten overrulen door mensen (pvda-ers) die al deccenia lang een zooitje maken van het stadsbestuur.

Wim Blom zei

Theo, was er van jou laatst ook niet een tweet verdwenen? ;) Dat was overigens goed te begrijpen.
Een tweet is zo snel geplaatst, hij staat er al voor je nadenkt.

Iets dergelijks saillants kan ik met die 'hartelijk lachen bij de provincie'tweet ook bedenken. Snel weer weggehaald.

Waarom maak je hem met deze blog dan onsterfelijk?

Theo Krins zei

Het gaat er niet om dat een tweet wordt weggehaald, dat gebeurt inderdaad vaker en is soms ook gewoon beter.
De discussie over de genoemde tweet staat echter (nog?) wel op Twitter, vandaar dat ik er aan memoreer.
Waar ik de vinger bij wil leggen is dat de sfeer onderling niet goed is en dat daar iets aan gedaan moet worden. De bewuste tweet en reacties daarop tonen aan dat de zaak "op scherp" staat.
Als die tweet is verwijderd met het oog op een verbetering van de onderlinge verhoudingen, dan ben ik bereid dat te zien als een stap in de goede richting.

Anoniem zei

Theo, in de tekst geef je aan dat het beter is om kaders te stellen.
Nu heeft GBG een motie ingediend met steun van TROTS, GoPo en 50+ inzake het stellen van kaders bij de inhuur van Externen. Dat de coalitie tegen de motie was kan ik begrijpen maar dat de CU tegen was?
Toch niet omdat GoPo de motie ondersteunde?
Groet
Gerrit

Anoniem zei

Wat een schijnheiligheid meneer Krins, ik ben zelf bij die vergadering geweest en ook de CU deed vrolijk mee aan het demoniseren van Gouda Positief door de fractievoorzittet met Mao te vergelijken.Buiten toen ik een sigaretje stond te roken met een andere christelijke fractievoorzitter werd er zelfs door deze een bepaalde vergelijking met WO2 gemaakt, werkelijk schandalig. Het zou gepaster zijn vooe christelijke partijen om excuses te maken in plaats van om mediation te roepen, alsof je er zelf niets mee te maken hebt gehad.

Theo Krins zei

Tsjonge, deze blog maakt veel los!
Even een korte aanvulling:
- Er komt een Taskforce die gaat kijken op welke wijze het weerstandsvermogen kan worden vesterkt en daarbij wordt ook gekeken naar de taakstelling van de gemeente. Om dan nu al een kader neer te zetten voor externen is voorbarig.
- Ten aanzien van uitlatingen die zijn gedaan plaats ik algemene opmerkingen en het is daarbij wel zaak om alles in het juiste perspectief te zien. Ik ben uit op een herstel van de onderlinge verhoudingen tussen ALLE partijen.
Als ik daarbij het woord mediation noem, raakt dat alle betrokkenen!

Cora Boxma zei

Er zijn inderdaad uit emotie dingen gezegd die beter achterwege hadden kunnen blijven, dat is uitgesproken zand erover.

Anoniem zei

En toch zijn openbare excuses meer op zijn plaats dan een openbare oproep tot mediation, klinkt toch een beetje alsof je geen zelfinzicht hebt dat sommige dingen echt niet gezegd kunnen worden (Mao, vgl, WO2).

Zeker voor een christelijke partij, die altijd de mond vol heeft van normen en waarden.

Anke Huisman-Mak zei

Voor wie wil beoordelen of de ChristenUnie demoniseert, lees:

http://gouda.christenunie.nl/k/n6063/news/view/486339/64628/Wat-is-er-nu-cht-gezegd.html

Theo Krins zei

Diverse reacties gingen over de fractie van de ChristenUnie die gesproken heeft over Mao.

Hoe het nu precies zit beschrijft onze fractievoorzitter Anke Huisman-Mak op de website van de ChristenUnie.
Zie daarvoor bovenstaande reactie